d�nem 4 menstruel siklus

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Menstruel Siklus : 

Menstruel Siklus

Menstruel siklusun saglikli gerçeklesmesi için : 

Menstruel siklusun saglikli gerçeklesmesi için Hipotalamustan pulsatil GnRH salgisi Hipofizden overleri yeterince stimüle edecek kadar gonadotropin salgilanmalidir Overde folikül bulunmali ve bu folliküllerde östradiol sentez ve sekresyonu için gerekli enzimatik mekanizmalar çalismalidir.

Slide 3: 

Endometrium hormonal uyarilara yanit vermelidir Menstruel kan akimi için genital sistem normal anatomik yapida olmalidir

Hipotalamus : 

Hipotalamus Chiasma optikum üzerinde ve III. ventrikülün tabaninda yer alin nöral bir yapidir.

Hipotalamusun Salgi Ürünleri : 

Hipotalamusun Salgi Ürünleri GnRF FSH LH CRF ACTH GHRH GH TRH TSH

GnRH : 

GnRH Pulsatil salinirsa etkilidir. FSH ve LH’nin sekresyonunu düzenler Çok kisa yari ömrü vardir (2-4 dk) Salgilanma frekans ve amplitüdü menstruel siklusun dönemlerine göre degisiklik gösterir

Slide 8: 

Endojenopioidler hipotalamo-hipofiz fonksiyonunda önemli rol oynarlar(GnRH salinimini inhibe ederler)

Hipotalamusun feed-back mekanizmalari : 

Hipotalamusun feed-back mekanizmalari Uzun Kisa Ultra kisa

Slide 11: 

Prolaktin üretimi hipotalamustan salgilananPIF (dopamin ?)’in tonik inhibisyonundadir.

Prolaktin Yüksekligi : 

Prolaktin Yüksekligi Korpus luteum yetersizligi Anovulasyon Amenore ve Galaktore

Prolaktin Salinimini Etkileyen Faktörler : 

Prolaktin Salinimini Etkileyen Faktörler

Fizyolojik Durumlar : 

Fizyolojik Durumlar Coitus Meme ucu stimulasyonu Uyku Stress Gögüs duvarinin major cerrahisi

Stimülatör Faktörler : 

Stimülatör Faktörler ? Endorfin GnRH TRH VIP Serotonin Supstans p Histamin

Inhibitör Faktörler : 

Inhibitör Faktörler Dopamin GABA Somatostatin

Hipofiz : 

Hipofiz Adenohipofiz Nörohipofiz Ara bölge

Adenohipofiz : 

Adenohipofiz FSH, LH, ACTH, TSH, GH, Prl salinimindan sorumludur.

Adenohipofiz : 

Adenohipofiz Asidofilik hücreler(GH, ACTH, Prl) Bazofilik hücreler(FSH, LH) Kromofob hücreler (TSH)

Slide 20: 

FSH ve LH overdeki follikül stimülasyonundan sorumludur ? ve ? alt ünitlerinden olusur

Arka Hipofiz : 

Arka Hipofiz Oksitosin Arginin vazopressin salgilar

Slide 23: 

Primordial germ hücresi Mitoz 5-20.Haftalar Oogonium I. Mayoz Primer oosit Ovulasyon Sekonder oosit (23x) I. Polar cisim II. Mayoz (Fertilizasyon) Haploid ovum II. Polar Cisim

Menstruel siklus : 

Menstruel siklus Folliküler faz (proliferatif faz) Periovulatuvar faz Luteal faz ( Sekresyon fazi) Menstruasyon fazi

Slide 29: 

Folliküler faz Uzunlugu degiskendir Bazal vucut sicakligi düsüktür Endometriumda vasküler gelisme vardir. Overde follikül gelismesi ve östrojen salgisi vardir Luteal faz Uzunlugu sabittir Bazal vucut isisi yüksektir Endometriumda desidual gelisme vardir Overde korpus luteum olusur ve progesteron salgisi vardir

Endometrium sekretuvar fazda : 

Endometrium sekretuvar fazda Stratum bazalis Stratum fonksiyonalis Stratum spongiosum Stratum kompakta

FSH’nin Overe Etkisi : 

