Біосфера і ноосфера

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького. Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Антропогенний фактор за Вернадським:

Б іосфера і ноосфера Концепція ноосфери В.І. Вернадського

Антропогенний фактор за Вернадським:

Поняття біосфери Поняття біосфери, на думку В.І. Вернадського , було сформульовано Ж.Б. Ламарком на початку XIX століття (без вживання самого поняття ). Термін біосфера ввів австрійський геолог Е. Зюсс (1873 p.). Широке трактування вчення про біосферу належить В.І. Вернадському . Біосфера - сукупність усіх живих організмів на Землі

Антропогенний фактор за Вернадським:

Склад біосфери за Вернадським : живої речовини - біомаси сучасних живих організмів ; біогенної речовини - усіх форм детриту, а також торфу, вугілля , нафти і газу біогенного походження ; біокосної речовини - сумішей біогенних речовин з мінеральними породами небіогенного походження ( ґрунт , мул, природні води, газо- і нафтоносні сланці , бітумінозні піски , частина осадових карбонатів ; косної речовини - гірських порід , мінералів , опадів , не порушених прямим біохімічним впливом організмів . В.І. Вернадський

Антропогенний фактор за Вернадським:

Сучасні уявлення про біосферу Сучасні дослідження внесли зміни в уявлення про структуру біосфери. Таким чином, до біосфери відноситься вся сукупність живих організмів і всі речовини, що знаходяться під контролем споживання, трансформації і продукування живими організмами. Завдяки взаємодії абіотичних і біотичних факторів біосфера знаходиться в постійному русі і розвитку.

Антропогенний фактор за Вернадським:

Основні функції біосфери енергетична , в иконується насамперед рослинами , що у процесі фотосинтезу акумулюють сонячну енергію у вигляді різноманітних органічних сполук . Так утворилися поклади торфу, кам’яного вугілля , нафти й інших паливних корисних копалин ; Концентраційна , н айбільш активними концентраторами багатьох елементів є мікроорганізми ;

Антропогенний фактор за Вернадським:

Основні функції біосфери деструктивна , полягає в розкладанні , мінералізації мертвої органічної речовини , хімічному розкладанні гірських порід , залученні мінералів , що утворилися , у кругообіг . Цим займається спеціальна група організмів - редуценти ( деструктори ); утворююча середовище , полягає в трансформації фізико-хімічних параметрів середовища ( літосфери , гідросфери , атмосфери ) в умови , сприятливі для існування організмів . Можна відзначити , що вона є спільним результатом усіх згаданих вище функцій

Антропогенний фактор за Вернадським:

Сучасний стан біосфери Антропогенний фактор сьогодні є одним із провідних , що визначає вигляд і стан нашої планети . З ростаючий вплив людини на біосферу приводить до її забруднення , зникненню багатьох видів організмів . У результаті цього перед людиною виникає безліч екологічних проблем, без рішення яких йому загрожує глобальну екологічну кризу з непередбаченими наслідками . Антропогенний фактор – вплив людини на навколишнє серидовище .

Антропогенний фактор за Вернадським:

Стан біосфери в Україні. Головні проблеми На Північно-Кримському каналі 2014 року спорудили дамбу, щоб вода не надходила на півострів . Після перекриття Крим потерпає від посухи , а Херсонщина – від підтоплення , яке знищує врожаї . Деякі сільськогосподарські культури можемо втратити назавжди . Деякі люди навіть виїздять , бо у них немає прісної води. 22 червня ще у двох районах Криму   оголосили надзвичайну ситуацію . 70 % степового Криму вже не можна використовувати для сільського господарства

Антропогенний фактор за Вернадським:

Ноосфера У результаті техногенної діяльності людства біосфера Землі докорінно перетвориться і стане, за визначенням В.І. Вернадського , ноосферою – «сферою розуму » Відомий   французький філософ   П’єр Шарден  назвав  ноосферу  нічим іншим як  оболонкою   людських думок на Землі . Ноосфе́ра  — сучасна стадія розвитку  біосфери, пов'язана з появою в ній   людства .

Антропогенний фактор за Вернадським:

Антропогенний фактор за Вернадським Зміни   людиною земної поверхні ( розпушування , вирубування , штучне створення ). Зміни   людиною   біосферного складу  балансу і колообігу речовин   ( вилучення корисних копалин ,  утворення ,  викидання та забруднення   навколишнього середовища ). Зміни   людиною   енергетичного , тобто теплового балансу  можливих окремих   регіонів   земної кулі . Зміни   людиною і загроза   сукупності усіх живих організмів у біосфері ( винищення видів , створення   новітніх порід тварин , різноманітних   рослинних сортів , їх переміщення   з одного середовища   в інше ).

authorStream Live Help