BEL_prilagatelno_ime

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Прилагателно име

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ОБОБЩЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ТРЕТИ КЛАС ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

ДА СИ ПРИПОМНИМ!:

ДА СИ ПРИПОМНИМ! Степенуване Правопис на гласните Правопис на съгласните НАПРЕД Словосъчетания

СТЕПЕНУВАНЕ:

СТЕПЕНУВАНЕ Степенуването на прилагателното име показва, че: Се сравняват различни признаци на няколко предмета Се сравнява един и същ признак на няколко предмета Се показва от какво е направен предметът НАПРЕД

СТЕПЕНУВАНЕ:

СТЕПЕНУВАНЕ В кое изречение можете да степенувате прилагателното име с частицата по- ? Човекът боядиса желязната ограда. Задуха силен вятър. Изгря пролетното слънце . НАПРЕД

ПРАВОПИС - А ИЛИ -Ъ?:

ПРАВОПИС - А ИЛИ -Ъ ? Правописът на гласните а и ъ в прилагателните имена от м. р., ед. ч. се проверява: Със синоним С формите за ж. р., ср. р. и мн. ч. Не може да се провери НАПРЕД

ПРАВОПИС - А ИЛИ -Ъ?:

ПРАВОПИС - А ИЛИ -Ъ ? В коя колонка всички прилагателни имена са написани правилно? НАПРЕД пъргъв гърбъв щедър бодър пъстър пъргав гърбав щедър бодър пъстър пъргав гърбав щедар бодар пъстар

ПРАВОПИС - ПРОВЕРКА:

ПРАВОПИС - ПРОВЕРКА В коя колонка правилно е направена проверката за правописа на всички прилагателни имена? НАПРЕД гиздав – гиздави малък – малка мършав – по-мършав тежък – тежест светъл – светлина гиздав – гиздави малък – малки мършав – мършави тежък – тежки светъл – светли

ПРАВОПИС:

ПРАВОПИС Колко грешки има в изречението? В един топал ден по дълаг път вървеше храбар войник и пееше с бодар глас. НАПРЕД ТРИ ГРЕШКИ ЧЕТИРИ ГРЕШКИ ДВЕ ГРЕШКИ

ПРАВОПИС О- ИЛИ У-?:

ПРАВОПИС О- ИЛИ У- ? На кой ред правилно са написани представките о- и у- във всички прилагателни? Опечен, огорчен, опоен, услужлив Опечен, огорчен, упоен, услужлив Упечен, угорчен, упоен, услужлив НАПРЕД

ПРАВОПИС:

ПРАВОПИС Коя пословица е написана без грешка? Трудолюбиф е като пчела. Горчив е чуждият хляб. Болен здраф носи. НАПРЕД

ПРАВОПИС НА ДВОЙНО -НН-:

ПРАВОПИС НА ДВОЙНО -НН- Кога прилагателното име се пише с двойно -нн- в ж. р., ср. р. и мн. ч.? Когато в м. р., ед. ч. завършва на -ен Когато в м. р., ед. ч. завършва на -нен И в двата случая НАПРЕД

ПРАВОПИС:

ПРАВОПИС В кой ред всички думи са написани вярно? белокамена, изострени, лунната, безсъни белокамена, изостренни, лунната, безсъни белокаменна, изострени, лунната, безсънни НАПРЕД

ПРОВЕРКА:

ПРОВЕРКА В коя колона са написани подходящите думи за проверка? вежлиф/в, груб/п, чужд/т, строк/г НАПРЕД вежливо група чуждее строеж вежлива грубост чужди строга

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС:

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС На кой ред са написани прилагателни имена, при които има разлика между изговор и правопис? зъл, син, кротко, весели смел, малки, рус, черно игрив, конници, млад, щастлив НАПРЕД

СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ:

СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ По картината състави четири словосъчетания от прилагателни и съществителни имена. Към едно от съществителните напиши две прилагателни. Определи рода и числото им. НАПРЕД

PowerPoint Presentation:

УЖ СИ КОТЕ, А ИМАШ ЗНАНИЯ НА ЛЪВ! БРАВО! ПРОДЪЛЖАВАЙ

PowerPoint Presentation:

ГРЕШКА! ОПИТАЙ ПАК

PowerPoint Presentation:

БЛАГОДАРЯ ТИ ЗА СТАРАНИЕТО! ЖЕЛАЯ ТИ ВЕСЕЛ И УСПЕШЕН ДЕН! ЗА ВРЪЗКА С АВТОРА ЩРАКНИ ТУК!

PowerPoint Presentation:

ИЗГОТВИЛ: ХРИСТИНА ХРИСТОВА ТОТЕВА ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР. ПЛЕВЕН email: tinokio@gmail.com

authorStream Live Help