Premenstrual Sydrome (PMS)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Premenopausal Syndrome (PMS) อาการใกล้หมดประจำเดือน :

Premenopausal Syndrome (PMS) อาการใกล้หมดประจำเดือน อาการหมดประจำเดือน หรืออาการใกล้หมดประจำเดือน พบในสตรี อายุระหว่าง 40-55 ปี เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งภายในร่างกายและจิตใจ การทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ท่าน ทราบถึงอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง

กายวิภาคและสรีระวิทยา:

กายวิภาคและสรีระวิทยา ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีประกอบด้วย ช่องคลอด มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ อวัยวะทั้งหมดอยู่ภายในช่องท้อง บริเวณช่องเชิงกราน ระหว่างกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่ ( ทวารหนัก )

รังไข่มีลักษณะเป็นต่อม (Gland) ทำหน้าที่ 2 ด้านได้แก่:

รังไข่มีลักษณะเป็นต่อม (Gland) ทำหน้าที่ 2 ด้านได้แก่ 1. ผลิตฮอร์โมนชนิดพิเศษที่เรียกว่า ฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone) 2. ทำหน้าที่ตกไข่ ซึ่งเป็นขบวนการสร้างและตกไข่ ที่มีความจำเป็นในการสืบพันธุ์ของมนุษย์

PowerPoint Presentation:

ทั้งฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone) จะทำหน้าที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับส่วนของเยื่อบุภายในมดลูก และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการตั้งครรภ์ได้ทันทีและยังช่วยจัดปรับช่วงระยะเวลาของการตกไข่ให้เหมาะสม

PowerPoint Presentation:

เมื่อไข่ตกจากรังไข่ ไข่จะหลุดเข้าไปในปีกมดลูกและเคลื่อนต่อไปยังมดลูก ที่มดลูก ไข่อาจจะปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิ และไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะฝังตัวเข้ากับผนังมดลูกทำให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

PowerPoint Presentation:

แต่ถ้าหากไข่ไม่เกิดการปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิไข่และเยื่อบุผนังมดลูก จะถูกขับออกนอกร่างกาย ผ่านทางปากมดลูกและช่องคลอดในรูปของประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

ระยะเวลาของรอบเดือนแต่ละครั้งนานประมาณ 28 วัน ระดับของฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone) จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งในช่วงก่อนและหลังการตกไข่ ถ้าหากไข่ไม่เกิดการปฏิสนธิ ระดับของฮอร์โมนจะลดน้อยลง และทำให้เกิดเป็นประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

ฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone) เป็น 2 ฮอร์โมนหลัก ที่ควบคุมรอบประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

นอกเหนือจากหน้าที่ในการควบคุมประจำเดือน ของฮอร์โมนทั้งสองดังกล่าวแล้ว ฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) ยังช่วยทำให้ กระดูกแข็งแรง ช่วยรักษาระดับของไขมัน cholesterol ช่วยรักษาให้ผิวหนังและเส้นเลือดแดง มีความยืดหยุ่น และยังช่วยให้มีความจำดีด้วย

อาการหมดประจำเดือน:

อาการหมดประจำเดือน อาการหมดหรือใกล้หมดประจำเดือน เป็นอาการที่รอบเดือนเริ่มมาไม่สม่ำเสมอ จนค่อยๆน้อยลง และหมดไป เป็นอาการที่เกิดจาก รังไข่ที่หยุดผลิตฮอร์โมน และหยุดสร้างไข่

PowerPoint Presentation:

สตรีที่มีอายุในวัย 30 กลางๆ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ ในด้านการสร้างฮอร์โมน ทั้ง ฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone)

PowerPoint Presentation:

มักจะไม่ค่อยพบอาการใกล้หมดประจำเดือน ในสตรีที่มีอายุก่อน 40 ปี แต่ก็พบได้ในระหว่างอายุ 30-50 ปี หรือกว่านั้น โดยเฉพาะในสตรีที่สูบบุหรี่ จะพบอาการนี้ได้ก่อนสตรีที่ไม่สูบบุหรี่

PowerPoint Presentation:

การ เปลึ่ยน แปลงของฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) ในร่างกายสัมพันธ์กับ การเปลี่ยนแปลงของประจำเดือน ระยะก่อนเจริญพันธ์ ระยะเจริญพันธ์ ระยะก่อน หมดป จด. ระยะ หมดป จด. ระยะ หลังป จด.

