TEMA 11 LA PREHISTÒRIA I L’EDAT ANTIGA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEMA 11 LA PREHISTÒRIA I L’EDAT ANTIGA.:

TEMA 11 LA PREHISTÒRIA I L’EDAT ANTIGA.

ÍNDEX:

ÍNDEX Títol...............................................................................................Pàg 1. Índex.............................................................................................Pàg 2. Prehistòria.....................................................................................Pàg 3. Nòmades.......................................................................................Pàg 4. Sedentaris.....................................................................................Pàg 5. Megalits.........................................................................................Pàg 6. Àgora.............................................................................................Pag 7. Forum............................................................................................Pàg 8. Etapes de la Prehistòria................................................................Pàg 9. Societat Grega..............................................................................Pàg 10. Economia Romana........................................................................Pàg 11. Romanitzacio.................................................................................Pàg 12. Finalització de l’Imperi Romà/any i motiu......................................Pàg 13. Bibliografia.....................................................................................Pàg 14. Conclusió i fi..................................................................................Pàg 15.

Què és la Prehistòria?:

Què és la Prehistòria ? Període extens on apareix l’espècie humana a la Terra i acaba amb la invenció de l’escriptura (4000 aC)

Què vol dir nòmades? :

Què vol dir nòmades? Les persones es movien d’un lloc a l’altre per trobar aliments.

Què vol dir sedentari?:

Què vol dir sedentari? Les persones tenien un lloc fix on viure.

Què son els megalits? :

Què son els megalits? Són construccions de pedra amb finalitats religioses.

Què es l’ Àgora i on la trobem?:

Què es l’ Àgora i on la trobem? La plaça pública a Grècia.

Què es el Fòrum i on el trobem? :

Què es el Fòrum i on el trobem? Una plaça al centre. Roma.

Enumera les etapes de la Prehistòria. :

Enumera les etapes de la Prehistòria. A .- Paleolític. B .- Neolític. C .- Edat dels metalls.

Organització de la Societat Grega.:

Organització de la Societat Grega. CIUTADANS: Homes, fills de pare i mare grecs. Tenien tots els drets polítics. METECS: Forasters que residien en les POLIS . Es dedicaven al comerç i a l’artesania. No tenien drets polítics per això no podien comprar terres però sí pagaven impostos . En cas de guerra tenien l’obligació de defensar la POLIS. ELS ESCLAUS: S’ocupaven del camp i de la casa . Podien comprar la seva llibertat per convertir-se en metecs.

En que es basava l’economia romana?:

En que es basava l’economia romana? Es basava en l’agricultura, el comerç, mineria i l’artesania.

Què és la romanització?:

Què és la romanització? Procés d’implantació de l’organització i la cultura de l’ Imperi, en tots els territoris conquerits, on es va adoptar la llengua (el llatí) les lleis i la forma de vida dels romans.

A quin any va finalitzar l’Imperi Romà i explica el motiu?:

A quin any va finalitzar l’Imperi Romà i explica el motiu? Va finalitzar l’any 476 dC quan els pobles germànics es van apoderar de Roma i es van instal·lar definitivament a les seves terres, on van formar REGNES INDEPENDENTS.

BIBLIOGRAFIA::

BIBLIOGRAFIA: Apunts de la Dolors. Llibre de CMNSC. Imatges de GOOGLE.

:

CONCLUSIÓ: Eina bona per estudiar millor!!! FI

authorStream Live Help