โครงงานการพัฒนาตนเอง

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

การพัฒนาตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง Suggestion and Offering help เสนอ อาจารย์ พรทิพย์ ตระกูลโตนิยม จัดทำโดย นางสาวฐิตาภรณ์ ดีอ่วม ชั้น ม .5/4 เลขที่ 20 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

PowerPoint Presentation:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเรื่อง ( Suggestion and Offering help ) 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนาตนเอง โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้ศึกษาแล้ว 3. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามสอบจริง 4. เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่ไม่รู้เรื่องเลยจนเข้าใจแจ่มแจ้ง

PowerPoint Presentation:

ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.เริ่มหาเรื่องที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง (ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะทำเรื่องอะไรดี เพราะตนเองเป็นคนที่ด้อยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาก พื้นฐานก็ไม่ค่อยดี แต่เพื่อนๆ ก็ช่วยแนะนำให้ทำเรื่องต่างๆ จนสรุปว่าจะทำเรื่อง Suggestion and Offering help 2.เริ่มค้นหาเนื้อหาและแนวข้อสอบจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 3.นำเนื้อหาที่ได้มาเรียบเรียงให้ดี 4.ทดลองทำแนวข้อสอบก่อนว่าเป็นผลเช่นไร 5.เรียนรู้เนื้อหาต่างๆ 6.ทดลองทำแนวข้อสอบใหม่อีกครั้ง (เพื่อให้รู้ว่าตนเองรู้มากขึ้นหรือไม่) 7. จัดทำชิ้นงาน นำเสนอการพัฒนาตนเอง (เป็นโปรแกรม PowerPoint )

PowerPoint Presentation:

Suggestion การชักชวนชี้แนะ การพัฒนาตนเอง เรื่อง

PowerPoint Presentation:

Suggestion (การชักชวนชี้แนะ) ข้อสำคัญประการหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็คือ การชักชวนชี้แนะซึ่งเรากระทำเพื่อถามผู้อื่นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับคำชักชวนหรือคำชี้แนะนั้นๆ สำนวนว่าด้วยการชักชวนชี้แนะที่น่าสนใจน่าจดจำนำไปใช้มีดังนี้ สำนวนชักชวนชี้แนะ a ) You could + V.1 (คุณ.....ได้) เป็นสำนวนสุภาพ b ) We could + V.1 (เรา.....ก็ได้) ใช้ชวนเชิงชี้แนะอย่างสุภาพ) เรานิยมใช้ “could” แต่งประโยคเพื่อ ขอความเห็นชอบจากผู้อื่น

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างเช่น a ) A: What shall we do ? (พวกเราควรจะทำอะไรดี) B: You could revise your English grammar (พวกคุณทบทวนหลักไวยากรณ์ อังกฤษก็ได้) b ) We could leare our schoolbags here for a moment (เราวางกระเป๋านักเรียนทิ้งไว้สักครู่ก็ได้) c ) How about + Ving ? ใช้ชักชวนเชิงถามความเห็น d ) How about + noun ? มักใช้ชักชวนผู้อื่นให้รับประทาน e ) What about + noun ? อาหารหรือดื่มน้ำกับผู้ชักชวนด้วย

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างเช่น c ) How about playing a game of Snakes and Ladders? เราเล่นเกมส์งูตกบันไดกันไหม d ) How about some Stir-fried Thai noodles? เรากินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกันเถอะ e ) How about some pure pineapple juice? เราดื่มน้ำสับประรดคั้นบริสุทธิ์กันนะครับ

PowerPoint Presentation:

f ) I suggest you + V.1………… ใช้ชี้แนะโดยตรง ตัวอย่างเช่น I ) suggest you keep vegetables in a refrigerator. ผมขอแนะนำให้คุณเก็บผักไว้ในตู้เย็น g ) Why don’t you + v.1 ……….? ใช้ชี้แนะเชิงชักชวนอย่างสุภาพ Why don’t we + v.1 ………...? จึงห้ามใช้ คำว่า “Because” ในประโยคคำถาม ข้อ g-h

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างเช่น Why don’t you drive to his office ? [ ทำไมคุณจึงไม่ขับไปที่ทำงานของเขา (หมายถึง “ คุณขับรถไปที่ทำงานของเขาซิ ” ) ] Why don’t we celebrate our victory ? [ ทำไมเราจึงไม่ฉลองชัยชนะของเขา ( หมายถึง “ เราฉลองชัยชนะของเขากันเถอะ) ] หมายเหตุ ถึงแม้ว่าข้อ c-h (ยกเว้นข้อ f ) ขึ้นต้นด้วย question words ก็ให้ถือว่า เป็นการชักชวนชี้แนะ มิใช่เป็นการตั้งคำถามทั่วไป i ) suggest we + v.1………… . เป็นชี้แนะโดยตรง ตัวอย่างเช่น I suggest we stay in a bungalow before we leave for phuket. (ฉันขอแนะนำให้เราพักอยู่ที่ บังกะโลที่เราจะเดินทางไปภูเก็ตกัน)

