kapaligiran

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ALTERNATIBONG ESTRATEHIYA SA PAG-UNLAD :

KAPALIGIRAN ALTERNATIBONG ESTRATEHIYA SA PAG-UNLAD Fernandez Honrade Onanad

Repaso sa ilang mga Batas Pangkagubatan:

Repaso sa ilang mga Batas Pangkagubatan

National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Law:

National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Law Pinoproklama bilang Protected Area (PA) ang ilan sa mga lugar, upang protektahan ito laban sa mga ang ilang mapanirang gawain sa loob nito. Ito ay pinangungunahan ng DENR na syang nagtalaga ng Protected Areas Management Board (PAMB).

National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Law:

National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Law Mga Ipinagbabawal sa loob ng Protected Areas Hunting, destroying, disturbing, or mere possession of any plants or animals or products derived therefrom without a permit from the Management Board; Dumping of any waste products detrimental to the protected area, or to the plants and animals or inhabitants therein; Use of any motorized equipment without a permit from the Management Board; Mutilating, defacing or destroying objects of natural beauty, or objects of interest to cultural communities (of scenic value); Damaging and leaving roads and trails in a damaged condition; Squatting, mineral locating, or otherwise occupying any land; Constructing or maintaining any kind of structure, fence or enclosures, conducting any business enterprise without a permit; Leaving in exposed or unsanitary conditions refuse or debris, or depositing in ground or in bodies of water; and Altering, removing destroying or defacing boundary marks or signs.

National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Law:

National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Law Mga Isyu Dahil ipinagbabawal ang pangangaso, paninira, paggambala at pag-aari ng anumang halaman o hayop o produkto,inaalisan nito ng karapatan ang mga katutubo sa kanilang mga lupa. Pinoproklamang PA ang ibang mga lugar upang magkamal ng pondo.

Small and Medium Enterprises Development Projects (SMED):

Small and Medium Enterprises Development Projects (SMED) Napokus sa small-scale logging tulad ng carabao logging . Nakapokus sa log-over areas, at secondary forests, kung saan pinuputol maging ang mga maliliit pang mga puno upang gawing kasangkapan at iba pang mga produkto.

Alternatibong Polisiya sa Pagmimina ayon sa Kalikasan-People’s Network for the Environment (PNE):

Alternatibong Polisiya sa Pagmimina ayon sa Kalikasan-People’s Network for the Environment (PNE)

Slide 8:

Genuine National Industrialization Akumulasyon at pagrereinvest ng kapital sa loob ng bansa laban sa pagkakamal ng kita ng mga dambuhalang korporasyon Pamamahala sa paggamit ng likas na yaman Paggamit sa mga benepisyo ng modernong teknolohiya upang mapaunlad ang atin, gamit ang sariling karunungan. Paglikha ng mga trabaho at pagpapaunlad ng human resource

Slide 9:

Dapat na makatulong ang produksyong mineral upang gawing makabago ang agrikultura batay sa balangkas ng tunay na reporma sa lupa (genuine agrarian reform). Ang pagpapaunlad ng pagmimina ay dapat na nakabatay sa pagkakaroon ng mapagkukunan, nang hindi naisasaalang-alang ang kakayanan at kabutihan ng mga mamamayan.

Slide 10:

Ang Research at Development (R & D) ay dapat magpokus sa pagpapaunlad ng economically efficient at hindi mapanirang indrustriya ng pagmimina. Sa lahat ng oras, dapat na siguraduhin ng mga operasyon sa pagmimina ang pagprotekta sa kapaligiran at kaligtasan ng mga mamamayan.

Alternatibong Pagmimina ayon sa IBON :

Alternatibong Pagmimina ayon sa IBON

Slide 12:

Mahalaga ang isang maunlad na sektor ng pagmimina sa pagtatayo ng matatag at nagsasariling ekonomiya. Ang pagpapaunlad ng pagmimina ay nasa konteksto ng pambansang industrialisasyon. Ang pagpapaunlad ng pagmimina ay nakabatay sa kalagayan ng rekurso at pangangailangan ng mamamayan. Pag-ibayuhin ang pananaliksik at pagpapaunlad ng sektor ng pagmimina.

