08 AINA com construir una casa

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

fi:

COM CONSTRUIR UNA CASA

fi:

FASES DE LA OBRA TANCAMENT DE LA OBRA E IMPLANTACIÓ DE CASES DE OBRA Y GRUA. PREPARACIO DEL TERRENY CIMENTACIÓ ESTRUCTURA GENERAL COBERTA INSTAL·LACIONS IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS

fi:

TANCAMENT DE LA OBRA En aquesta fase el que es fa es rodejar el terreny e instalar casa de obra on es guardaran les eines e instalar les grues .

fi:

PREPARACIO DEL TERRENY El primer que s’ha de fer en aquesta fase es netejar el terreny i s’utilitza una excavadora S’ha de nivellar el terreny Replanteig : es marquen les dimensions de la base aixi com l’estructura

fi:

CIMENTACIÓ En aquesta fase el que es fa és excavar y posar el ciment per fer la base de la casa i els pilars que faran que aguanti l’estructura de la casa.

fi:

ESTRUCTURA GENERAL I COBERTA Aquí el que es fa es construir els pilars i les parets per fer la distribució de la casa. Despres es fará el sostre.

fi:

INSTAL·LACIONS S’hauran de fer les instal·lacions d’aigua , llum , gas, calefacció , telecomunicacions …

fi:

IMPERMEABILITZACIÓ I AILLAMENT S’ha de impermeabilitzar la casa de la pluja i fer l’aillament tan del fred com del soroll

fi:

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS E n aquesta fase el que es fa es posar les portes i finestres,pintar les parets , posar els endolls … per despres decorarla nosaltres com volguem .

fi:

A Grecia las casas al principi eran de pedra o de totxos i bastant simples. Las casas estaban dividides en dos pisos el de dalt per las nenes i el pis de baix per els nens

fi:

fi

authorStream Live Help