2010.11.09 perakende terimleri

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PAZARLAMA TERİMLERİ SUNUMU:

PAZARLAMA TERİMLERİ SUNUMU Emre Memiş – Metin Yücel 09.11.2010 1 Pazarlama Meslek Komisyonu

Slide 2:

2 Pazarlama Meslek Komisyonu 2 Pazarlama Meslek Komisyonu 2 Pazarlama Meslek Komisyonu

Slide 3:

marketing 3 Pazarlama Meslek Komisyonu

Slide 4:

pazarlama 4 Pazarlama Meslek Komisyonu

Slide 5:

Nedir? Tanımı 5 Pazarlama Meslek Komisyonu P A ZA RLA MA TE Rİ MLERİ SUN U MU

Slide 6:

LFL YTD PR FIFO BTL RPT P/L % merchandising FORECAST CLIENT TERMİN erp 6 Pazarlama Meslek Komisyonu segmentation targeting promotion konumlandırma insert demografi breakeven

Pazarlama karması (marketing mix):

Pazarlama karması (marketing mix ) 4P 4C 7 Pazarlama Meslek Komisyonu Product ( Ü rün) Price ( F iyat) Place ( D ağıtım) Promotion ( P romosyon) Consumer ( Tüketici) ) Cost to Consumer (Tüketiciye maliyet) Communication (İletişim) Convenience (Tüketiciye uygunluk)

ÜRÜN:

ÜRÜN 8 Pazarlama Meslek Komisyonu Ürün: Mal, hizmet, fikir

Kısa Kısa:

Kısa Kısa SİNANGİL Tarihçe 9 Pazarlama Meslek Komisyonu 1963, Konya 2004, Eksim Grup İlkler Paket un Glutensiz un Light un Prebiyotik un En çok anımsanan un markası (kaynak: nielsen )

Kahramanımız:

Kahramanımız Ürün Terim 10 Pazarlama Meslek Komisyonu Ürün Fikri Ürün Geliştirme İnovasyon Benchmark Outsourcing Prototip Pazar Araştırması Müşteri ihtiyaç ve istekleri Anket, fokus grup, gözlem, derinlemesine mülakat Pazar büyüklüğü, Rakipler, index

Slide 11:

Terim 11 Pazarlama Meslek Komisyonu Ürün Fikri Ürün Geliştirme İnovasyon Benchmark Outsourcing Prototip Pazar-Pazarlama Araştırması Müşteri ihtiyaç ve istekleri Anket, fokus grup, gözlem, derinlemesine mülakat Pazar büyüklüğü, Rakipler, index

Slide 12:

Terim 12 Pazarlama Meslek Komisyonu Ürün Fikri Ürün Geliştirme İnovasyon Benchmark Outsourcing Prototip Pazar-Pazarlama Araştırması Müşteri ihtiyaç ve istekleri Anket, fokus grup, gözlem, derinlemesine mülakat Pazar büyüklüğü, Rakipler, index

Slide 13:

Terim 13 Pazarlama Meslek Komisyonu Ürün Fikri Ürün Geliştirme İnovasyon Benchmark Outsourcing Prototip Pazar-Pazarlama Araştırması Müşteri ihtiyaç ve istekleri Anket, fokus grup, gözlem, derinlemesine mülakat Pazar büyüklüğü, Rakipler, index

Slide 14:

Ürün Terim 14 Pazarlama Meslek Komisyonu Consumer , Customer , Client Pazara Giriş Stratejisi Segmentation B2B, B2C, demografi Rakip, Rekabet, Competititve advantage Targeting Positioning leader , challenger , follower , nicher Pricing liste fiyatı, iskonto , prim, iade net satışlar, net kar. Ölçek ekonomisi Value for money

Slide 15:

Ürün Terim 15 Pazarlama Meslek Komisyonu Consumer , Customer , Client Pazara Giriş Stratejisi Segmentation B2B, B2C, demografi Rakip, Rekabet, Competitive advantage Targeting Positioning leader , challenger , follower , nicher Pricing liste fiyatı, iskonto , prim, iade net satışlar, net kar. Ölçek ekonomisi Value for money

Slide 16:

Ürün Terim 16 Pazarlama Meslek Komisyonu Consumer , Customer , Client Pazara Giriş Stratejisi Segmentation B2B, B2C, demografi Rakip, Rekabet, Competititve advantage Targeting Positioning leader , challenger , follower , nicher Pricing liste fiyatı, iskonto , prim, iade net satışlar, net kar. Ölçek ekonomisi Value for money

Slide 17:

Örnek Terim 17 Pazarlama Meslek Komisyonu Kanal penetrasyon müşteri, bayi, distribütör toptancı, franchising , perakendeci , avm , horeka , acenta , outlet , spot. Hipermarket, süpermarket, cash carry (metro), bakkal, benzin istasyonu, internet( markofoni ), discount fason,

Slide 18:

Örnek Terim 18 Pazarlama Meslek Komisyonu Kanal penetrasyon müşteri, bayi, distribütör toptancı, franchising , fason, perakendeci , avm , horeka , acenta , web( markafoni ), outlet , spot. Hipermarket, süpermarket, cash carry (metro), bakkal, benzin istasyonu, internet( markofoni ), discount

Slide 19:

Ürün Terim 19 Pazarlama Meslek Komisyonu Bütünleşik Pazarlama İletişimi TATU, BTL, ATL, PR, reklam, Doğrudan satış(direkt pazarlama), Womm , gerilla marketing, viral marketing, buzz marketing, door to door , deneyim pazarlaması, trade marketing, pricing - sizing Promosyon Sampling , aktivite, insert, kupon Merhandising önyüz

Slide 20:

Örnek Terim 20 Pazarlama Meslek Komisyonu Marka ve Ürün Yönetimi marka sadakati( brand loyalty , müşteri sadakati), brand extention Bütçe, hedef Jenerik ürün, jenerik marka Ürün yaşam eğrisi YTD, LFL, forecast , Strateji-taktik-operasyon.(plan yönetim vs..)

teşekkürler:

teşekkürler Pazarlama Meslek Komisyonu 21

authorStream Live Help