Проблема забруднення природного середовища

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу !:

Екологія 11 клас Тема 3 . Проблема забруднення навколишнього середовища

Дякую за увагу !:

§ 9.  Забруднення , його вплив на компоненти природи й живі організми . Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища 11/28/2018 Голик Віталій 2

Дякую за увагу !:

Зміст Загальне забруднення довкілля Види забруднень і їхній вплив на компоненти природи , живі організми . Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища . Аргументи і факти Висновки Запитання для самоконтролю 11/28/2018 Голик Віталій 3

Дякую за увагу !:

Забруднення довкілля . Забруднення довкілля — процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери

Дякую за увагу !:

Забруднення Забруднення - небажана зміна фізичних, хімічних або біологічних характеристик повітря, землі та води, яке може нині або в недалекому майбутньому мати несприятливий вплив на життя людини, рослин та тварин, умови життя та культурну спадщину, виснажувати або псувати сировинні ресурси. Забруднення - один із лімітуючих факторів для людини. 11/28/2018 Голик Віталій 5

Дякую за увагу !:

Забруднення повітря   Найбільше повітря отруюють автомобільні вихлопи, викиди в атмосферу із труб фабрик і електростанцій, пожежі. Зокрема, при спалюванні нафти, газу й вугілля в атмосферу попадає так багато вуглекислого газу, що Земля незабаром швидко почне нагріватися через парниковий ефект. 11/28/2018 Голик Віталій 6

Дякую за увагу !:

Кислотні дощі в наслідок викидів у атмосферу У результаті викидів в атмосферу на промислових підприємствах все частіше стали йти кислотні дощі. Будь-який дощ має трохи кислоти, але якщо сонячне світло змішує в повітрі двоокис азоту, сірчистий газ, кисень і вологу, то випадає дощ, наповнений слабкими розчинами азотної й сірчаної кислот. Такі дощі дуже шкідливі для будинків, рослин і риб у річках, звичайно, шкідливі і для людини. 11/28/2018 Голик Віталій 7

Дякую за увагу !:

Очищення забрудненого повітря Багато людей у світі не помічають забрудненості повітря,але воно є. Достатньо купити кондиціонер з очисною системою, і здається що проблема чистоти повітря відходить на другий план, але це лише омана. Очищати повітря в своєму домі так само необхідно як і на нашій планеті. Вона наш спільний дім. 11/28/2018 Голик Віталій 8

Дякую за увагу !:

Забруднення ґрунту Величезні площі поверхні Землі забруднені відходами життєдіяльності людини. Велика кількість відходів токсичні, небезпечні для життя тварин і людини. Учені підрахували, що за рік один міський житель викидає одну тонну сміття! Сьогодні все складніше знайти місце для зберігання навіть такого не дуже небезпечного сміття, як пластмаса. 11/28/2018 Голик Віталій 9

Дякую за увагу !:

Забруднення води  У світі залишилося небагато рік, які не були б забруднені продуктами життєдіяльності людини. Зі стічними водами в ріки попадають добрива й пестициди із сільськогосподарських земель. А також у них попадають води з каналізації й дренажних канав. Деякі заводи зливають у ріки й озера потоки брудної води. Забруднення вод рік і озер нітратними добривами росте на планеті практично щотижня.   11/28/2018 Голик Віталій 10

Дякую за увагу !:

Забруднення води На жаль, навіть у тому випадку, якщо заборонити використовувати нітратні добрива вже завтра, ситуація буде погіршуватися. Нітрати повільно, уже протягом багатьох років, просочуються через землю в русла рік або озер. Брудні стічні води й добрива попадають в озера й водоймища й викликають стрімке зростання твані - водоростей, які душать річкову фауну й флору. 11/28/2018 Голик Віталій 11

Дякую за увагу !:

Ядерні відходи У більшості країн, що мають АЕС та уранові об'єкти, накопичилися значні кількості РАВ. Багато відходів утворюється при переробці відпрацьованого ядерного палива (наприклад в Росії таких підприємств 16). Його переробка породжує безліч складних проблем, в першу чергу пов'язаних з радіаційною та екологічною небезпекою високоактивних відходів переробки. 11/28/2018 Голик Віталій 12

Дякую за увагу !:

Таблиця 1. Динаміка основних показників викидів в атмосферне повітря України , 1990-2007  pp . Рік Усього, тис.т У тому числі стаціонарними джерелами пересувними джерелами 1990 15549,4 9439,1 6110,3 1991 14315,4 8774,6 5540,8 1992 12269,7 8632,9 3636,8 1993 10015,0 7308,3 2706,7 1994 8347,4 6201,4 2146,0 1995 7483,5 5687,0 1796,5 1996 6342,3 4763,8 1578,5 1997 5966,2 4533,2 1433,0 1998 6040,8 4156,3 1884,5 1999 5853,4 4106,4 1747,0 2000 5908,6 3959,4 1949,2 2001 6049,5 4054,8 1994,7 2002 6101,9 4075,0 2026,9 2003 6191,3 4087,8 2103,5 2004 6325,9 4151,9 2174,0 2005 6615,6 4464,1 2151,5 2006 7027,6 4822,2 2205,4 2007 7380,0 4813,3 2566,7 11/28/2018 Голик Віталій 13

Дякую за увагу !:

Таблиця 2. Динаміка скиду стічних вод у поверхневі водні об’єкти за основними галузями економіки України , 2001—2007  pp .,   млн м3 Галузі 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Промисловість, усього 6024 5708 5205 4914 4858 4817 5082 ут. ч.: забруднених 1776 1759 1677 1703 1731 2259 2332 без очищення 578 622 565 544 671 1248 2485 Сільське господарство, усього 976 1012 948 927 2734 1007 1000 ут. ч.: забруднених 56 44 70 54 58 48 54 без очищення 55 43 69 52 56 46 49 Житлово-комунальне господарство, усього 3096 3085 2906 2821 2718 2619 2458 у т. ч.: забруднених 1164 1109 1195 1562 1646 1575 1459 без очищення 111 115 168 157 163 130 133 Загалом по Україні 10136 9613 9028 8697 8554 8484 8579 11/28/2018 Голик Віталій 14

Дякую за увагу !:

Висновок 11/28/2018 Голик Віталій 15

Дякую за увагу !:

Запитання і завдання для самоконтролю 1.дайте визначення категорії забруднення 2.Охарактеризуйте основні види забруднення навколишнього середовища 3.Які джерела забруднення в У країні є провідними 4.Які регіони України найбільш забруднені радіоактивними відходами в наслідок аварій на атомних станціях 5.За даними таблиць 1 і 2 проаналізуйте і графічно зобразіть динаміку викидів в атмосферу і скидів забруднених стічних вод 11/28/2018 Голик Віталій 16

Дякую за увагу !:

Дякую за увагу ! 11/28/2018 Голик Віталій 17

authorStream Live Help