Les fonts d'energia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

LES FONTS D'ENERGIA.

PowerPoint Presentation:

Les fonts d’energia renovables són pràcticament inesgotables, com, per exemple, el Sol, l’aigua i el vent. Les fonts d’energia no renovables s’esgoten.

PowerPoint Presentation:

L’energia solar tèrmica s’utilitza per escalfar l’aigua, mitjançant plaques solars. Les plaques solars són panels que es troben a les teulades dels edificis i recullen l’energia del Sol.

PowerPoint Presentation:

L’aigua freda arriba fins a les plaques solars,que escalfen l’aigua i és conduïda fins l’acumulador,que és un dipòsit que acumula l’aigua calenta i la distribueix cap a les aixetes.

PowerPoint Presentation:

L’energia solar fotovoltàica s’utilitza per obtenir electricitat, també mitjançant plaques solars.

PowerPoint Presentation:

La biomassa s’obté dels vegetals,dels aliments,de les escombraries i dels excrements d’animals.Un exemple de biomassa és el biodiesel que fan amb l’oli del “claki”.

PowerPoint Presentation:

L’energia eòlica s’obté a partir de l’aprofitament del vent i després és transformada en energia eléctrica.

PowerPoint Presentation:

L'energia geotèrmica és aquella que prové de l'energia de l'interior de la Terra i que es manifesta en forma de calor.

PowerPoint Presentation:

L’energia hidràulica és aquella que s’obté a partir de corrents d’aigua dels rius. Va ser utilitzada pels gregs fa 2000 anys.

PowerPoint Presentation:

Actualment, l’energia hidràulica s’obté a les centrals hidroelèctriques, que aprofiten la força de la caiguda de l’aigua per generar electricitat.

PowerPoint Presentation:

L'energia mareomotriu és la que s'obté gràcies a les marees dels mars causades per la Lluna. També, a partir d’ella s’obté electricitat.

PowerPoint Presentation:

L’energia obtinguda del carbó és aquella creada a partir de la crema del carbó i serveix per escalfar aigua i aliments i també per la producció d’electricitat. Per transformar la calor del carbó en electricitat, es fa a les centrals tèrmiques,cremant el carbó,escalfant aigua i el vapor d’aigua que surt va cap a una turbina que gira molt ràpid i que el converteix en electricitat.

PowerPoint Presentation:

El petroli es forma al mar, a partir del plàncton que s’acumula al fons marí. S’extreu a les plataformes petrolíferes.És transportat a les refineries mitjançant oleoductes i vaixells petroliers.A les refineries s’obtenen els seus derivats,que són:benzines,dissolvents,gas butà,gas propà,asfalts per carreteres,olis,…

PowerPoint Presentation:

L’energia nuclear s’obté a les centrals nuclears i serveix per produir energia eléctrica.L’energia nuclear s’obté de l’urani, mitjançant la seva descomposició.

PowerPoint Presentation:

FI.

authorStream Live Help