PPT-KAKAPUSAN AT KAKULANGAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

KAKULANGAN:

KAKULANGAN KAKAPUSAN AT

Batas ng kakapusan:

Batas ng kakapusan Wala tayong sapat na kita o kayamanan upang matugunan ang lahat ng ating pangangailangan . Ang tao ay mapipilitan na gumawa ng kapasyahan kung anong produkto ang gagawin , paano ito gagawin at para kanino .

Kagustuhan:

Kagustuhan Ang kailangan ng tao na maituturing na luho at maaaring ipag.paliban . Tumutukoy sa sa katotohanang limitado ang pinagkukunang yaman . ITO AY PERMANENTE dahil sa pagkakaroon ng hangganan ng mga likas na yaman .

halimbawa:

halimbawa Log ban Bawal sa paghuli ng mga endangered species Pagbabawal sa paggamit ng dinamita

PPF- PRODUCTION POSSIBILITY FRONTIER:

PPF- PRODUCTION POSSIBILITY FRONTIER

MGA ALTERNATIBONG POSIBILIDAD:

MGA ALTERNATIBONG POSIBILIDAD MGA POSIBILIDAD KALSADA (KILOMETRO ) PALAY ( sako ) A 0 15 B 1 14 C 2 12 D 3 9 E 4 5 F 5 0

Slide 7:

Let's turn to the chart below. Imagine an economy that can produce only wine and cotton. According to the PPF, points A, B and C - all appearing on the curve - represent the most efficient use of resources by the economy. Point X represents an inefficient use of resources, while point Y represents the goals that the economy cannot attain with its present levels of resources.

ppf Nagpapahiwatig:

ppf Nagpapahiwatig 1. PAGSASAKRIPISYO 2. KAPAG NASA LINYA NG KURBA NG KURBA UBOS NA GINAGAMIT ANG MGA LIMITADONG SANGKAP NG PRODUKSYON 3. KAPAG NASA LOOB NG KURBA ANG PRODUKSYON AY HINDI LUBOS GINAGAMIT.

MAHALAGANG KONSEPTO:

MAHALAGANG KONSEPTO CHOICE- PAGPILI TRADE- OFF – PAGSASAKRIPISYO OPPORTUNITY COST-IPINAGPALIBANG HALAGA

INDIKASYON NG KAKAPUSAN:

INDIKASYON NG KAKAPUSAN 1. Kapag mataas ang presyo ng pangunahing pangangailangan ng bigas , asukal,arina , langis at iba pa. 2. kapag may mahabang pila sa mga tindahan at bagaman may pera , wala namang mabili .

Suliranin sanhi ng kakapusan:

Suliranin sanhi ng kakapusan 1.pagtaas ng antas ng kriminalidad 2. paglaganap ng sakit 3. pagbaba ng moralidad

Slide 12:

3.kapag maraming nagkakasakit na mamamayan sanhi ng gutom . 4. kapag pilit na umaangkat sa ibang bansa ang pamahalaan kahit na naghihirap .

DAHILAN AT EPEKTO NG KAKAPUSAN:

DAHILAN AT EPEKTO NG KAKAPUSAN 1. Ang likas na yaman ay unti unti ng nauubos 2.mabilis na paglaki ng populasyon 3. pagkasira ng kalikasan - natural calamities

Slide 15:

Kakapusan - suliraning pang- ekonomiko matalinong pagpapasya Materyal salapi panahon Dalawang Mahahalagang Konsepto sa Pag-aaral ng Ekonomiks walang hanggang pangangailangan Limitado

KAKULANGAN:

KAKULANGAN TUMUTUKOY LAMANG SA PANANDALIANG KAWALAN O HINDI KASAPATAN NG PANGANGAILANGAN

KAPUNA-PUNA SA KAKAPUSAN:

KAPUNA-PUNA SA KAKAPUSAN 1. MAY KAKAPUSAN PA RIN SA BANSANG UMUUNLAD- AFRICA, ASYA, TIMOG AMERIKA 2. MAUNLAD NA BANSA- USA, EUROPE -KAWALAN NG TRABAHO,BUWIS, PAGTANDA, SEGURIDAD, KALUSUGAN

Slide 18:

3. TEKNOLOHIYA- napakaganda ng buhay , napadali ang gawain ngunit may epekto sa kapaligiran

PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA:

PAIKOT NA DALOY NG EKONOMIYA PAMILIHAN NG MGA KALAKAL AT SERBISYO SAMBAHAYAN PAMILIHAN NG MGA KAILANGAN SA PAGGAWA BAHAY-KALAKAL

authorStream Live Help