DALAWANG URI NG PAGPAPAHAYAG

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DALAWANG URI NG PAGPAPAHAYAG:

DALAWANG URI NG PAGPAPAHAYAG

PAGLALARAWAN:

PAGLALARAWAN

Paglalarawan:

Paglalarawan ay isang paraan ng pang araw-araw na pagpapahayag na dapat nating matutunan

Slide 4:

Ito’y isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong bumubo ng isang malinaw sa isip ng mga mambabasa at nakikinig

Slide 5:

Nagpapagalaw at napakikislot din ng paglalarawan ang ating mga gunui-guni , imahinasyon at nakatatawag ng paningin at pansin ng mga mambabasa

Slide 6:

a y isang anyo o paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan o pala-palagay

tatlong paraan ng paglalarawan:

t atlong paraan ng paglalarawan b atay sa pandama b atay sa nararamdaman batay sa obserbasyon

Uri ng paglalarawan:

Uri ng paglalarawan Ang karaniwang paglalarawan ay nagbibigay sa simpleng pagpapahayag ng tiyak at eksaktong impormasyon o kabatiran sa paksang inilalarawan na madalas ay ayon lamang sa pisikal o kongkretong katangian nito .

Slide 9:

Ang masining na paglalarawan ay naghahatid ng buhay na buhay na paglalarawang batay sa pagkakita , sa guniguni at damdamin ng naglalarawan

PANGANGATWIRAN:

PANGANGATWIRAN

pangangatwiran:

pangangatwiran Ito ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay upang ang isang panukala ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala Ang pangangatwiran ay iasa ring kasanayan dahil ang kahusayan ay maaaring matamo man subalit hindi sa paraang madali at sa maikling panahon man lamang Ay isang sining sapagkat ang paggamit ng wasto , angkop at magagandang pananalita ay makatutulong upang mahikayat na pakinggan tanggpin

authorStream Live Help