PowerPoint Presentation:

j ) Let’s + v.1……… . ใช้พูดชักชวนโดยตรงเพื่อขอให้ผู้อื่นทำกิจ กิจกรรม บางอย่างร่วมกับ ผู้ชักชวน โดย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่คิดว่าผู้อื่นจะเห็นพ้องด้วย k ) Let’s + v.1…… . shall we ? มีวิธีใช้เช่นเดียวกับข้อ j แต่มี shall we เป็น question tag จึงทำให้ ฟังดูเป็นการ ชักชวน มากกว่าการบังคับ หรือยืนยัน หนักแน่น l ) Let’s not + v.1……. . ใช้พูดชักชวนเชิงแนะนำ เพื่อมิให้กระทำ บางสิ่งบางอย่างด้วย “Let’s not + v.1 .” จึงมีความหมายว่า “ เราอย่า..............เลย ”

PowerPoint Presentation:

m ) Shall we + v.1…… . นอกจากวิธีข้อ j และ k แล้ว เรา สามารถใช้ Shall we + v.1........... . ? และเปลี่ยนน้ำเสียง เพื่อทำให้คำ ชักชวนมีความหนักแน่นมากขึ้น หรือ น้อยลงตามน้ำเสียงของผู้ชักชวน

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างเช่น j ) Let’s meet at Hua Lamphong Railway station. All right ? [ เรา (ไป ) เจอกันที่สถานีรพไฟหัวลำโพง ตกลงไหม ] k ) Let’s have dinner , shall we ? (เราทานอาหารค่ำกันเถอะ) l ) Let’s not spend too much money. (เราอย่าใช้จ่ายเงินมากเกินไป) m ) Shall we watch the football match on TV ? (เราชมการแข่งขันฟุตบอลทางทีวีดีไหม)

PowerPoint Presentation:

สำนวนตอบรับเชิงเห็นด้วย a ) OK. Okay. b ) All right. c ) Good idea. d ) That’s a good idea. e ) Yes, let’s. f ) Yes, ley’s do that. g ) Yes, Sure, Why not ? ใช้ตอบรับคำชักชวนชี้แนะที่ขึ้นต้นด้วย Shall we + v.1........... . ? Let’s + v.1……… . Let’s + v.1…… . shall we ? Why don’t you + v.1...........? Why don’t we + v.1...........? How about + n ............? Ving I suggest + you + v.1......... ? We

PowerPoint Presentation:

h ) That sounds like fun. ใช้ตอบรับกรณีผู้ตอบคิดว่าเรื่องที่ชักชวนชี้แนะ “ น่าสนุก น่าทำเป็นพิเศษ ” i ) I think you’re right. ใช้ตอบสำนวน Let’s not + v.1……. . สำนวนตอบในเชิงไม่เห็นด้วย a ) I don’t think that’s a good idea. b ) I don’t think that’s a very good idea. c ) I’m afraid I can’t. เหตุผล d ) I’m afraid I’m very busy right now. (ฉันเกรงว่าขณะนี้ฉันมีงานยุ่งมาก) e ) I wish I could. But I’m too busy. I don’t have time.

PowerPoint Presentation:

f ) I’d rather not if you don’t ใช้ขอตัว ไม่ทำตามคำชวนและหวังว่าผู้ ชวนคงจะไม่ว่าอะไร ผู้ตอบปฏิเสธ g ) I don’t feel like it right now. ใช้บอกว่า “ ขณะนี้ฉันยังไม่อยาก......... ” just now.

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างการสนทนา A : Shall we go round to that Japanese restaurant ? (เราไปภัตตาคารญี่ปุ่นนั่นกันไหม) B : That’s a good idea. [ นั่นเป็นความคิดที่ดี (ตกลง) ] Jack : How about playing volleyball ? (เล่นวอลเลย์บอลกันไหม) Jay : I don’t feel like it just now. Les’t take a walk in the park, shall we ? (ตอนนี้ฉันไม่อยากเล่นมัน เราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะกันเถอะ) Jack : All right. (ตกลง) Sue : It’s almost half past eleven. Are you hangry, Tom ? (เกือบ 11โมงครึ่งแล้ว ทอม , เธอหิวหรือเปล่า)

PowerPoint Presentation:

Tom : yes. (หิวซิ) Sue : Les’t get something to eat. Therh’s a Chinese restaurant near here. (เราหาอะไรกินกันเถอะ มีภัตตาคารจีนอยู่ใกล้แถวนี้) Tom : OK. Les’t go now. (ตกลง ไปกันเดี๋ยวนี้เลย)

PowerPoint Presentation:

คำชี้แจง ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียน ข้อที่ทำเครื่องหมาย คือข้อที่ ข้าพเจ้าเลือก ข้อที่ทำเครื่องหมาย คือข้อที่ ถูกต้อง

PowerPoint Presentation:

แบบทดสอบก่อนเรียน Items 3-4 Cindy : Would you like to go to the beach this weekend ? Pim : I’d love to. Where would you like to go, Cindy ? Cindy : ........3.......... Hua Hin ? Pim : That’s a good idea. When are we going there ? Cindy : .......4....... go this weeked, shall we ? Pim : All right. See you latter. Cindy : see you. (3) 1. Let’s go 2. shall we go 3. How about going 4. Why don’t we go to (4) 1. Let’s 2. Let me 3. We shall 4. Why don’t we

PowerPoint Presentation:

Items 5- 20 Entrance ( 5 ) Situation : one of the members of your class suggests a weeked camping in pattaya. You are not sure that this is a good idea and are undecided. You say : ................... 1. That’s a good idea 2. That]s great 3. I’ll think about it 4. It’s a thoughtful suggestion ( 6 ) Situation : you want to persuade your friend to visit a discotheque. What you say ? 1. Can I go to a discotheque ? 2. Will we be going to a discotheque ? 3. Let’s go to a discotheque, shall we ? 4. Couldn’t I come round to a discotheque ?

