PENCEGAHAN KEMALANGAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN TAKRIFAN Kejadian (incident) Satu kejadian yang dijangka atau turutan kejadian yang boleh menyebabkan kecederaan kepada manusia kerosakan harta atau pemberhentian proses Kemalangan (Accident) Satu kejadian yang menyebabkan kecederaan / kematian kepada manusia kerosakan harta atau pemberhentian proses Kemalangan nyaris satu kejadian yang tidak menyebabkan kecederaan kepada manusia dan / atau kerosakan harta dan alam sekitar tetapi berpotensi menghasilkan kemalangan

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Kenapa kemalangan boleh berlaku Sikap mementingkan diri Sikap menyatakan bahawa kemalangan patut berlaku pada orang yang membuat kesilapan Fokus yang lebih kepada siapa yang membuat kesilapan Mengambil berat jika kemalangan melibatkan ramai orang Meremehkan insiden nyaris

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN PUNCA KEMALANGAN Faktor manusia Faktor fizikal / sekitaran Faktor pentadbiran

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN AKIBAT KEMALANGAN Kesan Langsung Kematian,kecederaan,kesakitan,penyakit,kerosakan,kehilangan dan ketakutan Kesan jangka pendek Rawatan perubatan,pembaikan,penggantian,hilang penghasilan,kenaikan kos,displin,kejatuhan moral Kesan jangka panjang Penderitaan,kecacatan,kehilangan hasil,insuran,pampasan,ketidakpercayaan dan untung rugi

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN HASIL DARI KEMALANGAN Hasil negatif Kematian Kecederaan Kerosakan mesin / peralatan Penalti / denda Hasil positif Perubahan prosedur keselamatan Rombakan kaedah kerja pemulihan

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Kos Kemalangan Dua jenis kos kemalangan Kos dijangka Kos tidak dijangka ( tidak diinsurankan ) 8 – 36 kali ganda kos yang diinsurankan Kos dijangka Liabiliti,kos perubatan,kos pembinaan semula atau menggantikan kemudahan yang rosak

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Kos tidak dijangka Kerosakan produk dan bahan Kerosakan bangunan dan tapak Pembersihan tapak Kerja lebih masa

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Pencegahan “ Pencegahan kemalangan tidak murah tetapi bertindak menangani kemalangan yang sudah berlaku adalah lebih mahal dan secara keseluruhan tidak menguntungkan ” “ kemalangan boleh dicegah.jika punca kemalangan telah ditemui,langkah-langkah hendaklah diambil untuk mencegahnya ”

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Kenapa perlu mencegah kemalangan ???? Kehendak Perundangan Keperluan / pematuhan piawaian Kos mencegah lebih murah daripada menangani

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN KAWALAN PENTADBIRAN Membangunkan peraturan Pemilihan peralatan Pemilihan pekerja latihan KAWALAN KEJURUTERAAN Penyelenggaraan Baikpulih Pemeriksaan / ujian PERANTI PERLINDUNGAN DIRI Peralatan keselamatan makmal Peralatan keselamatan kerja kimpalan

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Perinsip – perinsip pengurusan pencegahan Intizam yang tinggi dari pengurusan dan pekerja bahawa kemalangan boleh dicegah. Majikan mesti memimpin dan menjadi teladan dalam semua aktiviti keselamatan dan kesihatan. Program pencegahan kemalangan menjadi komponen penting dalam pengurusan organisasi. Azam antara majikan, pekerja dan kerajaan bagi mencapai matlamat yang sama. Dasar keselamatan dan kesihatan yang jelas dan difahami. Sumber dana mencukupi untuk melaksanakan pengurusan pencegahan. Gabungkan kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan. Konsep pengurusan menuju kepada membudayakan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Penyiasatan kemalangan “ satu kajian terancang terhadap kejadian yang berbangkit daripada atau berkaita dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan,maut atau kerosakan hartabenda.dilaksanakan secara sistematik dan hasilnya direkodkan Tujuan penyiasatan Keperluan perundangan Mencegah kehilangan dan kerugian berulang Melaksanakan tanggungjawab kebajikan

