Біосфера

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Проекти СЗОШ І - ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького Вивчаємо екологію в 11 класі

Comments

Presentation Transcript

Запитання і завдання для самоконтролю :

Екологія §5 Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу . 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Зміст 1. Розвиток учення про біосферу 2. Основні положення вчення про біосферу 3. Основу вчення В.І. Вернадського про біосферу склали такі положення 4 . Що охоплює біосфера ? 5. Кількісна характеристика біомаси і продуктивності сучасної біосфери 6. Аргументи і факти 7. Висновки 8. Запитання і завдання для самоконтролю 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Розвиток учення про біосферу Думка про те, що живі істоти Землі взаємодіють із навколишнім середовищем і впливають на нього , вперше трапляється у працях голландських учених Б. Вареніуса (1622-1650) і X. Гюйгенса (1629-1695) (мал. 9), а також у відомого французького натураліста Ж. Бюффона (1707-1788). Французькі хіміки Ж.Б. Дюма (1800- 1884), Ж. Бусенго (1802-1887), німецький хімік Ю. Лібіх (1803-1873) і деякі інші вчені з’ясували роль зелених рослин у газовому обміні земної кулі і роль ґрунтових розчинів у живленні рослин . X. Гюйгенс Ж.Б. Дюма 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Розвиток учення про біосферу Власне , вчення про біосферу започаткував відомий французький натураліст Ж. Б. Ламарк( 1744-1829), який ґрунтовно проаналізував взаємодію живих організмів із середовищем їхнього мешкання . Він відзначав " особливу силу природи , могутню і безперервно діючу , наділену властивістю утворювати поєднання , примножувати , урізноманітнювати їх ". Визначення біосфери як особливої оболонки Землі і її назву запропонував австрійський геолог Е. Зюсс у праці з геології Альп (1875 ). Ж. Б. Ламарк 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Розвиток учення про біосферу Видатний німецький натураліст і географ А. Гум - больдт (1769-1858) у своєму п’ятитомному творі "Космос" синтезував тогочасні знання про Землю й космос і розвинув ідею про взаємозв’язок усіх природних процесів і явищ . У подальшому цю ідею поглибив відомий російський учений- натураліст В.В.Докучаєв , який стверджував , що існують закономірні зв’язки між рослинами , тваринами і мінералами (мал. 10). У 80-х роках XIX ст. німецький фізіолог В. Пфеффер (1845-1920) поділив організми за способом живлення на три групи . Велике значення в галузі географії і екології рослин мали праці А. Енглера і Е. Вармінга . 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Основні положення вчення про біосферу Значно ширше і змістовніше сутність поняття « біосфера » розкрив вітчизняний учений В.І. Вернадський (1863—1945). Його вчення про біосферу є однією з найвизначніших праць у галузі природничих наук. Основні ідеї стосовно біосфери В.І. Вернадський сформулював на початку XX ст. У 1926 р. вони були опубліковані у книзі « Біосфера ». Після її публікації різноманітні напрямки вчення про біосферу вчений розглядав у багатьох статтях і у великій монографії « Хімічна будова біосфери Землі і її оточення », яку він називав головною книгою свого життя . 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Основні положення вчення про біосферу В.І. Вернадський розглядав біосферу як простір життя , а її основою вважав взаємодію живої і неживої речовини . Учений обґрунтовано стверджував , що біосфера - це організована оболонка Землі , провідна роль у формуванні і підтримці якої належить живим організмам . 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Основу вчення В.І. Вернадського про біосферу склали такі положення : 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Що охоплює біосфера? Біосфера охоплює нижню частину атмосфери (до висоти озонового шару), всю гідросферу і верхні шари літосфери . Її максимальна товщина сягає близько 35-40 км, що порівняно з радіусом Землі становить лише 0,55 %. Це зайвий раз свідчить про тендітність і вразливість живої оболонки нашої планети . Взагалі продукти життєдіяльності живих істот відносять до вельми рухливих речовин , які переміщуються у просторі далеко за межами існування живих організмів . Тому розподіл живих організмів просторово значно обмеженіший , ніж уся біосфера загалом . 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Кількісна характеристика біомаси і продуктивності сучасної біосфери (за Т. Акімовою , В. Хаскіним , 2001 ) Показник Маса , млрд т Біомаса живої речовини біосфери 6065 Суха речовина біомаси біосфери 2135 Органічна речовина біомаси біосфери 2064 Річна продукція живої речовини 590 Суха речовина продукції 219 Органічна речовина продукції 212 Річне споживання і виділення С02 360 Річний обмін метаболічної води 105 Річне виділення і споживання кисню 255 Річний потік нетто- енергії фотосинтезу (1018 Дж) 11 800

Запитання і завдання для самоконтролю :

Аргументи і факти Окрім створення чистої продукції , живий покрив суходолу використовує поглинуту ним енергію Сонця для дихання (30-40 % енергії , що витрачається на створення чистої продукції ). Отже , рослинність суходолу перетворює близько 4,2 -1018 кДж за рік сонячної енергії . Однак через будь- які перетворення сонячна енергія вивільнюється у світовий простір у вигляді тепла. І тільки безперервна діяльність Сонця забезпечує життя на Землі . 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

ВИСНОВКИ 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

Запитання і завдання для самоконтролю :

Запитання і завдання для самоконтролю 06.11.2018 Робота Яночкіної Анастасії

authorStream Live Help