Programa ng National Democratic Front:

Programa ng National Democratic Front

Programa ng National Democratic Front:

Programa ng National Democratic Front Protektahan ang kapaligiran para sa mamamayang Pilipino. Pagsasaalang-alang sa ng proteksyon at mahusay na paggamit sa mga napapalitan at di napapalitang rekurso. Pahihintulutan lang ang pagmimina kung may sapat na proteksyon at panunumbalik sa kapaligiran na may konsultasyon sa mamamayan.

Programa ng National Democratic Front:

Programa ng National Democratic Front Ihihinto ang gawaing nakapipinsala sa kapaligiran katulad ng open pit mining at iba pa. Pagbabawalan ang pwersang militar ng US na patuloy na gamitin bilang lunsaran ng pagsasanay at imbakan ng armas ang Pilipinas dahil ma rin sa mapanlasong basurang dala nito. Di magiging imabakan ang Pilipinas ng kahit anong armas nukleyar o biolohikal.

Programa ng National Democratic Front:

Programa ng National Democratic Front Ititigil ang pagtapon sa Pilipinas ng mga nangungunang bayan ng kanilang nakalalasong basura. Di pahihintulutan ang mga peligrosong teknolohiya at industriyang dala ay polusyon na ipinupwesto ng mga kapitalista sa labas ng kanilang bansa. Ipinagbabawal ang aksyong militar na pumupuntirya at nakasisira sa kapaligiran. Ititigil ang pagtatayo ng mga planta o imprastaktura na nagwawalang bahala sa kapaligiran.

Programa ng National Democratic Front:

Programa ng National Democratic Front Isasagawa ang rehabilitasyon at pagpapaunlad ng likas na yaman. Magpapaunlad ng isang programang tutugon sa problema sa kalikasan. Maglulunsad ng edukasyong nagtataguyod at nagpapalaganap ng kamulatang pangkapaligiran. Babawiin ng GRP ang lahat ng batas, kautusan at tagubilin nito na nagbibigay daan sa pangangamkam ng lupa ng dayuhan monopolyong korporasyon at lokal na burukrata.

Rekomendasyon mula sa Blueprint for a Viable Philippines:

Rekomendasyon mula sa Blueprint for a Viable Philippines

Blueprint for a Viable Philippines:

Blueprint for a Viable Philippines 1. Dapat himukin ng pamahalaan ang lahat tungo sa makatarungang paggamit ng ating likas na yaman at dapat nitong suportahan ang mga gawaing pangkomunidad at siguraduhing patas ang paghahati ng mga ibubunga ng mga proyektong ito. 2. Dapat itong gumawa ng bagong polisiya sa lupa upang kapalit ng Public Land Act ng 1936 at Property Registration Decree ng 1978.

Blueprint for a Viable Philippines:

Blueprint for a Viable Philippines 3. Dapat ipagtanggol sa lahat ng oras ang ancestral rights ng komunidad ng mga katutubo . 4. Dapat nitong tukuyin ang mga pinagkukunan ng mineral ng bansa. 5. Dapat nitong igiit sa mga dayuhang kumpanya na makipag-ugnayan sa mga lokal na industriya ng pagmimina sa bansa.

Blueprint for a Viable Philippines:

Blueprint for a Viable Philippines 6. Dapat nitong ipatigil ang pagtatapon ng mga nakalalasong kemikal sa yamang tubig ng bansa. 7. Dapat magpatupad ang pamahalaan ng komprehensibong waste management system para sa bawat bayan at syudad.

Slide 22:

MGA LEKSYON SA IBANG BANSA

Slide 23:

PAG-UNLAD VS. PAGMIMINTENE SA KAPALIGIRAN

CUBA:

CUBA TAMPOK NA SULIRANIN “Ang mga solusyong pangkapaligiran sa Cuba ay naging di-makatotohanan, at hindi prayoridad para sa estado at mga tao nito.” Pantalan ng Havana Ilog Almandares

Slide 25:

AYUDA “…there are laws — new and potentially very powerful environmental laws. As unusual as it may seem, and as difficult as it might be to accept, Cuba has made environmental protection a priority goal and is taking large steps government-wide to bring it about.”

