tư tưởng nhân văn

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

tư tưởng nhân văn

Comments

Presentation Transcript

TÊN THÀNH VIÊN: 1. LÊ HUYỀN ANH 2. BÙI HƯƠNG GIANG 3. NGUYỄN THU HẰNG:

TÊN THÀNH VIÊN: 1. LÊ HUYỀN ANH 2. BÙI HƯƠNG GIANG 3. NGUYỄN THU HẰNG TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN TRONG PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC HƯNG.

VĂN HÓA TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG:

VĂN HÓA TÂY ÂU THỜI PHỤC HƯNG Thế kỷ XIV. Khi quan hệ sản xuất tư bản ra đời thì dẫn đến sự ra đời của phong trào văn hoa Phục hưng .

1. Điều kiện lịch sử.:

1. Điều kiện lịch sử . Sự xuất hiện QHSX tư bản ở Tây âu . Những thành tựu văn hóa thế kỷ XI-XIII chưa đáp ứng được n hu cầu giai cấp tư sản mới ra đời . Ý thức hệ phong kiến lỗi thời , phản động và giáo lý hà khắc , phản khoa học của giáo hội thiên chúa giáo kìm hãm , ràng buộc tư tưởng , tình cảm con người và tiến bộ của nhân loại . Giai cấp tư sản phải tự đấu tranh để xây dựng hệ tư tưởng và hồn văn hóa mới ( mở đường cho kinh tế TBCN phát triển ).

Ý- khởi nguồn của Phong trào Văn hóa Phục hưng.:

Ý- khởi nguồn của Phong trào Văn hóa Phục hưng . Đấu trường La Mã cổ đại .

Văn Hóa Phục Hưng:

Văn Hóa Phục Hưng Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời sớm nhất tại các quốc gia thành thị cổ đại miền Bắc Ý đã có rất nhiều thành phố phồn thịnh như : Phirenxe , Venexia , Gineva . Ý vốn là quê hương của nền văn minh La Mã cổ đại . Văn nghệ sĩ thừa kế truyền thống có điều kiện làm sống lại những thành tựu văn hóa . Kinh tế phát triển , nhu cầu xây dựng và trang trí nghệ thuật các lâu đài cung điện giáo đường . Văn nghệ sĩ được giáo hoàng bảo trợ , có điều kiện tập trung vào lao động sản xuất .

Slide 6:

Trang trí cung điện Cung điên và giáo đường

Hạn chế.:

Hạn chế . - Giai cấp tư sản mới được hình thành nên chưa đủ mạnh để chống lại giáo hội và giai cấp phong kiến .

2. Thành tựu chính.:

2. Thành tựu chính . GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VĂN HỌC NGHÊ THUẬT KiẾN TRÚC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

* Giá trị nhân văn:

* Giá trị nhân văn Đề cao giá trị con người . Ca ngợi tình yêu , tự do cá nhân . Sự phát triển của tư tưởng , trí tuệ con người và ca ngợi đẳng cấp thứ 3 ( giai cấp tu sản đang lên .) Chống lễ giáo phong kiến phản động , lỗi thời và giáo lý hà khắc của nhà thờ đã trà đạp lên nhân phẩm con người , kìm hãm sự phát triển cua nhân loại .

a. Văn Học:

a. Văn Học THƠ Mở đầu là thi hào Ý Ddante (1265-1321). Không chống tôn giáo nhưng căm ghét giáo hội và giáo hoàng , chủ trương thống nhất nước ý. Tác phẩm lớn nhất của Đante là “ Thần khúc ” (La Dlvine Comédle ). Nhà thơ trữ tình Pêtơraca (1304-1374)

+ Tiểu thuyết:

+ Tiểu thuyết Boocaxio (1313-1375) nhà văn Ý được đặt ngang hàng với Đante và Petoraca và gọi chng là 3 tác giả lỗi lạc . Tác phẩm nổi tiếng của ông là tập truyện ngắn “ Mười ngày ( decameron )”. Nhà văn pháp FranCois Rabelais (1494-1553): Ông am hiểu nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên và triết học - Tác phẩm nổi tiếng là tiểu thuyết trào phúng “ Gacgangphuya và Păngtagruen ”. Văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes (1547-1616) đặt nền móng cho nền văn học mới . Kiệt tác “ Đông Kisốt ”. Ông xây dựng mẫu người mới của thời kỳ Phục hưng .

Đôn-ki-hô-tê:

Đôn-ki-hô-tê

+ Kịch.:

+ Kịch . Văn hào William Shakespeare (1564-1616): Kế thùa truyền thống đất nước và tinh hoa kịch nghệ Hy -La cổ đại , W.Shakespeare đã đưa nghệ thuật kịch lên tột đỉnh . Nhưng tác phẩm của W. shakespeare : 37 vwor kịch , một số truyện thơ dài , 154 bài xê non.