PowerPoint Presentation:

( 7 ) Husband : shall we go round to that Italian restaurant ? Wife : ................. 1. It doesn’t matter. 2. That’s a good idea. 3. Well, perhaps I will. 4. Let’s have some Italian food. ( 8 ) Jack : Sue, why don’t we have lunch together ? Sue : I’m not so keen on big lunch, but . .......... something light. 1. We must have 2. We could have 3. I suggest that 4. I suggest we had ( 9 ) Librarian : These two book’s have been checked out, but they should be returned next week, ............. come back next Tuesday and I’II try to have them ready for you ? David : That’s very kind of you. 1. Why don’t we 2. Why don’t you 3. How about 4. What about

PowerPoint Presentation:

( 10 ) Situation : Tony and Boon get lost while driving to somesak’s house. Tony : I thought you said you knew the way to somesak’s house. Boon : I thought I did too. But I guess I don’t. Tony : ............... for directions. Boon : N., don’t to that. I think we’re getting close. Tony : I’ve heard that before. 1. Let’s ask 2. I wish I can ask 3. How about asking 4. Why about asking (11) Be quiet : This is a library. Woman : Sssh. Don’t you know you’re in a library ? Ron : I’m sorry. Woman : That’s all right. But if you want to talk ........... ? 1. Why don’t you start 2. Isn’t it fine inside 3. Isn’t it outside 4. Why don’t you go outside

PowerPoint Presentation:

(12) A : Shall we watch televistion tonight ? B : ................. A : A fashion show on channel four at ten . 1. All right. What’s on tonight ? 2. All right. Have you got a new TV set ? 3. Certainly. What’s on channel seven ? 4. Yes, there is pqp show on channel seven. (13) Mike : Listen, preeda, are you doing anything tomorrow night ? Preeda : Tomorrow night ? I don’t think so. Mike : Good. Would you like to go out somewhere ? Preeda : OK. Where shall we go ? Mike : .................. Preeda : That sounds great. 1. We shall go to the movies. 2. You think about it. 3. How about going to the movies ? 4. How does that sound ?

PowerPoint Presentation:

Situation : Pichai is with Andy in a restaurant. ( Items 14-20 ) Pichai : What are you having, Andy ? Andy : Everthing will do. Pichai : Any particular dislikes ? Andy : No, absolutely not. I can eat everything. Pichai : oh, good ! Then , I suggest we have beet curry. Andy : ........14........ I like curries a lot. They are hot and spicy. Pichai : Have you ever had hot thai curries before ? Andy : oh, yes severl times. My thai friend in Chicago is a very good cook. Pichai : That’s right. You’re told me about that. Well, Andy, .......15........ a chicken dish ? Andy : All right. Pichai : And an order of crispy hoodles. Andy : .........16......... Are we going to have seafood too ?

PowerPoint Presentation:

Pichai : Yes, of course . Now, what’s your preference : fish, squid or prawns ? Andy : Mm.....I like prawns best. Pichai : Me too, Andy. I could live on prawns for weeks. But how do you want them ? Andy : .......17........ in soup with lemon grass ? Pichai : Great ! “Tom tum gung” is my favourite ......18........ one portion each. Andy : That’s marvelous. I’m going to enjoy this. Pichai : Don’t you want some rice too ? Andy : .......19....... Pichai : Anything to drink : iced tea, fruit juice or coke ? Andy : Mm..... A coke, please. Pichai : I’m hungry. ........20........

PowerPoint Presentation:

(14) 1. oh. Ptease not. 2. Sure, why not ? 3. I don’t mind it. 4. Why don’t you ? (15) 1. Why order 2. Which kind of 3. What about 4. How do you like (16) 1. That, sounds great. 2. Can’t complain 3. That’s OK. 4. That’s all right (17) 1. Shall we 2. How about 3. Why don’t we 4. Why don’t you (18) 1. Let’s order 2. I suggest order 3. Shall I order 4. What about ordering (19) 1. me laso. 2. Is it ? 3. You too. 4. Why not ? (20) 1. Let’s order 2. How about ordering 3. I suggest you’ll order 4. I suggest we’ll order

PowerPoint Presentation:

แบบทดสอบหลังเรียน Items 3-4 Cindy : Would you like to go to the beach this weekend ? Pim : I’d love to. Where would you like to go, Cindy ? Cindy : ........3.......... Hua Hin ? Pim : That’s a good idea. When are we going there ? Cindy : .......4....... go this weeked, shall we ? Pim : All right. See you latter. Cindy : see you. (3) 1. Let’s go 2. shall we go 3. How about going 4. Why don’t we go to (4) 1. Let’s 2. Let me 3. We shall 4. Why don’t we

PowerPoint Presentation:

Items 5- 20 Entrance ( 5 ) Situation : one of the members of your class suggests a weeked camping in pattaya. You are not sure that this is a good idea and are undecided. You say : ................... 1. That’s a good idea 2. That]s great 3. I’ll think about it 4. It’s a thoughtful suggestion ( 6 ) Situation : you want to persuade your friend to visit a discotheque. What you say ? 1. Can I go to a discotheque ? 2. Will we be going to a discotheque ? 3. Let’s go to a discotheque, shall we ? 4. Couldn’t I come round to a discotheque ?

