An mon kim loai[1]

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VÀ GIẢI PHÁP NHỮNG THÁCH THỨC Cơ bản về ăn mòn kim loại KIM LOẠI

Ăn mòn kim loại là gì ?:

Ăn mòn kim loại là gì ? Sự phá huỷ kim loại và hợp kim trong môi trường tự nhiên được gọi là sự ăn mòn kim loại . Nguyên Nhân :

Slide 3:

Kim loại bị ăn mòn do kim loại tác dụng với những chất mà nó tiếp xúc trong môi trường ( như nước , không khí , đất .....) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn ? * Thành phần các chất trong môi tr ường. * Thành phần kim loại . * Ảnh hưởng nhiệt độ .

Slide 4:

H.2 H.1 H.3 H.4 Đinh sắt ngâm trong nước cất ít bị gỉ Ngâm trong muối đinh sắt bị gỉ Ngâm trong dấm ăn đinh sắt bị gỉ nhiều. Ngâm trong dầu nhờn không bị gỉ THÍ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI :

PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ĂN M ÒN KIM LOẠI * Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trường . * Chế tạo ra những hợp kim không bị ăn mòn . * Thay đổi thành phần môi trường .

Slide 6:

BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC

authorStream Live Help