อาการแสดงออก:

อาการแสดงออก การเปลี่ยนแปลงของระดับของฮอร์โมน เอส โต รเจน (Estrogen) และฮอร์โมนโป รเจสเตอโรน (Progesterone) ในร่างกายทำให้มีอาการแสดงออกต่างๆกันไปในแต่ละคน บางคนอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัว

PowerPoint Presentation:

อาการใกล้หมดหรือหมดประจำเดือนมีอาการดังนี้ - อาการประจำเดือน กระปิบก ระปอย - อาการวูบวาบบนใบหน้าหรือหน้าอก - อาการที่ช่องคลอดหรือ กระเพาะปัส สวะ - อาการอ่อนเพลียและการหลับนอน - อาการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ - อาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย - สมรรถภาพทางเพศ

การรับมือกับอาการในเบื้องต้น:

การรับมือกับอาการในเบื้องต้น อาการประจำเดือน กระปิบก ระปอย เป็นสัญญาณแรกๆของอาการใกล้หมดประจำเดือน ทั้งในแบบมาไม่สม่ำเสมอ มาลดน้อยลง หรือในบางคนอาจมามากขึ้นก็ได้ ในบางคนอาจมีประจำเดือนมามากหลายวัน และช่วงเวลาระหว่างเดือนมักน้อยกว่า 3 สัปดาห์ ในบางคนอาจมีประจำเดือนนานกว่า 10 วัน ( ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีดังกล่าวข้างต้น )

PowerPoint Presentation:

อาการร้อนวูบวาบ เป็นอาการที่พบได้ค่อนข้างบ่อย พบได้มากกว่า 80% ของสตรีในกลุ่มดังกล่าว โดยมักจะมีอาการร้อนในส่วนบนของร่างกาย หรือร้อนทั้งตัว บนใบหน้าและลำคอจะแดงร้อน อาจมีรอยแดงบริเวณหน้าอก หลังและแขน บางคนมีอาการเหงื่อออกมาก และตามด้วยอาการหนาวสั่น

PowerPoint Presentation:

อาจมีอาการร้อนวูบวาบเพียงเล็กน้อย หรือมีอาการมากถึงขั้นทำให้ตื่น ไม่สามารถนอนหลับต่อไปได้ ระยะเวลาของอาการมีได้ตั้งแต่ 30 วินาที จนถึง 5 นาที อาการดังกล่าวนี้จะหายไปได้เองภายในเวลาไม่กี่ปี ภายหลังหมดประจำเดือน

PowerPoint Presentation:

คำแนะนำเมื่อมีอาการดังกล่าว มองหาสถานที่พักที่มีอากาศเย็นสบาย หาห้องนอนที่มีอากาศเย็นสบาย อากาศถ่ายเทดี สวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่และถอดออกได้ง่ายเมื่อมีอาการดังกล่าว หาเครื่องดื่มที่เย็น เปิดพัดลมช่วยขับร้อน

PowerPoint Presentation:

ลองหมั่นสังเกตและจดบันทึกในสมุดบันทึก ถึงอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้นไว้ เพือ ที่จะได้นำมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุ จะได้หลบเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวได้

PowerPoint Presentation:

สมรรถภาพทางเพศ ในช่วงเวลาของอาการใกล้หมดประจำเดือน จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ความรู้สึกในด้านความต้องการทางเพศ อาจไม่เหมือนเดิม คุณอาจมีความรู้สึกไม่ค่อยดีนัก เมื่อถูกกระตุ้น คุณอาจมีความรู้สึกไม่ค่อยสบาย จากการเปลี่ยนแปลงของช่องคลอดที่แห้ง หรือจากยาที่แพทย์สั่งให้ทาน