PowerPoint Presentation:

( 7 ) Husband : shall we go round to that Italian restaurant ? Wife : ................. 1. It doesn’t matter. 2. That’s a good idea. 3. Well, perhaps I will. 4. Let’s have some Italian food. ( 8 ) Jack : Sue, why don’t we have lunch together ? Sue : I’m not so keen on big lunch, but . .......... something light. 1. We must have 2. We could have 3. I suggest that 4. I suggest we had ( 9 ) Librarian : These two book’s have been checked out, but they should be returned next week, ............. come back next Tuesday and I’II try to have them ready for you ? David : That’s very kind of you. 1. Why don’t we 2. Why don’t you 3. How about 4. What about

PowerPoint Presentation:

( 10 ) Situation : Tony and Boon get lost while driving to somesak’s house. Tony : I thought you said you knew the way to somesak’s house. Boon : I thought I did too. But I guess I don’t. Tony : ............... for directions. Boon : N., don’t to that. I think we’re getting close. Tony : I’ve heard that before. 1. Let’s ask 2. I wish I can ask 3. How about asking 4. Why about asking (11) Be quiet : This is a library. Woman : Sssh. Don’t you know you’re in a library ? Ron : I’m sorry. Woman : That’s all right. But if you want to talk ........... ? 1. Why don’t you start 2. Isn’t it fine inside 3. Isn’t it outside 4. Why don’t you go outside

PowerPoint Presentation:

( 12) A : Shall we watch televistion tonight ? B : ................. A : A fashion show on channel four at ten . 1. All right. What’s on tonight ? 2. All right. Have you got a new TV set ? 3. Certainly. What’s on channel seven ? 4. Yes, there is pqp show on channel seven. (13) Mike : Listen, preeda, are you doing anything tomorrow night ? Preeda : Tomorrow night ? I don’t think so. Mike : Good. Would you like to go out somewhere ? Preeda : OK. Where shall we go ? Mike : .................. Preeda : That sounds great. 1. We shall go to the movies. 2. You think about it. 3. How about going to the movies ? 4. How does that sound ?

PowerPoint Presentation:

Situation : Pichai is with Andy in a restaurant. ( Items 14-20 ) Pichai : What are you having, Andy ? Andy : Everthing will do. Pichai : Any particular dislikes ? Andy : No, absolutely not. I can eat everything. Pichai : oh, good ! Then , I suggest we have beet curry. Andy : ........14........ I like curries a lot. They are hot and spicy. Pichai : Have you ever had hot thai curries before ? Andy : oh, yes severl times. My thai friend in Chicago is a very good cook. Pichai : That’s right. You’re told me about that. Well, Andy, .......15........ a chicken dish ? Andy : All right. Pichai : And an order of crispy hoodles. Andy : .........16......... Are we going to have seafood too ?

PowerPoint Presentation:

Pichai : Yes, of course . Now, what’s your preference : fish, squid or prawns ? Andy : Mm.....I like prawns best. Pichai : Me too, Andy. I could live on prawns for weeks. But how do you want them ? Andy : .......17........ in soup with lemon grass ? Pichai : Great ! “Tom tum gung” is my favourite ......18........ one portion each. Andy : That’s marvelous. I’m going to enjoy this. Pichai : Don’t you want some rice too ? Andy : .......19....... Pichai : Anything to drink : iced tea, fruit juice or coke ? Andy : Mm..... A coke, please. Pichai : I’m hungry. ........20........

PowerPoint Presentation:

(14) 1. oh. Ptease not. 2. Sure, why not ? 3. I don’t mind it. 4. Why don’t you ? (15) 1. Why order 2. Which kind of 3. What about 4. How do you like (16) 1. That, sounds great. 2. Can’t complain 3. That’s OK. 4. That’s all right (17) 1. Shall we 2. How about 3. Why don’t we 4. Why don’t you (18) 1. Let’s order 2. I suggest order 3. Shall I order 4. What about ordering (19) 1. me laso. 2. Is it ? 3. You too. 4. Why not ? (20) 1. Let’s order 2. How about ordering 3. I suggest you’ll order 4. I suggest we’ll order

PowerPoint Presentation:

Offering help การเสนอให้ความช่วยเหลือ

PowerPoint Presentation:

Offering help ( การเสนอให้ความช่วยเหลือ ) การเอื้ออาทรต่อผู้ใหญ่ ญาติ เพื่อนนักเรียน เพื่อนร่วมงาน เด็ก สตรีและคนชรา เป็นยอด ปรารถนาของทุกคนในสังคม สำนวนเสนอให้ความช่วยเหลืออันไพเราะ จริงใจของผู้เสนอย่อมทำให้สังคมน่าอยู่ ต่อไปนี้เป็นสำนวนอันมีความหมายว่า “ ให้หนู / ฉัน /ผม / ดิฉัน ช่วยคุณไหม ” เช่น May Ihelp you ? เป็นแบบทางการ เช่น พนักงานพูดกับลูกค้า เจ้าหน้าที่พูดกับผู้มาติดต่องาน Can I + v.1 ............ ? บุคคลที่เพิ่งรู้จักกัน หรือ รู้จักกันเพียงผิวเผินบางครั้งก็ใช้สำนวนนี้ เช่น “ can I help you a ride, Miss smith ?” ( “ ติดรถผมไปด้วยไหมครับ คุณสมิธ ” )

PowerPoint Presentation:

“ can I be of any help ?” ( “ ให้ผม / ดิฉันช่วยอะไรไหมครับ / คะ ” ) “ can I pick you up at 2 o’clock this afternoon ? ( “ ให้ดิฉันเอารถมารับคุณตอนบ่ายสองโมงไหมคะ ” ) ข้อสังเกต can I + v.1 ......... ? และ May I + v.1 .......... ? เป็นโครงสร้างประโยคที่พนักงานห้างร้าน บริษัท หรือสายการบินใช้พูดเสนอให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่มาติดต่อธุระด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ก็ได้

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างเช่น Salesgirl : Good morning. May I help you ? ( สวัสดีค่ะ ให้ฉันช่วยไหมคะ ) Customer : Yes please, Have you got a tennis racket ? ( ครับ คุณมีไม้เทนนิสขายไหมครับ ) Situation : Telephone conversation between Helen, a hotel operator and Nicole, a customer. Helen : Narai Hotel. Good afternoon. Can I help you ? (โรงแรมนารายณ์ สวัสดีค่ะ ให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะ) Nicole : Yes I’d like to book a room. (ค่ะ ดิฉันอยากจะจองห้องพักสักห้องค่ะ)

PowerPoint Presentation:

c ) Would you like + noun ? เป็นถ้อยคำสุภาพเสนอให้ความช่วยเหลือ เช่น Would you like another cereal pie ? (คุณต้องการขนมพายไส้ธัญพืชสักชิ้น ไหมคะ) d ) Do you want + noun ? ใช้กล่าวกับผู้ที่เรารู้จักกันดี จึงไม่จำเป็น ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพมากนัก เช่น Do you want a glass of mike ? (ดื่มน้ำสักแก้วไหม) A + นามเอกพจน์ e ) Have Some + นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้ ใช้พูดกับผู้ที่เรารู้จักกันดี เพื่อให้ฟังดูเป็นการชักชวน เช่น “Have a corn pie, Boy.” ( “ ทานขนมพายข้าวโพดซิ บอย ” ) “Have some fried rice with crab meat, Linda.” “ ทานข้าวผัดปูซิ ลินดา ” )

PowerPoint Presentation:

f ) เรายังใช้ A noun group ? ซึ่งฟังดูเป็นคำถามเพื่อเสนอให้ความช่วยเหลืออีกด้วย เช่น A : Coffee ? (รับกาแฟไหมครับ) B : No, thank’s. (ไม่ค่ะ ขอบคุณ) g ) Help yourself to + noun. ใช้บอกให้ผู้อื่นเอาสิ่งที่เขาต้องการด้วยตัวของเขาเองได้เลย เช่น Nat : Help yourself to sugar and cream, Pop. (เติมน้ำตาลและครีมเองเลยนะคะ ป๊อป) Pop : Thank’s. (ขอบคุณค่ะ)

PowerPoint Presentation:

h ) Shall I + V.1 ............ ? ใช้เมื่อเราต้องการเสนอให้ความช่วยเหลือ หรือรับอาสาทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาเดี๋ยวนั้น หรือเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตก็ได้ เช่น Shall I make you a cup of coffee ? ( ผมชงกาแฟให้คุณดื่มสักถ้วยไหมครับ ) A : I can’t spell the word “Sydney” . (ฉันสะกดคำว่า “ ซิดนีย์ ” ไม่ได้) B : Shall I spell that for you ? (ให้ฉันสะกดคำให้เธอฟังไหมล่ะ) A : Yes, please. (ค่ะ / กรุณาด้วยค่ะ) B : S – Y – D – N – E – Y.