FSH’nin Overe Etkisi Granüloza hücrelerine etki eder Granüloza hücrelerinde antral dönemden sonra LH reseptörlerinde artisa yol açar Granüloza hücrelerinde aromataz enzimleri ve 3-hidroksi steroid dehidrogenaz enzimlerini aktive ederek androjenlerin östradiole aromatizasyonunu stimüle eder

Slide 34: 

FSH IGF baglayici protein sentezini inhibe ederek IGF’nin etkinligini artirir FSH granüloza hücrelerinde inhibin ve aktivin sentezini artirir Aktivin FSH reseptör sentezi,aromatizasyon, inhibin/aktivin sentezi gibi FSH etkinliklerini artirir

Slide 35: 

Inhibin teka hücrelerinde androjen sentezini uyaran LH’nin etkisini artirir Geç folliküler dönemde LH düzeyleri yükselerek teka hücrelerinde androjen sentezini uyarmaktadir Östrojenin pozitif feed-back etkisi ile siklus ortasinda LH kantitatif olarak artar

Slide 36: 

FSH uyarisiyla granüloza hücrelerinden salinan inhibin FSH salinimini inhibe eder FSH granüloza hücreleri üzerinde LH reseptörlerinin görülmesini uyarmaktadir

LH’nin Overe Etkisi : 

LH’nin Overe Etkisi Teka hücrelerinde androjen sentezini uyarir Granüloza hücrelerinde yeterli LH reseptörleri olusunca, LH direkt olarak granüloza hücrelerine etki eder, luteinizasyon ve progesteron yapimina yol açar.

Follikülogenez : 

Follikülogenez Gonadotropinlere bagimli olmayan dönem Gonadotropinlere bagimli dönem

Follikül Maturasyon Safhalari : 

Follikül Maturasyon Safhalari Recruitment Gelismeye aday folliküllerin toplanmasidir (1-4 günler) Seleksiyon Gelismekte olan follikül sayisi türe has bir sayiya indirilir (5-7.günler) Dominans Ovulasyona aday follikülün saptanmasi

Inhibin : 

Inhibin Inhibin-A: Alfa-beta a Inhibin-B:Alfa-beta b

Inhibin : 

Inhibin FSH etkisi ile granüloza hürelerinden salinir FSH’nin sekresyonunu bloke eder Gebelik olusursa dolasimdaki düzeyi daha da artar

Aktivin : 

Aktivin Aktivin-A. Beta A-Beta A Aktivin-AB: Beta A-Beta B Aktivin-B:Beta B-Beta B

Aktivin : 

Aktivin FSH etkilerini potansiyalize eder Ovulasyon öncesi granülozadan progesteron yapimini baskilar Büyüme ve farklilasmayi sagliyan birçok hücre tipinde bulunur

Slide 47: 

IGF-I IGI-II

Slide 48: 

IGF-II reseptörü luteinize granüloza hücrelerinde belirginken IGF-I teka granüloza hücreleri ve luteinize granüloza hücrelerinde belirgindir. IGF-I granüloza hücrelerinde DNA sentezi, steroidogenez, aromataz aktivitesi, LH reseptör sentezi, inhibin sekresyonundan sorumludur. IGF-II granülozadaki mitozu stimüle eder

IGF’ün overdeki etkisi : 

IGF’ün overdeki etkisi IGF-I granüloza hücre proliferasyonunu, aromataz aktivitesini ve progesteron sentezini artirir IGF-I teka hücrelerinde üretilmektedir; Luteinize granüloza hücreleri IGF-II üretmektedir Gonadotropinler IGF yapimini artirir Teka ve granüloza hücrelerinde IGF-I reseptörleri bulunmaktadir Insan follikülünde en fazla IGF-II bulunmaktadir FSH baglayici protein sentezini azaltarak büyüme faktörü’nün etkisini artirmaktadir

Slide 50: 

IGFBP-I IGFBP-II IGFBP-III IGFBP-IV IGFBP-V IGFBP-VI

Slide 51: 

IGFBP-I büyümekte olan folliküllerin granüloza hücrelerinde bulunmaktadir. IGFBP-III dominant follikülün teka ve granüloza hücrelerinde bulunur IGFBP-2,4,5 atretik ve gerileyen folliküllerde (granüloza hücresinde) rol almakta IGFBP-6 overde rastlanmamistir.

