Jokes for Training.....warm up

Views:
 
     
 

Presentation Description

just to be fresh...

Comments

Presentation Transcript

jOkEs fOr:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS jOkEs fOr eNtErTaInMeNt….fOr tRaInInG Ravi Vitrakoti

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS एउटा बच्चाले जन्मिने बित्तिकै नर्सलाई सोधेछ बच्चा : मोबाईल छ ? नर्स : छ के गर्नलाई ? बच्चा : केहि होईन भगवानलाई म पुगेँ भन्नलाई।

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS भर्खर विवाह गरेका नया जोडि नेताजिसँग आशिर्वाद माग्न गएछन् - जोडि : मन्त्रिज्यू हामिलाई आशिर्वाद दिनुस ! नेताजि : ….. …….. " अहँ मन्त्रिको काम आशिर्वाद दिने होईन मात्रै उदघाटन गर्ने हो। "

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS एउटा गरिब मान्छेले एउटा माछा समात्यो तर उसको श्रीमती त्यो माछा पकाउन सकिन किनभने , ग्यास थिएन बिजुली थिएन तेल थिएन ... तेस्पछी , त्यो मान्छेले त्यो माछालाई खोलामा फाल्यो .... ... माछा बाहिर आएर भन्यो ...... .. .. .. .. ..." जय बाबुराम भट्टराई !!!!"

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS प्रश्न : जिन्दगीमा तपाईसँग सबैभन्दा बढि माफी माग्ने व्यक्तिको हो ? उत्तर : . ... ... ... . . . . NTC को दिदि

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS I only drink two times per year

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS When it's my birthday

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS And when it's not!

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What is your own opinion on food scarcity in other countries ? An international school teacher throws a question:

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What's Food ? An African student asked:

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What's Scarcity ? An European student replied:

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What are Other Countries ? An American student said:

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What's My Own Opinion ? An Chinese student questioned:

Fill In the blanks……………….. with Yes or No:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS Fill In the blanks……………….. with Yes or No ……………….., I don’t have brain, ……………….., I don’t have sense, ……………….., I am Mad, ……………......, I am stupid.

What is the similarity between Girl friend and Mobile?:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What is the similarity between Girl friend and Mobile ? Answer: Both are disconnected when there is no balance. If I wait one more week, new model may come in market.

What is the difference between woman and magnet???:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What is the difference between woman and magnet??? Magnet have positive pole

What is love…….??:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS What is love…….?? In math : A problem In history : A war In chemistry : A reaction In art : A heart In Botany : A mutation

PowerPoint Presentation:

Ravi Vitrakoti.....jOkeS xf xf xf xf xf ……………………………………………………………=======………………xf xf xf xf xf xf =====……………………………………

authorStream Live Help