PowerPoint Presentation:

i ) “Let’s me + v.1..............” ใช้เมื่อเราค่อนข้างแน่ใจว่าผู้อื่นต้องการให้เราทำบางสิ่งบางอย่างให้เขาในขณะนั้น เช่น “Let’s me open the door for you”. (ให้ผมเปิดประตูให้คุณนะครับ) “Let’s me help you wash the dishes, Mrs jariyaporn” ( “ ให้หนูช่วยล้างจานนะคะ อาจารย์จริยาภรณ์ ” ) j ) หากเราไม่ค่อยแน่ใจว่าผู้อื่นต้องการให้เราช่วยเหลือเขา ก็ให้ใช้รูปแบบประโยค Do you want me to + v.1 .............. ? หรืออาจใช้อีกรูปแบบประโยคที่สุภาพกว่านั่นคือ Would you like me to + v.1 ............ ? ตัวอย่างเช่น “ Do you want me to practice saying these sentences, Mrs Kusuma” (อาจารย์ต้องการให้หนูฝึกพูดประโยคเหล่านี้ใช้ไหมคะ , อาจารย์กุสุมา) “ Would you like me to go with you, Olivia ? (คุณต้องการให้ผมไปกับคุณไหมครับ , คุณโอลิเวียร์)

PowerPoint Presentation:

การตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ Yes. Please. Thank you. Yes, please. Thank. please. Thank you very much. Thank. / Thank you. I’d love to. That’s very kind of you. (คุณช่างกรุณาจริงๆ) เป็นสำนวนที่ฟังดูเป็นทางการใช้ เมื่อเราต้องการแสดงการขอบคุณมาก สำหรับคำเสนอนั้น) การตอบปฏิเสธการเสนอให้ความช่วยเหลือ A ) No, thank you. B ) No, thank’s. C ) No, thank. I can manage. (ไม่ต้องครับ /ค่ะ ผม / ฉัน / ดิฉันทำเองได้ครับ / ค่ะ) D ) No, it’s all right. (ไม่เป็นไรครับ / ค่ะ)

PowerPoint Presentation:

E ) No, it’s all right. Thank you. Thank. (ไม่เป็นไรครับ / ค่ะ /ขอบคุณ) F ) please don’t bother. (กรุณาอย่าวิตกกังวลนะครับ / นะคะ) ข้อสังเกต ไม่ใช้ “Thank you.” โดดๆ เมื่อปฏิเสธความช่วยเหลือ

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างการสนทนา A : would you like some golden threads ? (คุณอยากทานขนมฝอยทองไหมครับ) B : No, thank’s. (ไม่หรอกค่ะ ขอบคุณ) A : Have some spicy prawn soup. (ทานต้มยำกุ้งซิ) B : Yes. Thank you very much. (ค่ะ ขอบคุณมาก) Salesgirl : Anything I can you with ? (ให้ดิฉันช่วยอะไรคุณไหมคะ) Edward : No, it’s all right, thank. I’m just looking around. (ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณ ผมแค่กำลังชมสินค้าไปรอบๆ เท่านั้น)

PowerPoint Presentation:

แบบทดสอบก่อนเรียน Exercise 4 choose the most appropriate answer. ( 1 ) When winai sees a foveign tourist walking to this school, he says “May I help you ? Besiness this, what else can he say ? 1. What brings you here ? 2. What do you want ? 3. Can I be of any help. 4. You have business here, don’t you ? ( 2 ) A : Would you like some fried spring rolls ? B : ............... ( fried spring rolls = ปอเปี๊ยะทอด) 1. Thanks 2. Thanks you 3. You’re welcome 4. No, thank you ( 3 ) Peter : Do you want a gless of pineapple juice, frank ? Frank : .................. 1. Thanks 2. Thanks you 3. No, thanks 4. No, thank you

PowerPoint Presentation:

( 4 ) Suchart : Have a gless of orange juice. Billy : ..................... 1. Cheerio 2. Good luck 3. You’re welcome 4. Thank you very much Items 5-20 Entrance ( 5 ) You see two tourists standing on the street looking at a map and you thank they are lost. You say “ .................... ” 1. What’s worng with you ? 2. Do you need some help ? 3. Can’t you read a map ? 4. How did you lose it ? ( 6 ) A salesgirl in a department store comes up to a new customer and say : “ .................. ” 1. Do you need some help ? 2. Can you help me ? 3. What are you doing here ? 4. Why didn’t you call me ?

PowerPoint Presentation:

( 7 ) Your boss’s wife offers you a piece of cake, but you dislike that kind of cake so you say :“ ................. ” 1. I hate that cake. 2. Thank, but I’m on a diet. 3. Not another one. 4. Don’t you have anything better ? ( 8 ) Situation : You are a salesclerk at a clothes shop. A customer has just got in to the shop. What would you say ? 1. Hello. Why are you here ? 2. Did you see anything you like ? 3. Hello. What can I do for you ? 4. Thank you very much for shopping here ? ( 9 ) Jennie is visiting her grandmother. She wants to help do the housework so she asks : “ ............. ” 1. What can I do to you Gram ? 2. How must I begin, Gram ? 3. How can I help you, Gram ? 4. What do you thank I will do, Gram ?

PowerPoint Presentation:

( 10 ) John asks mary if she needs any help she doesn’t, so she replies : “ ................ ” 1. I certainly hope not. 2. No, thank you. 3. I’m thinking about it. 4. Thanks, but I needn’t ( 11 ) Situation : In a pet shop Manager : Yes, sir. ................... Customer : You’d better be able to, or we’ll be meeting in court. Manager : That’s rather strong language. What exactly is your problem ? 1. May I say something ? 2. What’s bothering you ? 3. Can I help you ? 4. What shall I do ?

