definisi dan konsep kurikulum

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: ericklim (111 month(s) ago)

can u send me this slides... i reali need it... thanks... e_rick98@yah
oo.com

By: shasz89 (111 month(s) ago)

salam sejahtera... huu... bleh tak sya download pp awk nih... :)

Presentation Transcript

Definisi dan KonsepKurikulum : 

Definisi dan KonsepKurikulum Othman Bin Che Man

Definisi : 

Definisi Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat (Ornstein dan Hunkin,1998) Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. (Mohd Daud, 1995)

Konsep Kurikulum : 

Konsep Kurikulum Dokumentasi khas dan panduan. Tumpuan kepada kaedah penyampaian. Program pengajian yang merujuk kpd mata pelajaran Membentuk pengalaman pembelajaran terancang. Konsep yang tersirat.

Matlamat dan Objektif : 

Matlamat dan Objektif Garis panduan dan penentu sempadan ilmu. Penyampaian maklumat ikut peringkat. Relevan dan sesuai dengan kehendak semasa. Membina modal insan abad ke 21. Melahirkan insan seimbang (J.E.R.I.S) Kurikulum yang sama – ideologi masyarakat yang sekata dan bersatu. Melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air.

Hala tuju kurikulum : 

Hala tuju kurikulum Dibina berdasarkan: Dasar Pendidikan Negara Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Pendidikan) 1997. Akta pendidikan 1996 Laporan Kabinet 1979 Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979) KBSR digubal. Falsafah pendidikan

Proses Pembentukan Kurikulum : 

Proses Pembentukan Kurikulum Mengkaji, menganalisis dan memilih Teori-teori berkaitan Falsafah pembentukan kurikulum Kriteria pembentukan kurikulum

Teori Berkaitan : 

Teori Berkaitan Tradisional Diasas oleh Dewey, Bobbit, Tyler, Taba dan lain-lain. Pentingkan proses pemindahan pengetahuan Teori konseptual Diasas oleh Bloom, Brunner, Stake dan lain-lain. Ilmu pengetahuan distruktur mengikut konsep utama. Fokus kepada analisis situasi semasa. Teori rekonseptual Diasas oleh ahli akademik berfahaman Marxism. Kurikulum adalah bidang ilmu yang dapat membekalkan pedoman dan garis panduan.

Falsafah Pembentukan Kurikulum : 

Falsafah Pembentukan Kurikulum Idealisme Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir. Realisme Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat Paramatisme Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar. Perianelisme Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap. Essentialisme Kurikulum dan guru adalah faktor penting dalam pembelajaran Progressivesme Pembelajaran berlaku berdasarkan perubahan dan kemajuan Rekonstrutionalisme Penerapan t/jawab sosial dan lahir masyarakat berilmu Eksistentialisme Pendidikan melalui persekitaran. Guru bantu murid meneroka.

Kriteria Pembentukan Kurikulum : 

Kriteria Pembentukan Kurikulum 3 kategori Reka bentuk Berpusatkan subjek Matapelajaran Disiplin Bersepadu Korelasi Berpusatkan pelajar Keperluan pelajar Pengalaman Humanistik Berpusatkan masalah. Situasi kehidupan Susun semula masyarakat

Kurikulum PJK : 

Kurikulum PJK Berasaskan keupayaan 3 domain Psikomotor Kognitif Afektif Penyelitan unsur subjek lain spt sains, matematik, gografi dan lain-lain. Berpusatkan pelajar. Menggabungkan nilai Aplikasi teori pragmatisme.

authorStream Live Help