PowerPoint Presentation:

ในอีกด้านหนึ่งของบางคนที่มีอาการหมดประจำเดือน จะมีความรู้สึกเสรีเป็นอิสระ กลับอยากมีความต้องการ ทางเพศมากขึ้น อาจเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเมื่อหมดประจำเดือนแล้ว รู้สึกเป็นอิสระ จะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ได้อีก แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าถึงแม้จะหมดประจำเดือนแล้ว แต่ท่านก็ยังสามารถติดเชื้อกามโรคและ HIV ได้

PowerPoint Presentation:

จนกว่าจะแน่ใจว่าไข่จะไม่ตกอีกแล้ว หรือจนกว่าประจำเดือนจะไม่มานาน 12 เดือน คุณถึงจะหยุดทานยาคุมกำเนิดได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ตั้งท้องอีก

PowerPoint Presentation:

อาการอ่อนเพลียและนอนไม่หลับ เป็นอาการที่พบได้บ่อยในสตรีใกล้หมดประจำเดือน อาจมีปัญหาในการเข้านอน นอนไม่หลับ ทำให้ต้องตื่นแต่เช้า หรือต้องตื่นขึ้นกลางดึกและไม่สามารถนอนหลับต่อได้ อาจมีอาการเหงื่อออกกลางคืน หรืออยากเข้าห้องน้ำ เป็นอีกสาเหตุที่ปลุกให้ตื่นกลางคืนได้

PowerPoint Presentation:

ถ้าหากนอนหลับไม่เพียงพอ ให้ลองหาเวลางีบในระหว่างวันเพื่อทดแทน จากที่นอนไม่หลับตอนกลางคืน

PowerPoint Presentation:

อารมณ์แปรปรวน สตรีบางคนมีอารมณ์แปรปรวน ขี้โมโห หงุดหงิด เศร้าสร้อยหรือเหงาหงอย ในระหว่างช่วงเวลาหมดประจำเดือน พบว่าเป็นอาการที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงชองฮอร์โมน เอส โต รเจน ( หรืออาจเกิดจากสา เหต อื่นๆ เช่น ปัญหาหรือสถานการณ์ภายในครอบครัวได้เช่นกัน )

PowerPoint Presentation:

การออกกำลังกายสามารถช่วยลดความเครียด การเลี่ยงหรืองดดื่มกาแฟ ก็สามารถ ช่วยลดความเครียดและลดปัญหาการนอนไม่หลับได้

PowerPoint Presentation:

อาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงที่พบได้บ่อยได้แก่ นน. ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณเอว กล้ามเนื้อลีบลง ไขมันเพิ่มมากขึ้น ผิวหนังบางลงและสูญเสียความยืดหยุ่น หน้าอกมีขนาดเล็กลง มีอาการปวด ศรีษะ และมีความจำที่เปลี่ยนแปลงไป ปวดตามข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อ

การเปลี่ยนแปลงภายหลังหมดประจำเดือน:

การเปลี่ยนแปลงภายหลังหมดประจำเดือน อาการร้อนวูบวาบ และอาการเหงื่อออกกลางคืน มักจะค่อยๆหายไป ภายหลังประจำเดือนหมดไป 1 ปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากจากสาเหตุที่ ระดับฮอร์โมน เอส โตเจนลดน้อยลงไป จึงมีผลต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้ด้วย อาทิเช่น กระดูก หัวใจ ช่องคลอด กระเพาะปัส สวะ และ ผิวหนัง -

PowerPoint Presentation:

ทางด้านกระดูก ในวัยหมดประจำเดือนเป็นช่วงเวลาที่มีการผุกร่อน ของกระดูก (osteoporosis) เพราะจากการที่ฮอร์โมน เอส โต รเจน ในร่างกายมีระดับลดน้อยลงไป จึงยิ่งจะทำให้กระดูกมีอาการสึกกร่อนมากยิ่งขึ้น

