Найважливіші баланси у сфері природокористування

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Дякую за увагу:

Екологія 11 клас Тема 6 : Проблема збалансованого природокористування .

Дякую за увагу:

§ 13 . Найважливіші баланси у сфері природокористування . Збалансований розвиток Проект Качура Дмитра

Дякую за увагу:

Зміст 1.Збалансоване природокористування 2.Збалансований розвиток 3.Базові принципи 4.Галузеве природокористування 5.Проблема збалансованого розвитку

Дякую за увагу:

Збалансоване природокористування Збалансоване природокористування - така система діяльності, яка дає змогу забезпечити використання природних ресурсів і умов у найбільш ефективному режимі їх відтворення з урахуванням перспективи.

Дякую за увагу:

Збалансований розвиток Збалансований розвиток – це процес гармонізації продуктивних сил, забезпечення гарантованого задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умови збереження й поетапного відтворення цілісності навколишнього природного середовища , створення можливостей для рівноваги між його потенціалом і вимогами людей всіх поколінь . Формування системи сталого розвитку передбачає забезпечення пріоритетного розвитку людини в інтересах людини й власними силами людини в гармонізації з навколишнім середовищем .

Дякую за увагу:

Збалансований розвиток У 50-60-х pp. XX ст. розвиток пов'язували лише з економічним прогресом та зростанням економічної ефективності . На початку 70-х pp. у зв'язку з несправедливим розподілом прибутків та зі зростанням кількості бідних у країнах , що розвиваються , питання соціальної справедливості були визнані такими самими важливими , як і питання зростання економічної ефективності . Проте зростаюче споживання природних ресурсів призвело до деградації довкілля й негативно вплинуло на здоров'я людей. Щоб уникнути екологічної кризи , до концепції розвитку необхідно було включити третю мету — збереження довкілля . Вперше це питання було порушено на Конференції ООН з довкілля людини (1972, м. Стокгольм).

Дякую за увагу:

Збалансований розвиток України :

Дякую за увагу:

Базові принципи , зумовлені євроінтеграційною стратегією України

Дякую за увагу:

Галузеві види природокористування

Дякую за увагу:

Історія встановлення принципів сталого розвитку Історія Світ заговорив про сталий розвиток після конференції в Ріо-де-Жанейро на якій було прийнято ряд міжнародних документів. Серед прийнятих документів були Ріо-де- Жанейрівська декларація, до якої увійшли 27 принципів сталого розвитку та «Порядок денний на ХХІ століття». Саме в цих документах йдеться мова про сталий розвиток та про дії, які повинні вчинити країни для його досягнення. Головна риса цього форуму — найвищий рівень представництва : на конференції були присутні делегації практично всіх держав — членів ООН, причому їх очолювали керівники країн . Українську делегацію очолював тодішній Голова Верховної Ради України І. С. Плющ, який виступив на конференції зі спеціальною доповіддю .

Дякую за увагу:

Проблема збалансованого розвитку

Дякую за увагу:

Регулювання природокористування Регулювання природокористування  — реальний механізм включення природозахисної політики у функціонування господарської системи .

Дякую за увагу:

Регулювання природокористування

Дякую за увагу:

Використання лісових ресурсів Проблема раціонального використання лісів в Україні і в області є однією з найважливіших як у економічному , так і в екологічному аспектах. Ліс є відновним джерелом деревини , яка надзвичайно широко застосовується у всіх галуззях народного господарства , основним елементом природних екосистем , який забезпечує їх стабілізацію . Поєднання цих двох функцій вимагає всебічного врахування часто полярних думок і тому є дуже складним . Сучасне лісокористування приведено до науково-обгрунтованих обсягів , які враховують у першу чергу екологічний напрямок лісокористування в Тернопільській області . Свідченням цього є поступове накопичення стиглих і пестійних насаджень .

Дякую за увагу:

Основні напрями подолання екологічної кризи

Дякую за увагу:

Ключові категорії і поннятя

Дякую за увагу:

Висновок Проблема збалансованого природокористування на території України пов'язана з розбалансованою структурою землекористування . Її вирішення лежить у площині докорінної зміни стратегії розвитку природокористування , структури земельного фонду. Докорінна зміна структури природокористування проводитиметься в рамках провідних національних і регіональних програм , що визначають стратегію розвитку України і її регіонів . Серед них: програма сталого ( узгодженого ) розвитку території , розроблена на основі Міжнародної стратегії сталого розвитку ( Ріо , 1992 ); програми формування регіональних екологічних мереж як складові загальнодержавної програми формування національної екомережі України ( Київ , 2000); програма реструктуризації господарства , пріоритетного розвитку галузей у відповідності до природно- ресурсних можливостей території тощо .

Дякую за увагу:

Дякую за увагу

authorStream Live Help