Slide 52: 

Epidermal büyüme faktörü Transforme eden büyüme faktörü Fibroblast büyüme faktörü Trombosit kökenli büyüme faktörü Anjiojenik büyüme faktörü

Saglikli bir ovulasyon için : 

Saglikli bir ovulasyon için Siklusun 5-7.günleri arasinda dominant follikül seçilmekte ve siklusun 7. gününe kadar periferde östradiol düzeyi önemli ölçüde yükselmektedir. Dominant follikülden kaynaklanan östradiol sürekli olarak artmakta ve negatif feedback etkisiyle FSH salgisi üzerinde gittikçe kuvvetlenen bir supresyon yapmaktadir.

Slide 54: 

IGF-I gonadotropin uyarisiyla teka hücrelerinde sentez edilmekte ve östradiol ile büyüme hormonu bu sentezi artirmaktadir. IGF-I granüloza hücrelerinde proliferasyonu ve progesteron sentezini uyarmaktadir

Obesite : 

Obesite Periferde androgenlerin östrogene aromatizasyonunda artisa SHBG düzeyinde azalmaya yol açarak serbest testosteron ve östradiol düzeylerinin artmasina yol açar Overin stroma dokusunda androgen sentezini uyaran insülin düzeyinde artisa yol açar

Slide 58: 

Oligomenore: 35 günden uzun araliklarla olan kanama peryodu Polimenore 21 günden daha sik araliklarla olan kanama peryodu Menoraji Miktari fazla süresi uzun ancak düzenli olan kanamalar Metroraji Zamani düzensiz kanamalar

Slide 59: 

Menometroraji Zamani düzensiz sik aralarla olan fazla miktarda ve uzun süreli kanama Hipomenore Miktari azalmis zamani düzenli kanama Intermenstruel kanama Normal menstruel sikluslarin aralarinda olan damla seklinde kanama

Menstruel siklus regulasyonu : 

Menstruel siklus regulasyonu GnRH hipotalamusun nükleus arkuatusunda üretildikten sonra pulsatil bir biçimde portal dolasima salgilanmakta ve bu sekilde ön hipofize gelmektedir Over follikül gelisimi gonadotropinden bagimsiz dönemden FSH’ya bagimli döneme geçmektedir Bir önceki siklusun korpus luteumu fonksiyonunu yitirirken luteal progesteron ve inhibin üretimi azalmakta, bu da FSH’nin yükselmesine olanak saglamaktadir

Slide 61: 

Östrojenler implantasyona hazirlanan endometriumun fonksiyonel tabakasinin büyüme ve diferensiyasyonunu uyarmaktadir. Folliküler gelisimin uyarilmasinda östrojenler FSH ile birlikte çalismaktadir. Iki hücre iki gonadotropin teorisi, LH uyarisi ile over teka hücrelerinin androjen ürettigini, bu androjenlerin granüloza hücrelerinde FSH uyarisi altinda östrojenlere dönüstügünü bildirmektedir. FSH uyarisina cevap olarak follikül büyümekte diferansiye olmakta ve artan miktarlarda östrojen salgilanmaktadir

Slide 62: 

Yükselen östrojen düzeyleri hipofiz ve hipotalamus üzerinde negatif feedback etkisi FSH salgisini düsürmektedir. Bir siklusta ovulasyonu gerçeklestirecek folliküle dominant follikül adi verilmektedir. Bu follikülde daha fazla FSH reseptörü mevcut olup atreziye gidecek folliküllere oranla yüksek konsantrasyonda östrojen üretilmektedir. Bu follikül FSH düzeyindeki azalmaya ragmen büyümesini sürdürebilmektedir

Slide 63: 

Yüksek östrojen düzeyinin bir süre daha devam etmesi hipofizden fazla miktarda LH salgisina yol açmakta bu ani LH artisi ovulasyon tetigini çekmekte, progesteron üretimini uyarirken sekretuvar veya luteal faza girilmesini uyarmaktadir.

Slide 64: 

Luteal fonksiyon LH varligina bagimlidir. LH sekresyonu devam etmedigi takdirde korpus luteum 12-16 saat sonra gerilemektedir Gebelik olustugu taktirde embriyonun salgiladigi hCG, LH’nin etkisinin taklit ederek korpus luteumu desteklemektedir. Korpus luteum progesteron salgilamaya devam ederek sekretuvar endometriyumu desteklemekte, böylece gebeligin gelismeyi sürdürmesini mümkün kilmaktadir.

authorStream Live Help