PowerPoint Presentation:

กระดูกผุเป็นสาเหตุของกระดูกหักที่ บริเวณสะโพก ข้อมือ กระดูกสันหลัง กระดูกก้นกบ และส่วนอื่นๆได้อีก

PowerPoint Presentation:

คำแนะนำเพื่อช่วยลดปัญหาของกระดูก การได้ทานวิตามิน D และแค ลเซี่ยม ที่เพียงพอ ในช่วงก่อนและหลังวัยหมดประจำเดือนสามารถ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกผุได้ ฮอร์โมน เอส โต รเจน มีสรรพคุณ ช่วยลดการสูญเสียของแค ลเซี่ยม จากกระดูกได้ ( แต่ก่อนจะรับประทานยาฮอร์โมน เอส โต รเจน ควรปรึกษาแพทย์ ถึงข้อดีข้อเสียต่างๆให้รอบคอบ เพราะอาจมีทางเลือกอื่นที่ดีและปลอดภัยกว่า )

PowerPoint Presentation:

ทางด้านหัวใจ ในสตรีที่เริ่มหมดประจำเดือน ฮอร์โมน เอส โต รเจน จะลดน้อยลง ทำให้มีโอกาสที่ ไขมันในเลือด (cholesterol) จะเพิ่มสูงขึ้นได้

PowerPoint Presentation:

ระดับของ cholesterol ที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยง ของการเกิด โรคหัวใจ อัมพาต และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและเส้นเลือด สตรีในวัยหมดประจำเดือน มีโอกาสเกิดโรคหัวใจ ได้มากขึ้น ( โรคหัวใจในสตรีที่หมดประจำเดือนเป็นสาเหตุการตายสูงกว่า มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม )

PowerPoint Presentation:

คำแนะนำเพื่อช่วยลดปัญหาของหัวใจ ทานอาหารประเภทไขมันต่ำเช่นผัก ผลไม้ ข้าวซ้อมมือ ไม่สูบบุหรี่ ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

PowerPoint Presentation:

มีผลการศึกษาวิจัยของสถาบัน NIH สหรัฐอเมริกา พบว่า ยาที่มีส่วนประกอบของทั้งฮอร์โมน เอส โต รเจน และ โป รเจสเตอโรน เพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ อัมพาต และลิ่มเลือดอุดตัน ในปอดและขาได้

PowerPoint Presentation:

ทางด้านบริเวณช่องคลอด เมื่อระดับฮอร์โมน เอส โต รเจน ลดต่ำลง จะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอดแห้งและบางลง การมีกิจกรรมทางเพศ อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและเพิ่มโอกาสของการติดเชื้อ ในบริเวณช่องคลอดได้ง่ายขึ้น

PowerPoint Presentation:

คำแนะนำเพื่อช่วยลดปัญหาของช่องคลอด การเลือกใช้สารหล่อลื่นจำพวก KY Jelly ที่ทำจากน้ำ ( ไม่ใช่ทำจากน้ำมัน ) จะช่วย ลดอาการเจ็บดังกล่าวได้ดี

PowerPoint Presentation:

ทางด้านกระเพาะปัสสาวะ ปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะเช่นฉี่ กระปิบ กระปอย หรือฉี่กลั้นไม่อยู่ ( ชนิดที่มีอาการต้องรีบเข้าห้องน้ำ เพราะกลั้นไม่อยู่ หรือประเภทที่กลั้นไม่อยู่จากการไอ จาม วิ่ง หัวเราะ หรือเดินลงกระได ) พบได้ในผู้ที่เริ่ม มีอายุมากขึ้น

PowerPoint Presentation:

หากมีปัญหาดังกล่าว ควรจะหา โอกาศ ปรึกษากับแพทย์

PowerPoint Presentation:

เส้นผมและผิวหนัง สตรีในระยะหมดประจำเดือน จะเริ่มมีผิวหนังที่แห้งและเหี่ยวย่น เส้นผมจะเริ่มบางลง พร้อมๆกับการมีเส้นขนอ่อนๆเกิดขึ้นที่บริเวณ ริมฝีปากบนและคาง

PowerPoint Presentation:

คำแนะนำเพื่อช่วยลดปัญหาของผิวหนัง เส้นขนอ่อนๆสามารถกำจัดทิ้งได้หลายวิธี การไม่สูบบุหรี่และใช้ครีมกันแดดสามารถช่วย ลดอาการผิวหนังเหี่ยวย่นได้มาก

PowerPoint Presentation:

มะเร็ง สตรีในระยะหมดประจำเดือน มักมีโอกาส พบมะเร็งได้หลายชนิด หากตรวจพบมะเร็งได้เร็วเท่าไร ก็จะช่วยทำให้รักษาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการหมั่นตรวจเต้านมตนเองบ่อยๆ รวมถึงการได้ตรวจร่างกายประจำปีตามแพทย์แนะนำ จึงเป็นการดูแลสุขภาพตนเองที่สำคัญ ที่ไม่ควรละเลย

PowerPoint Presentation:

แ ละเมื่อตรวจคลำ พบจุดหรือก้อนเล็กๆบริเวณเต้านม หรือรู้สึกแน่นๆ เหมือนท้องอืดในบริเวณช่องท้อง ให้รีบติดต่อปรึกษาแพทย์ทันที

PowerPoint Presentation:

อย่าลืมตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก (pap smear test) การตรวจ mammogram การตรวจภายใน และการตรวจบริเวณเต้านม เป็นการตรวจ ซึ่งจะช่วยได้มากในการค้นหามะเร็ง ในระยะเริ่มต้น

PowerPoint Presentation:

การได้ออกกำลังกายช่วยทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อ แข็งแรง ลดความเสี่ยงของการหกล้มจนกระดูกหัก การได้ออกกำลังกายเช่นการเดินเร็ว การวิ่งเหยาะๆ หรือการยกน้ำหนัก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ 30 นาที จะช่วยได้มาก

มุมมองด้านดีของการรักษาด้วยฮอร์โมน:

มุมมองด้านดีของการรักษาด้วยฮอร์โมน ในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน ( perimenopause ) แพทย์อาจสั่งยาคุมกำเนิดเพื่อ ช่วยรักษาอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ยาคุมกำเนิดยังช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดมะเร็งมดลูก และรังไข่ ยาคุมกำเนิดยังช่วยลดอาการร้อนวูบวาบ (flash) ได้ด้วย

PowerPoint Presentation:

ยาคุมกำเนิดทำให้ประจำเดือนมาอย่างต่อเนื่อง จึงอาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่า อาการหมดประจำเดือนยังมาไม่ถึง ดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าประจำเดือนน่าจะหมดแล้วหรือยัง ให้หยุดทานยาคุมกำเนิดสักระยะหนึ่งราว 2-3 เดือน เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า ประจำเดือนหมดจริงหรือไม่

PowerPoint Presentation:

ในสตรีที่หมดประจำเดือน แพทย์มักจะสั่งยา ประเภทฮอร์โมนรวม ( เอส โต รเจน และโป รเจสเตอโรน ) ให้ทาน เรียกการรักษาแบบนี้ว่า Hormone replacement therapy (HRT) ในสตรีที่ตัดมดลูกไปแล้ว แพทย์มักจะสั่งยา ที่มีฮอร์โมน เอส โต รเจน เพียงตัวเดียว ให้ทาน เรียกการรักษาแบบนี้ว่า Estrogen replacement therapy (ERT)

PowerPoint Presentation:

การรักษาด้วยฮอร์โมนทั้งแบบ HRT และ ERT เชื่อว่าไปช่วยลดความเสี่ยงโอกาส ของการเกิดกระดูกหักจากกระดูกผุ และช่วยลดความเสี่ยง โอกาศ การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื่องจากผลเสียของการนำฮอร์โมนมาใช้รักษา มีมากกว่า ผลดี ดังนั้นในปัจจุบันผู้คนจึงหันมานิยม การรักษาด้วยวิธีอื่นๆที่ไม่ใช้ฮอร์โมนมารักษาแทน

