445_1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Електромагнітні хвилі

PowerPoint Presentation:

План : Електромагнітні хвилі як одне з найголовніших понять фізики. 2. Властивості електромагнітних хвиль. 3. Властивості та застосування різних видів випромінювання 4. Шкала електромагнітних випромінювань.

PowerPoint Presentation:

Тому кому вдалося знайти ідею, яка б дала змогу проникнути трохи глибше у вічну таїну природи, дарована велика милість

PowerPoint Presentation:

Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються .

PowerPoint Presentation:

Електромагнітне випромінювання виникає в результаті прискореного руху заряджених частинок

PowerPoint Presentation:

- довжина хвилі – це відстань на яку поширюється хвиля протягом одного періоду коливань

PowerPoint Presentation:

Електромагнітні хвилі переносять енергію. інтенсивність електромагнітної хвилі

PowerPoint Presentation:

Властивості електромагнітних хвиль

PowerPoint Presentation:

Електромагнітні хвилі – це поперечні хвилі (коливання частинок відбув перпендикулярно променю)

PowerPoint Presentation:

Швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі

PowerPoint Presentation:

У діелектрику швидкість хвиль зменшується (хвиля гальмується)

PowerPoint Presentation:

Відбивання хвиль

PowerPoint Presentation:

Заломлення хвиль – зміна напрямку її розповсюдження відповідно до зміни швидкості

PowerPoint Presentation:

Інтерференція хвиль – явище додавання хвиль від кількох когерентних джерел

PowerPoint Presentation:

Дифракція хвиль – заходження хвиль в область геометричної тіні

PowerPoint Presentation:

Лінії електропередач

authorStream Live Help