PowerPoint Presentation:

( 12 ) Situation : Manee is a Thai student in M.S.4, staying with her aunt. Judy hes just rented a house nearby. Judy : Good morning. I’m new here. My name is Judy. Manee : Hello. I’m Manee. .................. Judy : Yes, please. Doyou have a hammer ? I can’t find mine. 1. Is there anything I can do for you ? 2. Is there anything can I do for you ? 3. Are there something I can do to you ? 4. Are there something can I do to you ? ( 13 ) Situation : The caller wants to go to phattalung by train. She calls the ticket office. Clerk : Hello! Can I help you ? Caller : Yes,................ to book a ticket to phattalung sometime between April 7 and 14. Is there a train every day ? 1. I like 2. I’d like 3. Do you like 4. Would you like

PowerPoint Presentation:

( 14 ) Situation : A customer is talking to a shop assistant at a video rental store. Assistant : Good afternoon. .......................... Customer : do you have Terminator II dubbed in Thai ? I think my kids would really enjoy it. 1. What can I do for you ? 2. What do you want to have ? 3. Is there anything can I do for you ? 4. May I ask what it is about ? Items 15-17 Situation : You are helping your parents who own a food shop in town. A tourist comes in to your shop. You : Hello. Please have, a seat. Can I help you ? Tourist : Yes. ........15........ I’m so thirsty. You : We have iced coffee, soft drinks and beer. What would you like to order ? Tourist : .........16........... You : Certainly. ( A minute later ) Here you are, do you want some ice also ? Tourist : No ,........17.......... I Was tild it might be a little risky.

PowerPoint Presentation:

( 15 ) 1. I may want something to drink. 2. I’d like something to drink. 3. Do you mind serving me something ? 4. May I please have something ? ( 16 ) 1. Iced tea, please. 2. I must order coffee. 3. You don’t have beer ! 4. How about a coke ? ( 17 ) 1. I do 2. I’d like ice 3. I’d better not 4. I hope not ( 18 ) At department store Salesgirl : ........................ Customer : No, thanks. I’m just looking around. 1. Anything I can help you with. 2. Can I give you a ride ? 3. Don’t you have small change ? 4. It’s reasonable, isn’t it ?

PowerPoint Presentation:

( 19 ) A :....................... B : Thanks, but my husband will pick me up at four. 1. Do you need a ride ? 2. Can I give you a ride ? 3. What can I do for you ? 4. You can call a cab if you need a ride . ( 20 ) Pook walks up to the post - office counter where a clerk was waiting. Pook : Good morning. I want to post this letter to songkhla. .................... Clerk : certainly, ma’am. There’s not much to it, really....... 1. How can I help you ? 2. Do you need some help ? 3. Can you help me ? 4. Is there anything I can do ?

PowerPoint Presentation:

แบบทดสอบหลังเรียน Exercise 4 choose the most appropriate answer. ( 1 ) When winai sees a foveign tourist walking to this school, he says “May I help you ? Besiness this, what else can he say ? 1. What brings you here ? 2. What do you want ? 3. Can I be of any help. 4. You have business here, don’t you ? ( 2 ) A : Would you like some fried spring rolls ? B : ............... ( fried spring rolls = ปอเปี๊ยะทอด) 1. Thanks 2. Thanks you 3. You’re welcome 4. No, thank you ( 3 ) Peter : Do you want a gless of pineapple juice, frank ? Frank : .................. 1. Thanks 2. Thanks you 3. No, thanks 4. No, thank you

PowerPoint Presentation:

( 4 ) Suchart : Have a gless of orange juice. Billy : ..................... 1. Cheerio 2. Good luck 3. You’re welcome 4. Thank you very much Items 5-20 Entrance ( 5 ) You see two tourists standing on the street looking at a map and you thank they are lost. You say “ .................... ” 1. What’s worng with you ? 2. Do you need some help ? 3. Can’t you read a map ? 4. How did you lose it ? ( 6 ) A salesgirl in a department store comes up to a new customer and say : “ .................. ” 1. Do you need some help ? 2. Can you help me ? 3. What are you doing here ? 4. Why didn’t you call me ?

PowerPoint Presentation:

( 7 ) Your boss’s wife offers you a piece of cake, but you dislike that kind of cake so you say :“ ................. ” 1. I hate that cake. 2. Thank, but I’m on a diet. 3. Not another one. 4. Don’t you have anything better ? ( 8 ) Situation : You are a salesclerk at a clothes shop. A customer has just got in to the shop. What would you say ? 1. Hello. Why are you here ? 2. Did you see anything you like ? 3. Hello. What can I do for you ? 4. Thank you very much for shopping here ? ( 9 ) Jennie is visiting her grandmother. She wants to help do the housework so she asks : “ ............. ” 1. What can I do to you Gram ? 2. How must I begin, Gram ? 3. How can I help you, Gram ? 4. What do you thank I will do, Gram ?

PowerPoint Presentation:

( 10 ) John asks mary if she needs any help she doesn’t, so she replies : “ ................ ” 1. I certainly hope not. 2. No, thank you. 3. I’m thinking about it. 4. Thanks, but I needn’t ( 11 ) Situation : In a pet shop Manager : Yes, sir. ................... Customer : You’d better be able to, or we’ll be meeting in court. Manager : That’s rather strong language. What exactly is your problem ? 1. May I say something ? 2. What’s bothering you ? 3. Can I help you ? 4. What shall I do ?

