Біотичне та ландшафтне різноманіття

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Закріплення вивченого матеріалу:

Екологія 11 клас

Закріплення вивченого матеріалу:

ТЕМА VII ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО І ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТЬ

Закріплення вивченого матеріалу:

§ 14. Біорізноманіття . Причини і наслідки деградації біорізноманіття . Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття . Основні категорії заповідних об'єктів Підготував учень 11-А класу Моцний Василь Олександрович

Закріплення вивченого матеріалу:

Зміст 1. Категорія « біорізноманіття » 2. Генетичне , видове й екосистемне біорізноманіття 3. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття . Основні категорії заповідних об'єктів .  4. Аргументи і факти Ключові терміни та поняття Висновки Закріплення вивченого матеріалу

Закріплення вивченого матеріалу:

Категорія « біорізноманіття » Біорізноманіття належить до одного з найважливіших надбань кожної держави , адже живі організми виконують життєво важливі функції , є індикаторами якості навколишнього середовища , творцями середовища життєдіяльності людей. Зміни біорізноманіття - це одні з найнебезпечніших змін , тому що вони мають незворотний характер. Конвенція про біорізноманіття , ухвалена Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (1992), вперше оголосила збереження біорізноманіття пріоритетним напрямом діяльності людства .

Закріплення вивченого матеріалу:

Біотичне різноманіття " Біотичне різноманіття " означає різноманітність живих організмів з усіх джерел , включаючи , серед іншого , наземні , морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси , частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем .

Закріплення вивченого матеріалу:

Збереження біорізноманіття є складною, комплексною проблемою

Закріплення вивченого матеріалу:

Генетичне , видове й екосистемне біорізноманіття

Закріплення вивченого матеріалу:

Біорізноманіття Помилковою є думка, що охорона певного виду в заповідниках дає підставу на його винищення на решті території поширення. Звідси постає необхідність створення екологічної мережі, яка є запорукою збереження генетичного біорізноманіття .

Закріплення вивченого матеріалу:

Біорізноманіття У межах України поширені 5100 видів вищих судинних рослин, з яких 611(12%) занесено до Червоної книги України. За оцінками фахівців, близько третини червонокнижних видів рослин перебувають поза межами природних заповідників і заказників. Втрата хоча б одного виду є незворотною

Закріплення вивченого матеріалу:

Біорізноманіття Екосистеми є основними об’єктами природозаповідання , вони формують біогеографічну особливість кожного природного регіону. В межах України існує необхідність у збереженні не тільки унікальних, а й типових екосистем у кожному з природних районів. Унікальними з точки зору збереження біорізноманіття є екосистеми Українських Карпат, Гірського Криму, Подільського Подністров’я, Товтрового кряжу, Побужжя та ін. Унікальні екосистеми включені до Зеленої книги природи. М.Д. Гродзинський, П.Г. Шищенко вказують на чотири аспекти трактування ландшафтного різноманіття: ландшафтознавчий, антропічний , біоцентричний і гуманістичний. Ці аспекти взаємодоповнюють один одного і не суперечать один одному.

Закріплення вивченого матеріалу:

Ландшфатно -екологічно та біоцентричне розуміння Ландшафтно -екологічної оптимізації території можна досягти при гармонійному порівнянні природних і антропогенних ландшафтів у співвідношенні 60 % до 40 % ландшафтної структури. Пошук антропогенного оптимуму полягає в наближенні сучасної структури угідь до традиційних етнічних моделей. Біоцентричне розуміння ландшафтного різноманіття полягає в тому, що досягнення ландшафтного різноманіття передусім необхідне для забезпечення біотичного. Цей підхід найпродуктивніше розроблений у ландшафтній екології. Згідно з таким підходом, головна причина втрати біотичного різноманіття полягає в ізольованості окремих ділянок рослинного покриву. Тому відновлення біотичного різноманіття в умовах реального ландшафту полягає в поєднанні окремих ділянок із збереженою природною рослинністю в цілісну мережу завдяки формуванню екологічних коридорів. Різноманітність ландшафтної структури з біоцентричних позицій буде тим більшою, чим більше вона має біоцентрів і біокоридорів .