Slide 14:

Ngồi nhà của W. shakespaere Romeo và Juliet

b. NGHÊ THUẬT KIẾN TRÚC:

b. NGHÊ THUẬT KIẾN TRÚC Một số kiệt tác thời phục hưng Kiến trúc thời phục hưng . Nghệ thuật Cũng như văn học . Ý trước hết là Phrenxe là nơi xuất phát đầu tiên của nền nghệ thuật phục hưng . Trong thế kỷ XIV-XV với những tên tuổi : Giốttô (1266-1337) Masiô (1401-1428) Bottixenli (1452-1519)

Giốttô- bích họa ở nhà thờ Santa Maria dell’Arena:

Giốttô - bích họa ở nhà thờ Santa Maria dell’Arena

Sang thế kỷ thứ XVI. Nền nghệ thuật phục hưng đã đạt đến đỉnh cao, có nhưng thành tự tuyệt vời với những tên tuổi: - Leonacdo do Vanhxi (1452-1519) - Mikenlangio (1475-1564) - Raphaen (1483-1520):

Sang thế kỷ thứ XVI. Nền nghệ thuật phục hưng đã đạt đến đỉnh cao , có nhưng thành tự tuyệt vời với những tên tuổi : - Leonacdo do Vanhxi (1452-1519) - Mikenlangio (1475-1564) - Raphaen (1483-1520)

Leonardo da vinci (1452-1519):

Leonardo da vinci (1452-1519) Kiệt tác bữa tiệc cuối cùng Nàng Moona Lida

+ Kiến trúc:

+ Kiến trúc Hầu hết kiến trúc từ thế kỷ trước đến thế kỷ XVI đều là kiểu kiến trúc Gothich vòm mái nhọn . Nhà thờ Đức bà Paris

c. Khoa khọc tự nhiên:

c. Khoa khọc tự nhiên Nikolai copechnic (1473-1543) : Thái dương hệ và chuyển động tự quay của trái đất . Gioocdano bruno (1548-1660) : Vũ trụ bao la vô tận Galile (1564-1642) : Kính thiên văn phóng to 30 lân . Kêplơ (1571-1630): Thiên văn học .

Slide 21:

Chuyển động tự quay của trái đất (Nikolai copechnich ) Kính thiên văn của Galile

3. Nội dung tư tưởng:

3. Nội dung tư tưởng A. Triết học B. Nội dung tư tưởng

A. Triết học:

A. Triết học Người mở đầu cho trường phát triết học duy tâm là Francis Bcon (1561-1626) người Anh . Ông đề cao triết học duy vật công kích triết học kinh viện . Ngoài ra còn có nhiều học giả tiêu biểu nhất là Vala (1407-1457) người Ý. Chúng minh “ bức thu trao tặng của hoàng đế Cônxtangtinut ” là giả .

B. Nội dung tư tưởng:

B. Nội dung tư tưởng Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội . Đề cao giá trị con người . Chống lại quan niệm về khoa học và chủ nghĩa duy tâm . Đề cao tinh thần tình yêu dân tộc .

4. Ý nghĩa.:

4. Ý nghĩa . Lên án giáo hội Kito , tấn công vào trật tự phong kiến , đánh bại tư tưởng phong kiến lỗi thời . Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến trên mặt trận văn hóa tư tưởng . Đề cao tự do, xây dựng thế giới quan tiến bộ . Phong trào văn hóa phục hưng  là 1 cuộc cách mạng trên mặt trận văn hóa , tư tưởng của giai cấp tư sản đang lên chống lại xã hội PK, để chuẩn bị mở đường cho cuộc CMXH; giải phóng tư tưởng , tình cảm con người khỏi mọi sự kìm hãm và trói buộc của giáo hội-phong kiến , đề cao nhưng giá trị tốt đẹp cao quý của con người .

- “ Thời kỳ văn hóa phục hưng là thời kỳ chuyển biến quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân loại. Đó là cuộc cách mạng tiến bộ nhất mà loài người chưa từng thấy. Một thời đại cần những con người khủng lồ, khủng lồ về tư tưởng về nhiệt tình và tính cách, khủng lồ về tài năng mọi mặt và về sự hiểu biết sâu rộng của họ.”- Ăngghen.  Văn hóa phục hưng là một bước tiến kỳ diệu trong lịch sử văn minh Tây Âu.:

- “ Thời kỳ văn hóa phục hưng là thời kỳ chuyển biến quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân loại . Đó là cuộc cách mạng tiến bộ nhất mà loài người chưa từng thấy . Một thời đại cần những con người khủng lồ , khủng lồ về tư tưởng về nhiệt tình và tính cách , khủng lồ về tài năng mọi mặt và về sự hiểu biết sâu rộng của họ .”- Ăngghen .  Văn hóa phục hưng là một bước tiến kỳ diệu trong lịch sử văn minh Tây Âu .

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe:

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe

authorStream Live Help