20 років незалежності

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Автор роботи:

Автор роботи Леус Олена Сергіївна учениця 11-А класу навчально-виховного об'єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

PowerPoint Presentation:

2 0 років незалежності

PowerPoint Presentation:

Україна — держава у Східній Європі , у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини . На заході вона межує з Польщею , Словаччиною , Угорщиною , Румунією і Молдовою , на півночі — з Білоруссю , на північному сході та сході — з Росією , а на півдні омивається Чорним та Азовським морями . Столицею України є місто Київ .

PowerPoint Presentation:

Населення України складає близько 46 млн. чоловік, з них: 37,4 млн. українців (71,1 %), 11,4 млн. росіян (21,9 %), 484 тис. євреїв (9,3 %), 439, 9 тис. білорусів (8,4 %), 325 тис. молдаван (6,2 %), 234 тис. поляків (4,2 %), 163 тис. угорців (3,1 %), 135 тис. румун (2,5 %) та ін.

Зміст:

Зміст 1. Державотворчі процеси в незалежній Україні 2. Соціально-економічне становище в Україні: здобутки, проблеми, перспективи 3. Зовнішньополітична діяльність України 4. Культура та духовне життя України

PowerPoint Presentation:

Розділ І Державотворчі процеси в незалежній Україні

16 липня 1990 р.:

16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Суверенітет передбачав: верховенство. самостійність, повноту і неподільність влади в межах території України

PowerPoint Presentation:

24 серпня 1991 року

1 грудня 1991 р.- Всеукраїнський референдум і вибори Президента України: :

1 грудня 1991 р.- Всеукраїнський референдум і вибори Президента України: ; . Акт проголошення незалежності України підтримали 90,31% виборців Президентом України обрано Леоніда Макаровича Кравчука

PowerPoint Presentation:

Затвердження Верховною Радою символіки України: Державний Герб; Державний Прапор; Державний Гімн (музика Михайла Вербицького, текст Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна” ). 1992 рік

PowerPoint Presentation:

Державотворчі процеси в Україні виконавча судова законодавча

PowerPoint Presentation:

28 червня 1996 р. Верховною Радою України прийнята Конституція України Основні положення : Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава; єдиним джерелом влади в Україні є народ; державна влада розподіляється на три незалежні гілки: - законодавчу; - виконавчу; - судову; Україна – унітарна республіка; державною мовою в Україні є українська; усім громадянам гарантовані демократичні права та свободи; закріплення різноманітних форм власності; принцип мирного та взаємовигідного співробітництва з усіма країнами.

PowerPoint Presentation:

Президенти У країни Кравчук Леонід Макарович (1991-1994) Кучма Леонід Данилович (1994-2004) Ющенко Віктор Андрійович (2005 – 2010) Янукович Віктор Федорович ( з 2010 )

PowerPoint Presentation:

Розділ ІІ Соціально-економічне становище в Україні: здобутки, проблеми, перспективи

:

Економічний розвиток України

PowerPoint Presentation:

Здобутки Проблеми стабілізація економіки; зниження рівня інфляції; запровадження гривні; подолання кризи неплатежів; проведення приватизації; утвердження різних форм власності; поліпшення умов зовнішньо-економічної діяльності; становлення фондового, товарного, грошового, валютного ринків корупція; тінізація економіки; несправедлива приватизація; вивезення капіталу за кордон; недостатній рівень іноземних інвестицій; збереження структурних деформацій; штучне заниження вартості робочої сили Перспективи модернізація виробництва, що дозволить знизити потреби в енергоносіях; створення сприятливих умов для іноземних інвестицій; завершення земельної реформи зміцнення позицій на зовнішніх ринках

PowerPoint Presentation:

ІІ. Соціальна сфера зростання життєвого рівня; зростання купівельної спроможності; забезпечення ринку споживчими товарами, зникнення черг, дефіциту товарів; надання кредитів, субсидій, допомоги малозабезпеченим сім'ям; виплата боргів по заробітній платі і пенсій; збільшення зарплатні, пенсій, стипендій, соціальних виплат складна демографічна ситуація; безробіття, заробітчанство; невідповідність розмірів заробітної плати потребам населення; поглиблення соціального розшарування; повільне формування середнього класу; невирішена житлова проблема; низький рівень якості комунальних послуг

PowerPoint Presentation:

Розділ ІІІ Зовнішньополітична діяльність України

PowerPoint Presentation:

Основні засади зовнішньої політики Дотримання принципів рівноправності, взаємоповаги, взаємовигоди. Невтручання у внутрішні справи та інших загальновизнаних принципів і норм міжнародного права Вирішення всіх міждержавних суперечностей тільки політичними засобами Скорочення всіх видів збройних сил і озброєнь; без'ядерний статус України Відсутність територіальних претензій Дотримання позаблокового статусу

PowerPoint Presentation:

Основні напрямки зовнішньополітичної діяльності Співробітництво з США Відносини з країнами СНД Українсько-російські відносини Європейська інтеграція Розширення відносин з НАТО Розвиток міжнародної співпраці з країнами світу на основі двосторонніх і багатосторонніх угод

PowerPoint Presentation:

Участь України у міжнародних організаціях Україна – член ООН Україна – член Ради Європи Україна – член Організації з Безпеки і Співробітництва в Європі Україна - член Європейського банку реконструкції та розвитку Україна – одна із засновниць Чорноморського Економічного співробітництва Україна співпрацює з Міжнародним Валютним Фондом, Світовим банком

PowerPoint Presentation:

Розділ IV Культура та духовне життя України

PowerPoint Presentation:

КУЛЬТУРА Створення сприятливих умов для відродження української культури в зв'язку з проголошенням незалежності “Закон про мови” – українська мова проголошення державною Демократизація культури Вільний розвиток всіх художніх стилів та жанрів Можливість збагачення української культури європейськими здобутками Розвиток культури національних меншин Утворення благодійних культурних фондів

PowerPoint Presentation:

Поява різноманітних навчальних закладів Використання альтернативних програм, підруч-ників , методик Індивідуалізація навчально-виховного процесу Комп'ютеризація освіти Реформування середньої освіти Реформування вищої освіти ОСВІТА

PowerPoint Presentation:

НАУКА Академія наук України з 1994 р. отримала статус національної Тісні зв'язки з науковими центрами української діаспори Участь українських науковців у спільних міжнародних проектах Зрушення в галузі гуманітарних наук (відкриття інститутів української мови, народознавства, сходознавства, археології) Поява нових наукових напрямків (ендокринологія, молекулярна біологія, нейрофізіологія та ін.) Комерціалізація наукових структур

PowerPoint Presentation:

ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО Свобода творчості Розширення діапазону творів, урізноманітнення їх стилів Публікація творів представників української діаспори Повернення із забуття творів українських письменників Розвиток літератури постмодернізму Зрушення у театральному мистецтві (творчість режисерів-новаторів, поява недержавних театрів) Українізація телебачення та радіомовлення Утворення Всеукраїнської музичної спілки Зростання популярності українських виконавців та гуртів Пропагування творчими колективами українського мистецтва за кордоном

PowerPoint Presentation:

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації ” Зняття заборон на релігійне життя, забезпечення свободи віросповідання Повернення до традиційних духовних цінностей Збільшення кількості релігійних організацій, конфесій Відродження культових споруд, будівництво нових храмів Поглиблення розколу в православній церкві Другою за кількістю віруючих після православної стає українська греко-католицька церква Політизація релігійного життя

authorStream Live Help