Закріплення вивченого матеріалу:

Гуманістичне розуміння ландшафтного біорізноманіття зводиться до трактування ландшафту як природо-культурної цілісності. У такому ракурсі ландшафтне різноманіття охоплює природне, культурне й етнічне середовище. Кожний ландшафт наділений специфічними культурними і етнічними рисами, притаманними традиціям, звичаям і обрядам місцевого населення.

Закріплення вивченого матеріалу:

Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття . Основні категорії заповідних об'єктів.  Заповідна справа - це не тільки збереження і охорона заповідних об’єктів різних рангів. Заповідання виконує ряд важливих наукових, господарських, екологічних завдань. Зокрема заповідні об’єкти виконують роль природних ядер ; їм належать важлива ресурсознавча роль, вони формують так званий екологічний каркас території, є центрами екологічного виховання.

Закріплення вивченого матеріалу:

Природно- заповідний фонд

Закріплення вивченого матеріалу:

Заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки - пам’ятки садово-паркового мистецтва залежно від їхньої екологічної і наукової, історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або місцевого значення.

Закріплення вивченого матеріалу:

Станом на 1.01.2007 р. в Україні налічувалося 4 біосферні, 17 природних заповідників, 17 національних природних парків, 45 регіональних ландшафтних парків, понад 2700 заказників, понад 3000 пам’яток природи, 25 ботанічних садів, 12 зоопарків, 43 дендропарки, 540 парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, 790 заповідних урочищ загальною площею близько 3 млн га. Упродовж останніх років зросла кількість національних природних парків (до 47 одиниць), а також збільшилися площі під ними, у зв’язку з чим загальна їхня площа становить 1 184 814 га, що сприяло зростанню частки заповідання до 5,7 % території держави. Сучасні екологічні спостереження і оцінки показують, що збереження генофонду будь-якого регіону можливе за умови 10-15 % заповідності його площі. Нарощування кількості заповідних об’єктів не є самоціллю й особливого ефекту не дасть. Необхідно цілеспрямовано формувати екологічні мережі, в яких заповідні території виконуватимуть функції основних структурних елементів.

Закріплення вивченого матеріалу:

Причини деградації біорізноманіття :

Закріплення вивченого матеріалу:

Руйнування природного середовища життя Це основна причина вимирання біологічних видів. Сюди належить заготовка деревини, добування корисних копалин, вируб лісу під пасовища, будівництво дамб і автомагістралей на місці незайманих ділянок дикої природи.

Закріплення вивченого матеріалу:

Чужорідні види Коли людина ввозить у будь-яку екосистему чужорідні біологічні види, вони можуть зайняти екологічні ніші, що до того належали іншим видам. Іноді чужорідні види змінюють усю екосистему настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає імунітету. Канадська гуска Ондатра — споконвічно північноамериканський вид, інтродукований на території Євразії Ящірка вірменська ( каньйон р. Тетерів ; відома також як « скельна ящірка ») Баран аргалі , баран дикий, аргалі , муфлон європейський

Закріплення вивченого матеріалу:

Надмірна експлуатація природних ресурсів Деякі біологічні види гинуть саме з причини надмірної експлуатації природних ресурсів . Яскравий приклад цього — мандруючий голуб . На початку XIX століття популяція цих птахів у Північній Америці була найчисельнішою .

Закріплення вивченого матеріалу:

Швидке зростання населення У середині XIX століття чисельність населення Землі складала один мільярд осіб. Через півтора століття, коли ця кількість збільшилася до шести мільярдів, люди стали замислюватися, що використання ними природних ресурсів перевищує допустимі норми. Населення нашої планети невпинно зростає, і з кожним роком темпи витіснення нами різних видів тварин викликає все більше тривоги.

Закріплення вивченого матеріалу:

Загроза глобального потепління Згідно з оцінками Міжурядової комісії з кліматичних змін, протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм. Таке різке потепління може викликати зникнення деяких видів тварин і рослин.

Закріплення вивченого матеріалу:

Ландшафтне різноманіття Ландшафтне різноманіття - реально існуюча на земній поверхні множинність створених природою цілісних дискретно-континуальних структур – ландшафтних комплексів будь-якого розміру та ієрархічного рангу – від ландшафтних урочищ до ландшафтних районів, мезо -, макро - та мегарегіонів і їхньої генеральної структури – ландшафтної сфери Землі.

