Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Запитання і завдання для самоконтролю:

Екологія 11 –А клас § 4. Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери

Запитання і завдання для самоконтролю:

Зміст Сутність поняття «систем » Деякі загальні властивості систем Хронологія розвитку геосфери Таблиця хронологія розвитку геосфери Аргументи і факти Висновки Запитання і завдання для самоконтролю

Запитання і завдання для самоконтролю:

Сутність поняття « систем» Згідно із загальною теорією , система - це реальна або уявна сукупність частин , цілісні властивості якої визначаються взаємодіями між цими частинами . Всю багатогранність нашого світу можна уявити у вигляді трьох ієрархій , що виникли поетапно і тісно взаємопов’язані між собою. Це природна , соціальна і господарська матеріальні системи (мал. 8).  мал. 8 Кожна із цих систем розвивається за властивими їй законами. Інколи їхній розвиток входить у протиріччя , внаслідок чого розбалансовується існуюча динамічна рівновага . Взаємодія систем з різних ієрархій зумовлює появу змішаних систем. Так, об’єднання соціальної і господарської систем формує техніко-економічні системи тощо .

Запитання і завдання для самоконтролю:

Деякі загальні властивості систем

Запитання і завдання для самоконтролю:

У сучасній природничій науці існує усталене розуміння системно- структурної організації географічної оболонки Землі . Як і весь реальний світ , географічна оболонка складається з багатьох різноякісних і різнорівневих елементів , які взаємодіють один з одним і утворюють цілісні територіальні системи - геосистеми . Хронологія розвитку геосфери

Запитання і завдання для самоконтролю:

Згідно з геосферним підходом до уявлення про географічну оболонку Землі , вона також складається з багатьох різноякісних , певним чином підпорядкованих і взаємодіючих складових оболонок , так званих геосфер. Геосферами прийнято називати головні компоненти і елементи Землі як цілісної системи , що виокремлюються на різних рівнях її організації . Геосфери зароджувалися в різний час. Найдавніша з них - террасфера ( літосфера ) - сформувалася 4-5 млрд років тому. Наступною геосферою є атмосфера, за нею йде гідросфера , далі - біосфера , соціосфера , еконосфера , культуросфера і техносфера . Загальна схема геохронології земних сфер спрощено представлена в таблиці . Згідно з наведеною схемою, геосфери не змінюють одна одну, а скоріше накладаються одна на одну. Кожна наступна геосфера зароджувалася в рамках попередньої і впливала на неї . Таблиця . Генетична схема геосфери (за М. Вабару , 1981) Таблиця хронологія розвитку геосфери

Запитання і завдання для самоконтролю:

Резервуари біосфери Маса, ( r ) • 1021 Резервуари біосфери Маса, ( r ) • 1021 Морські води гідросфери 1410 Мули океанів 0,1 Інші види гідросфери 85 Ґрунти континентів 0,05 Атмосфера 5,2 Жива речовина 0,0041 Шість типів речовин біосфери (за В.І. Вернадським ) Аргументи і факти

Запитання і завдання для самоконтролю:

ВИСНОВКИ 1. Розвиток людської цивілізації і взаємодія систем з різних ієрархій зумовлюють формування змішаних систем з наявними внутрішніми протиріччями . 2. Формування геосфер Землі чітко підпорядковується закону про прискорення еволюції .

Запитання і завдання для самоконтролю:

Запитання і завдання для самоконтролю Що розуміють під поняттям «система»? Яке місце належить соціуму, ЕОМ, атому в ієрархії матеріальних систем? Перелічіть загальні властивості систем. Розташуйте геосфери землі в порядку іх виникнення. На перетині яких сфер зародилося і розвивалася ландшафтна сфера Землі?

authorStream Live Help