Назаренко

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

РЕВОЛЮЦІЯ В НАВЧАННІ:

РЕВОЛЮЦІЯ В НАВЧАННІ Сучасна парадигма якісної освіти За книгою Гордона Драйдена і Джанетт Вос PR7

Мета презентації - продемонструвати, що:

Мета презентації - продемонструвати, що 1. Виклики сучасного світу потребують нової освітньої парадигми, орієнтованої на майбутнє. 2. Розвиток життєвих навичок - необхідний елемент якісної освіти, що застосовує ефективні методи навчання. 3. Позитивна самооцінка, вищі цінності, розвиток життєвих навичок і постійне навчання- універсальний інструмент досягнення успіху. 4. Навчальні програми мають бути цікавими, продуктивними і стимулювати самоосвіту. 5. Школа майбутнього - ресурсний центр, який навчає впродовж життя.

Виклики сучасності::

Виклики сучасності: Ми живемо в час глобальної революції, яка змінює наш спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту Щоб адаптуватися і бути успішним, нам конче потрібна революція в навчанні, яка б поєднувала чудові результати дослідження мозку з можливостями негайного доступу до глобальної мережі інформації і знань Традиційні методи навчання і застаріла модель школи вже не відповідають вимогам сучасності

Фактори, що впливають на формування майбутнього людства::

Фактори, що впливають на форму вання майбутн ього людства : Епоха швидкісної комунікації. Об‘єднання світової економіки - посилення конкуренції. Старіння людства, зростання чисельності низько кваліфікованого прошарку Зміна форм праці, поєднання великого і малого бізнесу, спільне підприємництво Відкриття дивовижного потенціалу мозку Зростання сфери послуг, особливо освітніх Запорука успіху - самоосвіта, цінність особистості, як найвищої суспільної цінності

Освітня парадигма: навчання має бути спрямоване на позитив, самоактуалізацію і мотивацію самоосвіти впродовж життя::

Освітня парадигма: навчання має бути спрямоване на позитив, самоактуалізацію і мотивацію самоосвіти впродовж життя: 1.Навчальні програми мають базуватися на 4-х компонентній моделі цілей. 2.Розвивати 7 типів компетентностей. 3.Враховувати індивідуальні стилі навчання і мислення. 4.Застосовувати 6 кроків ефективного викладання. 5.Використовувати можливості електронних засобів доступу до знань.

1.Модель 4-х компотентного навчання::

1.Модель 4-х компотентного навчання: 1.Особистий розвиток, формування почуття власної гідності й високої самооцінки, позитивний емоційний стан. 2.Розвиток життєвих навичок, особливо соціально-психологічних компетентностей. 3.Оволодіння умінням ефективно вчитися, щоб навчання приносило радість упродовж всього життя. 4.Навчання, яке б інтегрувало різні галузі знань (зміст, наближений до вимог життя і потреб розвитку).

Значення позитивної самооцінки для навчання::

Значення позитивної самооцінки для навчання: 1.Висока самооцінка і впевненість у власних силах відіграє вирішальну роль у навчанні. 2.Вона створює позитивний емоційний стан і створює “міст” до самоактуалізації особистості, мотивації її на досягнення успіху. 3.Ігнорування ролі позитивної самооцінки в школі призводить тільки до відвертання дітей від навчання.

Наслідки низької самооцінки::

Наслідки низької самооцінки: 1.Низький рівень самооцінки, недостатня самоповага і відсутність упевненості в собі лежить в основі майже всіх проблем неблагополучної людини. 2.Негативий емоційний стан і низька самооцінка призводить до тривожності, страху, неконтрольованого гніву, вживання психоактивних речовин, асоціальну поведінку, відчуженість тощо. 3.Люди з низькою самооцінкою у середньому у 6 разів частіше звертаються до лікарів і психотерапевтів, удвічі частіше хворіють, мають рівень стресу на 61 % вищий, ніж люди з адекватною самооцінкою.

Чому саме навчання життєвим навичкам?:

Чому саме навчання життєвим навичкам? 1.Розвиває чи найважливіші для людини типи компетентностей - соціальну і психологічну, які пов‘язані з вищими потребами. Цьому традиційна школа не вчить. 2.Сприяє розвитку духовності, самоактуалізації, соціальній адаптації, інтелектуальному й емоційному благополуччю, позитивній і зоровій поведінці. 3.Системно пов’язує формування в учнів системи цінностей, ставлень, умінь і навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки і розвитку. 4.Використовує методи, які є ефективними, енергійними, приносять радість і прискорюють навчання.

