Prezentacja dotycząca ALARMOWANIA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Oto kolejna prezentacja, tym razem uczennicy klasy 3b - dotyczy ALARMOWANIA

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Alarmowanie Alarm to sygnał informujący o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia w najbliższym czasie zagrożenia. (do 30 min) Ostrzeżenie to uprzedzenie o przewidywanych zagrożeniach. Sposoby alarmowania i ostrzegania portale internetowe oraz lokalna i centralna prasa systemy alarmowe gmin (miast) radiowęzły lokalnej radiofonii przewodowej (gminne, zakładowe) źródła sygnałów akustycznych i wizualnych stałe i ruchome urządzenia nagłaśniające operatorzy usług telekomunikacyjnych centralne oraz regionalne rozgłośnie i ośrodki Polskiego Radia i Telewizji Polskiej

PowerPoint Presentation:

Wyróżnia się dwa rodzaje alarmów : alarm powietrzny i alarm o skażeniach. Alarm powietrzny Ciągły , modulowany dźwięk syreny, trwający jedną minutę. Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1 Alarm o skażeniach Przerywany, modulowany dźwięk syreny. Sekwencja krótkich sygnałów dźwiękowych wydawanych przez pojazd lub inne podobne urządzenie bądź metalowym lub innym przedmiotem w stosunku 1:1.

PowerPoint Presentation:

Znaki ewakuacyjne kierunek drogi ewakuacyjnej kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej drzwi ewakuacyjne drzwi ewakuacyjne pchać aby otworzyć

PowerPoint Presentation:

przesunąć w celu otwarcia stłuc aby uzyskać dostęp ciągnąć, aby otworzyć kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę

PowerPoint Presentation:

Numery alarmowe 112 – wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy, ogólnoeuropejski numer alarmowy 997 - policja 998 – straż pożarna 999 – pogotowie ratunkowe

PowerPoint Presentation:

Sposoby ewakuacji poszkodowanych Pierwszą pomoc należy przeprowadzać zawsze na miejscu zdarzenia i unikać transportowania poszkodowanych, jednak jeśli to konieczne, robimy to delikatnie, by nie spowodować dodatkowych obrażeń. Poszkodowanych można transportować przy pomocy innych osób i z użyciem : noszy, konstrukcji pomocniczych, materiałów podręcznych, siły własnych mięśni.

PowerPoint Presentation:

Pozycja boczna Osobę nieprzytomną, u której stwierdziliśmy zachowane czynności życiowe oraz brak obrażeń, układamy z pozycji bezpiecznej. POZYCJA BOCZNA: • Zapobiega zachłyśnięciu • Zabezpiecza drożność dróg oddechowych • Stosujemy ją u osób nieprzytomnych oddychających prawidłowo • Wskazane jest zabezpieczenie poszkodowanego przed utratą ciepła (kurtka, folia życia, koc termiczny itp.) • Nie zaleca się jej gdy podejrzewamy u poszkodowanego uraz W pozycji bocznej poszkodowany może oczekiwać na zespół ratownictwa medycznego.

PowerPoint Presentation:

Sztuczne oddychanie Sztuczne oddychanie to technika pierwszej pomocy polegająca na dostarczeniu powietrza do płuc osoby, która samodzielnie nie oddycha. Wykonanie sztucznego oddychania: Po udrożnieniu dróg oddechowych sprawdzamy czy oddech samoistnie nie powrócił, jeśli nie, wykonujemy: -u osoby dorosłej 30 uciśnięć mostka z częstotliwością 100 na minutę, -u dzieci i niemowląt tzw. 5 „oddechów życia” Sztuczne oddychanie można wykonać metodą: -usta-usta, usta-nos, usta-usta-nos

authorStream Live Help