Chuy_n dàn ông

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Suy ngẫm vui về Đàn ông và đàn bà khác nhau trong cuộc sống !

Slide 2:

Khi cùng giới tụ tập Đàn bà thường khoe tiền của Đàn ông thường khoe Tài - Tình

Slide 3:

Khi lĩnh lương Đàn bà thường đi siêu thị Đàn ông thường đi xiêu vẹo (uống rượu)

Slide 4:

Khi có tiền Đàn bà thường mua mỹ phẩm Đàn ông thường mua mỹ nhân

Slide 5:

Khi khác giới gặp riêng Đàn bà thường than thiếu tiền Đàn ông thường than thiếu tình (dù thừa)

Slide 6:

Khi đang yêu Đàn bà thường nói nhiều Đàn ông thường “hành động” nhiều !

Slide 7:

Khi đã thành vợ chồng Đàn bà thường than: “Có chồng như gông đeo cổ” Đàn ông thường than: “Có vợ như rợ buộc chân”

Slide 8:

Khi vợ chồng đã già Đàn bà thường muốn chăm sóc con cháu Đàn ông thường muốn chăm sóc người đàn bà khác !

Slide 9:

pps: hiendangv007@gmail.com Hình ảnh: Internet

authorStream Live Help