มุมมองด้านลบของการรักษาด้วยฮอร์โมน:

มุมมองด้านลบของการรักษาด้วยฮอร์โมน ความเสี่ยงของการรักษาด้วยฮอร์โมน (HRT, ERT) เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด (blood clots), อัมพฤกษ์หรือ stroke จากการเกิดเส้นเลือดสมองอุดตัน , โรคหัวใจ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม มีอาการเจ็บหน้าอกในบางครั้ง รวมถึงเกิดอาการแน่นท้อง คลื่นไส้ และอารมณ์ซึมเศร้า ในผู้ที่ยังมีมดลูก เกิดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเยื่อบุผนังมดลูก ในผู้ที่ยังมีรังไข่ เกิดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งรังไข่

สารสกัดจากพืช:

สารสกัดจากพืช สาร phytoestrogens เป็นสารที่มีลักษณะ เหมือน estrogen พบได้ใน ผัก ถั่ว ซีเรียล สมุนไพรบางชนิด มีปฏิกิริยาในร่างกายเหมือน เอส โต รเจน อย่างอ่อนๆ รวมถึงอาจมีฤทธิ์ช่วยลดระดับไขมันในเลือด (cholesterol) ได้ด้วย อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของสารชนิดนี้ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แน่ชัด ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยทดสอบอยู่ในขณะนี้

PowerPoint Presentation:

จะหาพบได้ในถั่วเหลือง ต้นบุกบางชนิด (wild yams) รวมถึงสมุนไพรบางชนิด เช่น black cohosh , ตังกุย และ valerian root สมุนไพรเหล่านี้ถูกนำมาใช้รักษา อาการใกล้หมดประจำเดือนมานานแล้ว

หมอจีนรักษาอาการใกล้หมดประจำเดือนอย่างไร:

หมอจีนรักษาอาการใกล้หมดประจำเดือนอย่างไร การรักษาอาการใกล้หมดหรือหมดประจำเดือนด้วยการแพทย์แผนจีน เป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้อาการร้อนวูบวาบ หงุดหงิด นอนไม่หลับดีขึ้นมาก และมีความปลอดภัยสูงเพราะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนรักษา ผป. ไม่ต้องเสี่ยงต่อผลข้างเคียง จากการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาคุมกำเนิด หรือฮอร์โมน เอส โต รเจน (EHT)

PowerPoint Presentation:

เป็นการรักษาด้วยการฝังเข็มร่วมกับสมุนไพรจีน หรืออาจใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง เพียงวิธีเดียว ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน ( ในกรณีที่ไม่สะดวก เช่นผป. กลัวเข็ม หรือไม่ชอบทานยาจีน )

PowerPoint Presentation:

ไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มหรือรักษาด้วยตำรับยาสมุนไพรจีน หมอจีนจะใช้หลักการเดียวกัน ในการวิเคราะห์หาสาเหตุอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ทราบสาเหตุของโรค หลังจากนั้นจึงจะวางแผนการรักษาได้ ว่าจะฝังเข็มอย่างไร และจะจัดยาตำรับใด

PowerPoint Presentation:

หมอจีนวินิจฉัยอาการป่วยจาก ประวัติผป. และจากการตรวจร่างกายเช่น ดูสีหน้า ดูตา ดูลิ้น จับชีพจร ( แมะ ) เป็นต้น หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์ต่อไปว่า การเจ็บป่วยครั้งนี้เกี่ยวข้องกับอวัยวะใด และมีความรุนแรงในระดับไหน

PowerPoint Presentation:

สำหรับอาการใกล้หมดประจำเดือน อวัยวะที่เกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ไต หัวใจและตับ

PowerPoint Presentation:

ไตนอกจากจะทำหน้าที่ ขับปัสสาวะแล้ว ยังทำหน้าที่ควบคุมความเป็นหนุ่มสาว ชะลอความชรา เสริมสร้างความพร้อมและควบคุมการทำงาน ของระบบสืบพันธุ์ เมื่ออายุมากขึ้นการทำงานของไตจะไม่เหมือนเดิม ไตจะมีสภาวะถดถอยหรือพร่องลง เช่น ชี่ ( qi ) ของไตพร่อง หยิน (yin) ของไตพร่อง หยาง (yang) ของไตพร่อง เป็นต้น

PowerPoint Presentation:

ในกรณีของสตรีที่ใกล้หมดหรือหมดประจำเดือน ทั้ง หยิน และชี่ของไตพร่องลงจึงไปกระทบต่อ การทำงานของหัวใจและตับ ไตไม่สามารถสมานและควบคุมการทำงาน ของทั้งหัวใจและตับได้ดังเดิม จึงทำให้เกิดความร้อน จากหัวใจและตับ

PowerPoint Presentation:

ตามทฤษฏี ปัญจ ธาตุ ( ในสภาวะปกติ ) น้ำเป็นแม่ของไม้ ไม้เป็นแม่ของไฟ ไฟเป็นแม่ของดิน ดินเป็นแม่ของโลหะ โลหะเป็นแม่ของน้ำ น้ำข่มไฟ ไฟข่มโลหะ โลหะข่มไม้ ไม้ข่มดิน ดินข่มน้ำ เมื่อน้ำอ่อนแอลงจึงไม่สามารถดูแลไม้ น้ำไม่สามารถข่มไม้ ( น้ำ = ไต , ไม้ = ตับ , ไฟ = หัวใจ , ดิน = ม้าม , โลหะ = ปอด )

PowerPoint Presentation:

ตามทฤษฏี ปัญจ ธาตุ ( ในสภาวะไม่ปกติ ) เมื่อน้ำอ่อนแอลง น้ำไม่สามารถดูแลไม้  ไม้จึงแข็งข้อ เมื่อน้ำอ่อนแอลง น้ำไม่สามารถข่มไฟ ไฟจึงกระด้างกระเดื่อง มีผลทำให้ร่างกายเสียสมดุล เกิดอาการเจ็บป่วย ( น้ำ = ไต , ไม้ = ตับ , ไฟ = หัวใจ , ดิน = ม้าม , โลหะ = ปอด )

PowerPoint Presentation:

ตามทฤษฏี ปัญจ ธาตุ ( ในสภาวะไม่ปกติ ) เมื่อน้ำอ่อนแอลง น้ำไม่สามารถดูแลไม้  ไม้จึงแข็งข้อ เมื่อน้ำอ่อนแอลง น้ำไม่สามารถข่มไฟ ไฟจึงกระด้างกระเดื่อง เมื่อไตอ่อนแอหรือพร่องลงไป ทำให้ไตไม่สามารถไปดูแลตับ ทำให้ตับแกร่งขึ้นเกิดเป็นความร้อนและไฟ เมื่อไตพร่อง ทำให้ไตไม่สามารถไปข่มหัวใจ ทำให้หัวใจแกร่งขึ้น เกิดเป็นสภาพไฟ ห้ว ใจลุกโชนจากไตพร่อง

PowerPoint Presentation:

สาเหตุของอาการหมดหรือใกล้ หมดป จด. มีได้หลายสาเหตุ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วย และจากการตรวจร่างกาย เช่น ความร้อนจากตับแกร่ง อาการร้อนจากหัวใจและตับแกร่ง อาการไตและม้ามพร่อง อาการเลือดหัวใจพร่อง

PowerPoint Presentation:

เมื่อหมอจีน วินิจฉัยผป. ได้แล้วว่า ผป. มีอาการป่วยจากเหตุใด จึงสามารถวางแผนการรักษาได้ว่า จะรักษาด้วยการฝังเข็ม ร่วมกับการใช้ตำรับยาจีน หรือใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตัวอย่าง การรักษาด้วยตำรับยาจีน :