Slide 26:

Rio Conference on the Environment and Development of 1992 Fidel Castro: Lehislasyon: Framework Law + Legal Regulation CUBAN REVOLUTION: Alisin ang lahat ng di maka-sosyalismong polisiya

MGA HAKBANG NG CUBA:

MGA HAKBANG NG CUBA Igrupo ang mga lugar na para sa pampubliko at hindi; ipaalam ang pang-aabuso ng US sa yaman ng bansa Law of Agrarian Reform on the Conservation of Forests and Soils - Reforestation - Youth brigades - Komunismo sa aspetong pangkapaligiran

Slide 28:

National Commission for the Protection of the Environment and the Conservation of Natural Resources (COMARNA) Pag-amyenda sa Konstitusyon upang ilapat sa karapat-dapat na pang-kapaligirang lehislasyon Pakikiisa sa mga pandaigdigang kasunduan ukol sa kapaligiran

Slide 29:

LIKAS KAYANG PAG-UNLAD: Konstitusyon + Kapaligirang Pagpapahalaga + Mahusay na Pangasiwaan National Environmental Strategy

Slide 30:

“The National Environmental Policy Act of 1969 is the Sherman Act of environmental law, and the most famous statute of its kind on the planet.” Clean Air Act/National Ambient Air Quality Standards/State Implementation Plan/Prevention of Significant Species

VENEZUELA:

VENEZUELA HUGO CHAVEZ: amyendahan ang isang buong kabanata ng Konstitusyon ukol sa Kapaligiran 1999 Constitution

Slide 32:

Lake Valencia at Macaraibo Kawalan ng Ligtas na Inumin Suliraning may kinalaman sa pagmimina Suliranin sa pangangasiwa ng lupa Problema sa mga institusyon

1999 Venezuelan Constitution :

1999 Venezuelan Constitution Likas-kayang pag-unlad: likas na yaman ay mahalaga sa pagtataguyod ng pag-unlad Isang susi sa pagsugpo sa kahirapan Karapatan upang mabuhay sa malinis na kapaligiran = karapatan sa kalusugan at edukasyon GREEN REVOLUTION Mision Arbol: Tree Mission Mision Energia

HILAGANG KOREA:

HILAGANG KOREA Mas pinaiigting na pokus (macro patungo sa micro) sa mga polisyang tumutugon sa kapaligiran Sunshine Policy TRM: Toward Reciprocal Management Forestry Enerhiya Crop yields Pangangalaga sa lupa

TSINA:

TSINA Ang suliranin sa kalidad ng hangin - Urban Pollution - C02 emitter State Environmental Protection Administration (SEPA) National Environmental Protection Agency (NEPA) State Planning Commission (SPC)

Iba pang Institusyon:

Iba pang Institusyon Environment and Resources Protection Committee (ERPC) State Environmental Protection Commission (SEPC) The Law of the People’s Republic of China on Environmental Impact Assessment

Batis:

Batis ENVIRONMENTAL LAW IN CUBA. Oliver A. Houck. Cuba's environmental challenge: facts and policies. http://www.thefreelibrary.com/ DICK NICHOLS . Cuba: Environmental Sustainability Discussed. Greenleft.com Environmental problems in Venezuela. http://www.rethinkvenezuela.com/ North Korea - the Case for Micro Level Engagement. Bryan Port. 2002. Environmental Policies in China. Shunsuke Managi and Shinji Kaneko. http://www.yonip.com/main/articles/1%20Blueprint%20Cover.pdf http://www.kalikasan.org/kalikasan-cms/files/pmp%20061005120505final.pdf http://zamoracartoons.blogspot.com/ http://www.philippinerevolution.net/cgi-bin/ab/text.pl?issue=20050207;lang=eng;article=03 http://www.greenpeace.org/australia/admin/image-library2/lafayette-bannerhang ppines.pdf - forestry laws http://www.bulatlat.com/news/4-46/4-46-mountains.html - issues http://sunsite.nus.edu.sg/apcel/dbase/filipino/primary/phanip.html - provisions http://www.sunstar.com.ph/static/cag/2008/10/10/news/gov.t.not.serious.on.implementing.ipra.lumads.html - IPRA

authorStream Live Help