2. Розвиток 7 типів компетентностей:

2. Розвиток 7 типів компетентностей 1.Мовна (лінгвістична)- здатність читати, писати,спілкуватися за допомогою слова. 2.Логічна (математична)- здатність мислити абстрактно і логічно, рахувати, аналізувати, чітко організовувати. 3.Музична- здатність відчувати ритм, тональність,звукові гами, відтворювати складні музичні структури. 4.Просторово-візуальна- здатність мислити образами, відчувати цілісність, орієнтуватися у просторі. 5.Кінестетична (моторна)- здатність оперувати предметами, сприймати на дотик, вчитися через діяльність, майструвати, володіти тілом. 6.Соціальна (міжособистісна)- здатність контактувати з іншими, співпрацювати, діяти в команді. 7.Психологічна (інтраперсональна)- здатність усвідомлювати власну сутність, потреби і можливості, позитивно ставитись до себе, критично і творчо мислити, приймати рішення, володіти собою, ставити мету і досягати успіху.

3.Індивідуальні стилі навчання::

3.Індивідуальні стилі навчання: 1.Візуальний (глядач)- є домінантним для 29 % учнів. Найкраще використовувати малюнки, схеми, тексти, відео. 2.Слуховий (слухач)- є домінантним для 34 % учнів. Найкраще використовувати бесіду, музику. 3.Кінестетичний (діяч)- є домінантним для 37 % учнів. Необхідно залучати до дії, оперування з предметами, проведення експериментів, руху.

Найгірші вади традиційного шкільного навчання::

Найгірші вади традиційного шкільного навчання: 1.Основна увага в школі приділяється розвитку тільки двох з семи типів компетентностей- мовної і логіко-математичної. 2. Тест на IQ - найшкідливіший винахід психологів, оскільки трактує інтелект як устійнений від народження. 3.Школа діє так, ніби всі учні- зовсім однакові. Внаслідок цього майже 40 % учнів мають проблеми з навчанням, а більш як 70 % характеризують шкільне навчання як “примус і нудота” . 4.Школа майже не використовує навчання через діяльність. Тренінгові методи залучають всі відчуття учня і дозволяють враховувати всі стилі навчання і мислення. 5.Розподіл занять на теоретичні і практичні робить навчання неефективним!

4.Шість кроків успішного викладання::

4.Шість кроків успішного викладання: 1. Оптимальні умови - організація довкілля, позитивний настрій учителя і учня, створення стану розслабленої готовності, фіксація уваги, усвідомлення мети, результату і власних завдань. 2. Правильне подання - узагальнена картина, використання всіх навчальних стилів і центрів компетентності, асоціативні і опорні когнітивні схеми. 3. Зважене обмірковування - творче мислення, критичне мислення, техніки стійкого запам’ятовування, аналіз власного стилю навчання і мислення. 4. Актуалізація збереженої інформації - використання знань на модельних ситуаціях (тренінгові завдання) для різних стилів навчання і розвитку різних типів компетентностей . 5. Практичне застосування - використання поза школою, учень в ролі вчителів. 6. Повторення, оцінювання, святкування - усвідомлення того, що знаєш, самооцінка і взаємооцінка , святкування успіху.

Дванадцять кроків до створення успішної системи навчання::

Дванадцять кроків до створення успішної системи навчання: 1.Створіть школи як справжні ресурсні інформаційні центри, які працюють увесь рік і навчають впродовж всього життя. 2.Довідайтесь, чого хочуть клієнти- учні і батьки. 3.Гарантуйте клієнтам бажані результати. 4.Дбайте про ваш головний ресурс- учителів. 5.Створіть 4-х компонентну навчальну програму. 6.Пристосовуйтесь до всіх стилів навчання й активізуйте всі центри компетентності.

Дванадцять кроків до створення успішної системи навчання::

Дванадцять кроків до створення успішної системи навчання: 7.Використовуйте найефективніші у світі методики викладання. 8.Використовуйте новітні інформаційні технології. 9.Хай кожен одночасно буде і вчителем, і учнем. 10.Змініть систему оцінювання. 11.Повністю використовуйте ресурсні можливості громади. 12.Надайте кожному право обирати.

authorStream Live Help