spavanje

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

UVOD:

UVOD Opće poznato je kako je čovjek za izvršavanje svojih zadataka i rješavanje problema s kojima se tijekom radnog dana suočava treba određenu količinu kvalitetnog sna. Premalo sna i umor čest su uzrok loših rezultata ili krivo obavljenog posla. Koliko su ljudi svjesni toga i što rade po tom pitanju? Zanimljiva ciljana skupina ljudi za istraživanje kvalitete sna i odmornosti su studenti koji moraju savladati veliku količinu gradiva, kako teorijskog, tako i praktičnoga, uz svakodnevne obaveze na fakultetu. Istraživanje smo započeli s pretpostavkom kako studenti nisu zadovoljni sa dnevnom dozom sna (s obzirom na obaveze koje svakodnevno moraju izvršavati). Obradom podataka smo dolazimo do zanimljivih rezultata te potvrđujemo početnu hipotezu istraživanja . Komparacijom odgovora na dva pitanja bitne sadržajne razlike, „Smatrate li da spavate dovoljno“? i „Koliko vam je sna potrebno da bi se osjećali dobro?„, dolazimo do zaključka kako studenti medicine smatraju da spavaju nedovoljno.

ISPITANICI:

ISPITANICI 460 studenata medicine na Medicinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Osijeku 149 muških ispitanika i 311 ženskih u dobi od 19 do 23 godine. Studentima prve, druge i treće godine ankete su podjeljene na seminarima ili tijekom ispita Studenti četvrte i pete godine Medicinskog fakulteta u Splitu anketu su ispunili "u prolazu" ispred zgrade fakulteta . Podjela ispitanika prema godinama i fakultetu MEF ZAGREB MEF SPLIT MEF OSIJEK 1.Godina 50 81 6 2.Godina 132 49 52 3.Godina 48 4 2 4.Godina 32 5.godina 4

UPITNIK:

UPITNIK Upitnik (Prilog 1) koji je korišten u našem istraživanju bio je ispisan na dvije stranice i imao je 47 pitanja. Postavljena su pitanja o navikama spavanja, te o kvaliteti spavanja i problemima sa spavanjem nekoliko pitanja o stvarima koje potencijalno mogu remetiti san kao navike pušenja, pijenja kave te o konzumiranju nekih drugih pripravaka u svrhu održavanja budnosti, konzumiranje alkohola te posjedovanje računala ili televizije u sobi. Odgovarali su o svojim navikama učenja te o navikama telefoniranja, te o količini tjelovježbe

OBRADA PODATAKA:

OBRADA PODATAKA Prikupljeni podaci uneseni su u računalni program MS Excel (Microsoft, Redmond,Washington, SAD) te su udruženi u zajednički file s pomoću aplikacije Google Docs ( Google Inc., Mountain View, California, SAD). Nakon toga podaci su preneseni u program Statistica 8.0 (StatSoft, Tulsa, Oklahoma, SAD) u kojemu je načinjena statistička obrada podataka. analizirali smo razlike u vremenu odlaska na spavanje, tijekom radnih dana i vikenda, u muškaraca i žena.Pored toga analizirano je i vrijeme buđenja tijekom radnih dana i vikenda u studentica i studenata te povezanost rekreacije s potrebom za spavanjem. Za usporedbu razlika između muškaraca i žena korišten je Studentov t-test. Razlike su smatrane značajnima pri vrijednosti P <0,05.

REZULTATI:

REZULTATI

RASPRAVA:

RASPRAVA Glavno pitanje koje je i pokrenulo provođenje ovog istraživanja jest: „ Spavaju li studenti medicine dovoljno?“. Stoga smo na temelju vlastitih iskustava i prije samog provođenja ankete postavili hipotezu da studenti medicine nisu posve zadovoljni količinom sna. Obradom dobivenih podataka dobiveni su rezultati koji potvrđuju unaprijed postavljenu hipotezu. Ciljana skupina istraživanja bili su studentice i studenti Medicinskog fakulteta u Osijeku, Splitu i Zagrebu. Istraživanje pokazuje da su razlike u duljini spavanja studenata i studentica tijekom radnih dana i vikenda na sva tri fakulteta neznatne (spavaju jednako dugo). studenti obično na spavanje kreću nešto kasnije nego studentice, ali duljina sna je gotovo jednaka. Ono što potvrđuje pretpostavljenu hipotezu istraživanja jesu rezultati dobiveni usporedbom realne duljine sna tijekom radnih dana te duljine sna za koju studenti/ice smatraju da im je potrebna kako bi se dobro osjećali. Na osnovu tih rezultata zaključujemo da i studentice i studenti (na sva tri medicinska fakulteta) spavaju u prosijeku 1h i 15min kraće nego što bi trebali. Slični rezultati dobiveni su i u nekim drugim studijama koje su ispitivale navike spavanja studenata medicinskih fakulteta. Jedno je takvo istraživanje provedeno među studentima medicine u Teheranu. Rezultati su objavljeni u članku „ sleep pattern in medical students and residents ( Nojomi Marzieh, Mir Farhad Ghalhe Bandi, Kafashi Siyamak)“, a također pokazuju da je samo mali dio studenata zadovoljan količinom i kvalitetom spavanja (14%), te da studenti spavaju manje od potrebnog . Izravan uzrok smanjenja količine sna mogla bi biti povećana satnica učenja zbog opširnosti gradiva koje studenti savladavaju. No to je samo pretpostavka jer u ovom slučaju nema rezultata koji to potvrđuju.

OGRANIČENJA ISTRAŽIVANJA:

OGRANIČENJA ISTRAŽIVANJA kratak vremenski rok provođenja ankete čemu je znatno pridonijelo i odsustvo studenata u toku provođenja ankete. Iako su intervjuirane sve godine fakulteta najzastupljeniji su predstavnici sa prve i druge godine (više od 80 %) zbog čega nemožemo provesti relevantnu usporedbu prema godinama studija, da bi na temelju dobivenih rezultata vidjeli na kojoj su godini studenti najzadovoljniji, a na kojoj najmanje zadovoljni sa spavanjem. Također jedan od ključnih limitirajućih fatora je iskrenost ispitanika. Iako je anketa bila anonimna treba uzeti u obzir da vjerojatno neki ispitanici nisu bili iskreni ili nisu shvatili anketu ozbiljno . Zanimljivo bi bilo provesti jednako istraživanje na ostalim fakultetima da utvrdimo koji fakulteti najviše iscrpljuju studente, a koji najmanje

authorStream Live Help