Закріплення вивченого матеріалу:

Значення ландшафтного різноманіття :

Закріплення вивченого матеріалу:

Структурно – функціональне значення

Закріплення вивченого матеріалу:

Геокомпонентне значення Геокомпонентне значення ЛР полягає в його властивості зумовлювати формування певного рівня різноманіття інших компонентів природи – гірських порід, ґрунтів, рослинності, тваринного світу тощо, при цьому знаходячись з ними як в прямому, так і в оберненому зв'язку, оскільки подальша складна варіативна інтеграція множини таких елементів веде до утворення нових геокомплексів .

Закріплення вивченого матеріалу:

Гірський грунт

Закріплення вивченого матеріалу:

Майже всі гірсько-тундрові , гірсько-лучні і гірсько-степові ґрунти відве­дені під пасовища .

Закріплення вивченого матеріалу:

Суспільно-господарське значення 

Закріплення вивченого матеріалу:

Аргументи і факти На сучасному етапі триває процес формування транскордонних елементів національної екомережі . Це, наприклад, перший в Україні Тристоронній Біосферний Заповідник- «Східні Карпати», в який увійшли з українського боку Ужанський НПП (39 159 га) та Надсянський РЛП (19 428 га). З польського боку до нього належать — Бешадський НП (27 833,68 га) та два ландшафтні парки: Ціснянсько-Ветлінський (46025 га) і Долина Сяну (34 865, 73 га), а із словацького - НП «Полонини» (29 805,05) га. та його буферна зона (10 973, 29 га). Завершується підготовка матеріалів щодо створення біосферного резервату «Західне Полісся» на кордоні України і Польщі. Район Шацького біосферного резервату (у складі Шацького НПП) є комплексом 22 озер, найбільше з яких - озеро Світязь, мішаних лісів, лук і боліт. На території Польщі до резервату ввійшли Поліський НП і три ландшафтні парки. У 2002 р. білоруська сторона виявила намір приєднатися до створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся». Транскордонний біосферний резерват «Дельта Дунаю» був створений на базі  біосферного заповідника «Дунайські плавні» загальною площею 46 402,9 га. Румунський біосферний резерват «Дельта Дунаю» має загальну площу 591 200 га. Біосферний резерват «Розточчя» пропонується створити на гряді Розточчя, яка перетинає державний кордон України та Польщі. У межах України до резервату ввійдуть природний заповідник «Розточчя», кілька заказників і пам’яток природи та Яворівський НПП площею 7078,6 га. Проектована міждержавна природоохоронна територія Прип’ять-Стохід з українського боку буде охоплювати існуючий однойменний НПП (44 958 га). З боку Білорусі увійдуть заказники « Радоставський » і « Званець ». Проектований українсько-російський біосферний резерват «Брянські та Старо - гутські ліси» з української сторони буде включати Деснянсько-Старогутський НПП. З боку Росії увійде заповідник «Брянський ліс» (12 168 га), 10 ландшафтних заказників і дві пам'ятки природи. Уже не перший рік проводяться українсько-молдовські консультації щодо створення спільної природоохоронної території в пониззі Дністра, де з боку України створено НПП « Нижньодністровський » площею 21 311 га. Перспективним є створення українсько-румунського біосферного резервату « Марамороські гори» площею близько 150 000 га. У Румунії поблизу кордону створений біосферний резерват «Гори Мараморощини ». Перспективною природоохоронною територією у прикордонній українсько- угорській зоні є Притисянська низовина, зокрема басейн р. Латориці .

Закріплення вивченого матеріалу:

Ключові категорії і поняття

Закріплення вивченого матеріалу:

ВИСНОВКИ 1.Наявна мережа заповідних об'єктів України охоплює близько 42 % видів рослин Е і тварин України і незначну частку ландшафтного різноманіття . Тому ідея системного підходу до охорони природи , яка закладена в концепції екомереж , має стати провідною у XXI ст. 2. Україна володіє третім після Росії і Франції біорізноманіттям Європи . Тому реалізація загальнодержавної програми формування національної екомережі сприятиме своєчасному збереженню і відновленню видового, генетичного та ландшафтного різноманіть .

Закріплення вивченого матеріалу:

Закріплення вивченого матеріалу

authorStream Live Help