ตัวอย่าง การรักษาด้วยตำรับยาจีน การรักษาด้วยตำรับยาจีน เช่นกรณี ที่ผป. มีอาการมาจาก ความร้อนตับแกร่ง ( ตรวจพบ ลิ้นค่อนข้างแดง ชึพ จรค่อนข้างตึง ) ตำรับยาที่ใช้ มีอยู่หลายตำรับขึ้นอยู่กับอาการที่แสดงออก เช่นตำรับ Jie Wei Xia Yao San หรือ Long Dan Xie GanTang

PowerPoint Presentation:

ตัวอย่างสมุนไพรเดี่ยว ตำรับยา Jie Wei Xiao Yao San ประกอบด้วย สมุนไพรเดี่ยวหลายตัว เช่น Chai Hu 3-9 gm, Dang Gui 3-9 gm, Bai Shao 3-12 gm, Bai Zhu 3-9 gm, Fu Ling 3-15 gm, Gan Cao 1.5-6 gm, Pao Jiang 1-6 gm, Bo He 1-3 gm เป็นต้น

ตัวอย่าง การรักษาด้วยการฝังเข็ม:

ตัวอย่าง การรักษาด้วยการฝังเข็ม การรักษาด้วยการฝังเข็ม เช่นกรณี ที่ผป. มีอาการมาจาก ความร้อนตับแกร่ง ( ตรวจพบ ลิ้นค่อนข้างแดง ชีพจรค่อนข้างตึง ) จุดที่จะใช้ฝังเข็มมีได้หลายจุด ในเส้นลมปราณอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจุดทีมีสรรพคุณกระจายความร้อนได้ เช่น จุด TaiChong (LV3) ของเส้นลมปราณตับ , จุด Hegu (LI4) จุด Quchi (LI11) ของเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่ , จุด NeiGuan (PC6) ของเส้นลมปราณเยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น

PowerPoint Presentation:

การรักษาด้วยการฝังเข็ม โดยทั่วไปแพทย์ มักจะ นัดผป. มาฝังเข็มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนสมุนไพรจีน แพทย์มักจะจัดยาให้กลับไปทานต่อที่บ้าน ยาที่จัดอาจจะเป็นสมุนไพรรวม จัดเป็นห่อนำไปต้มทานที่บ้าน หรือ จัดเป็นยาผงสกัดใส่ขวดนำไปชงกับน้ำร้อนทานที่บ้าน หรือ จัดเป็นยาเม็ด ( แล้วแต่ความสะดวกของแพทย์ และผป. เป็นรายๆไป )

PowerPoint Presentation:

ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกของการรักษา แพทย์มักจะ นัดผป. ให้มาพบสัปดาห์ละครั้ง เพื่อปรับตัวยาสมุนไพรให้สอดคล้องกับ อาการผป. แต่ละราย หลังจากนั้น จึงจะนัดห่างออกไปเป็นเดือนละครั้ง การจัดยาอาจจะจัดไปทานครั้งละ 2-4 สัปดาห์แล้วแต่ความเหมาะสมเป็นรายๆไป

PowerPoint Presentation:

โดยทั่วๆไป การรักษามักจะเห็นผล อย่างชัดเจนได้ในเดือนที่ 3 เป็นต้นไป และผป. มักจะขอทานยาต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อความมั่นใจว่า อาการเก่าจะไม่กลับมากำเริบใหม่

PowerPoint Presentation:

ในปัจจุบัน ยาสมุนไพรจีนที่ใช้มักจะเป็น ยาที่นำเข้าจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือเป็นยาผงสกัดสมุนไพรเดี่ยว ซึ่งผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองในด้าน GMP (Good Manufacturing Pracice ) จากรัฐบาลจีนและองค์กรระหว่างประเทศ จึงไม่มีสารเจือปนจำพวกโลหะหนัก สเตอรอยด์ หรือฮอร์โมน

authorStream Live Help