PowerPoint Presentation:

12 ) Situation : Manee is a Thai student in M.S.4, staying with her aunt. Judy hes just rented a house nearby. Judy : Good morning. I’m new here. My name is Judy. Manee : Hello. I’m Manee. .................. Judy : Yes, please. Doyou have a hammer ? I can’t find mine. 1. Is there anything I can do for you ? 2. Is there anything can I do for you ? 3. Are there something I can do to you ? 4. Are there something can I do to you ? ( 13 ) Situation : The caller wants to go to phattalung by train. She calls the ticket office. Clerk : Hello! Can I help you ? Caller : Yes,................ to book a ticket to phattalung sometime between April 7 and 14. Is there a train every day ? 1. I like 2. I’d like 3. Do you like 4. Would you like

PowerPoint Presentation:

( 14 ) Situation : A customer is talking to a shop assistant at a video rental store. Assistant : Good afternoon. .......................... Customer : do you have Terminator II dubbed in Thai ? I think my kids would really enjoy it. 1. What can I do for you ? 2. What do you want to have ? 3. Is there anything can I do for you ? 4. May I ask what it is about ? Items 15-17 Situation : You are helping your parents who own a food shop in town. A tourist comes in to your shop. You : Hello. Please have, a seat. Can I help you ? Tourist : Yes. ........15........ I’m so thirsty. You : We have iced coffee, soft drinks and beer. What would you like to order ? Tourist : .........16........... You : Certainly. ( A minute later ) Here you are, do you want some ice also ? Tourist : No ,........17.......... I Was tild it might be a little risky.

PowerPoint Presentation:

( 15 ) 1. I may want something to drink. 2. I’d like something to drink. 3. Do you mind serving me something ? 4. May I please have something ? ( 16 ) 1. Iced tea, please. 2. I must order coffee. 3. You don’t have beer ! 4. How about a coke ? ( 17 ) 1. I do 2. I’d like ice 3. I’d better not 4. I hope not ( 18 ) At department store Salesgirl : ........................ Customer : No, thanks. I’m just looking around. 1. Anything I can help you with. 2. Can I give you a ride ? 3. Don’t you have small change ? 4. It’s reasonable, isn’t it ?

PowerPoint Presentation:

( 19 ) A :....................... B : Thanks, but my husband will pick me up at four. 1. Do you need a ride ? 2. Can I give you a ride ? 3. What can I do for you ? 4. You can call a cab if you need a ride . ( 20 ) Pook walks up to the post - office counter where a clerk was waiting. Pook : Good morning. I want to post this letter to songkhla. .................... Clerk : certainly, ma’am. There’s not much to it, really....... 1. How can I help you ? 2. Do you need some help ? 3. Can you help me ? 4. Is there anything I can do ?

PowerPoint Presentation:

แบบทดสอบ Exercise Suggestion เต็ม 18 ก่อน ได้ 4 หลัง ได้ 9 Exercise 4 choose the most appropriate answer เต็ม 20 ก่อน ได้ 6 หลัง ได้ 13

PowerPoint Presentation:

สรุป จากการศึกษาข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านๆ มา ข้าพเจ้าพบว่ามีข้อสอบเรื่อง Suggestion and Offering help รวมอยู่ด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องนี้ จากการที่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนทำให้ข้าพเจ้าเห็นข้อบกพร่องของตนเองในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการคิดที่ยังไม่เป็นกระบวนการ วิเคราะห์โจทย์ยังไม่เป็น แต่หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วทำให้ข้าพเจ้ามีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากคะแนนในการทำแบบทดสอบหลังเรียนที่เพิ่มขึ้นจาก ครั้งแรก การพัฒนาตนเองในครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามีประโยชน์มาก เพราะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตนเองและสามารถแก้ไขได้ทัน ก่อนที่จะลงสนามสอบจริงในอีกไม่ช้า และอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็คือความภูมิใจ อันเกิดจากความตั้งใจและความพยายามในการพัฒนาตนเองจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

PowerPoint Presentation:

ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้รู้หลักในการปฏิบัติเรื่อง Suggestion and Offering help 2. รู้ข้อบกพร่องของตนเองในการทำโจทย์ 3. ได้ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ 4. รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น 5. มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 6. เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

PowerPoint Presentation:

บรรณานุกรม > MODERN ENGLISH FOR EXAMINATIONS : ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4- ม. 6 ) ฉบับเตรียมสอบ ( KEY ) ผู้แต่ง/ผู้แปล : วินัย รัตนเชษฐากุล / 1 / 2548 > MODERN ENGLISH FOR EXAMINATIONS ภาษาอังกฤษฉบับเตรียมสอบ ม. ปลายชาวงชั้นที่ 4 และศึกษาต่อสถาบันต่างๆ + เฉลยข้อสอบ > ภาษาอังกฤษคู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ

PowerPoint Presentation:

สิ้นสุดการนำเสนองาน

authorStream Live Help