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Keperluan perundangan Perundangan Seksyen Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) 15(1) & (2), 17, 20 & 21 Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 & 26 Akata Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127) 34A Akta Petroleum 1984 (Langkah-langkah keselamatan) Akta 302 28 & Peraturan Petroleum 1985 (Pengangkutan) Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) 25 Penguasa Tempatan Syarat Lesen

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Keperluan / Pematuhan Piawaian Pencegahan kemalangan telah menjadi satu elemen penting dalam piawaian berikut Siri Penilaian Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHSAS 18001) Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MS1722), Sistem Pengurusan Alam Sekitar (ISO14001) dan Piawaian Syarikat seperti Petronas, Shell, ExxonMobil, Proton dan lazimnya syarikat multi-nasional.

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Kos Mencegah Lebih Murah daripada menangani Sekiranya diperincikan, kos mencegah kemalangan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kos bertindak menangani kemalangan, kos seperti kehilangan hartabenda, kematian, kecederaan, kehilangan masa kerja, penalti, premium insuran yang lebih murah dan kos berkaitan pemulihan dapat dijimatkan.

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Program Pencegahan Kemalangan Program pencegahan kemalangan merupakan salah satu komponen penting perlaksanaan pengurusan risiko . Program tersebut mengandungi elemen Mengenalpasti Bahaya/Risiko, Penilaian Bahaya/Risiko dan Merawat Bahaya/Risiko. Promosi dan komunikasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang positif dalam permitoran dalam mempengaruhi kelakuan dan menggalakkan sikap dan tingkahlaku bekerja yang selamat.

JENIS KEMALANGAN:

JENIS KEMALANGAN Jentera terbalik Melanggar pekerja atau objek

JENIS KEMALANGAN:

JENIS KEMALANGAN Melanggar pekerja atau objek

JENIS KEMALANGAN:

JENIS KEMALANGAN Dihempap jentera atau komponen

JENIS KEMALANGAN:

JENIS KEMALANGAN Dihempap jentera atau komponen

PUNCA KEMALANGAN ;:

PUNCA KEMALANGAN ; Faktor manusia Tekanan emosi dan mental Tiada pengalaman dan pengetahuan Tiada kemahiran dan latihan Kurang keupayaan fizikal Cuai Mengundur membuta tuli

PUNCA KEMALANGAN ;:

PUNCA KEMALANGAN ; Faktor persekitaran Jalan / lantai licin, berlopak Gelap Bising Laluan sempit Bercerun berhabuk

PUNCA KEMALANGAN ;:

PUNCA KEMALANGAN ; Faktor kenderaan Lebih muatan Kelengkapan keselamatan jentera tidak mencukupi Kegagalan mekanikal [brek] Ketidaksesuaian penggunaan

LEBIH MUATAN:

LEBIH MUATAN

LEBIH MUATAN LAGI..:

LEBIH MUATAN LAGI..

LAGI-LAGI LEBIH MUATAN…:

LAGI-LAGI LEBIH MUATAN…

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Kawalan ke atas pemandu Pemandu yang kompeten[berlesen] Latihan Laporkan sebarang kerosakan jentera Jalankan pemeriksaan perubatan ke atas pemandu Latihan pemanduan berhemat

PENCEGAHAN KEMALANGAN:

PENCEGAHAN KEMALANGAN Kawalan jentera / kenderaan Program penyelenggaraan Rekod HAD LAJU Memasang ‘reverse sensor’ Penggunaan jentera yang sesuai

PENYELENGGARAAN KENDERAAN:

PENYELENGGARAAN KENDERAAN Selenggara dengan baik dan direkodkan. Penyelenggaraan dibahagikan kepada: Pemeriksaan setiap pagi sebelum mula kerja Pemeriksaan kerap oleh fitter Servis mengikut keperluan pengeluar kenderaan

authorStream Live Help