1-4-2 Виконання файлів програмного коду

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Профільна інформатика, 10 клас. Тема 1, 1-4-1

Comments

Presentation Transcript

Домашнє завдання:

Виконання файлів програмного коду Профільна інформатика, 10 клас За підручником Руденко В.Д. РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ 1. Структура і способи виконання проектів мовою Python

Домашнє завдання:

Мова програмування Python Сьогодні Python — одна з найпопулярніших мов програмування , яка охоплює нові сфери застосування . Останні 5 років входить до п’ятірки найбільш затребуваних технологій .

Домашнє завдання:

Інтерактивний режим роботи інтерпретатора Інтерактивний режим роботи інтерпретатора забезпечує простоту і наочність у роботі програміста . Інтерактивний режим роботи є досить зручним . Але програмний код, який уводиться в інтерактивному режимі , не зберігається : він зникає одразу після того, як інтерпретатор мови Python його виконає . Для повторного виконання програмного коду потрібно увести код заново, що є суттєвим недоліком інтерактивного режиму. Програмні коди необхідно зберігати у файлах, які , як раніше відзначалося , називають модулями. Файли модулів — це програми , які називають також сценаріями , хоча між ними є невелика різниця . Ім’я файла може не містити розширення . Але якщо передбачається імпортувати програмний код з інших файлів , то ім’я файла повинно містити розширення py .

Домашнє завдання:

Запуск файла програмного коду Файл програмного коду інтерпретатор може виконувати необмежену кількість разів. Після запуску коду на виконання інтерпретатор виконує послідовно одну інструкцію за іншою у порядку їх розташування і видає результат на екран монітора. Якщо у програмному коді буде виявлено синтаксичну помилку, відповідне повідомлення виводиться на екран.

Домашнє завдання:

порядок створення файла найпростішого програмного коду Приклад. Припустимо , що потрібно створити файл із кодом, що виконує складання чисел 65 і 279 та множення числа 21 на число 15. 1. Відкриваємо вікно Python Shell і виконуємо команду File → New File. 2. У вікно Untitled, яке відкрилося , вводимо програму так, як зображено на рис. Останньою у програмі є команда input () . Наразі ця команда відіграє допоміжну роль. За її допомогою результат виконання програми буде відображатися на екрані доти , доки не буде натиснуто клавішу Enter . Можливо , що без цієї команди результат відображатиметься досить короткий час, і ми не зможемо його побачити .

Домашнє завдання:

Збереження і виконання програми Зберігаємо програму за допомогою команди File → Save As… У результаті відкриється вікно Збереження файлу. Звертаємо увагу на те, що за замовчуванням пропонується зберегти файл у папці Python3 7 диску C:. Далі усі файли програм зберігатимемо саме в ній . Інакше необхідно змінити ім’я папки і місце її розташування . Уводимо ім’я ( без розширення py , тому що на цьому етапі вивчення мови Python не передбачає імпортування файлів ), і натискаємо кнопку Зберегти . Файл буде збережено .

Домашнє завдання:

Відкриття файла Якщо програму створено раніше , її можна викликати у вікно Python Shell , виконавши команду File → Open… Потім у папці C:\ Python3 7 слід знайти ім’я необхідного файла, перенести його у рядок Ім’я файлу і натиснути кнопку Відкрити .

Домашнє завдання:

До уваги! Зазначимо , що за замовчуванням у Python 3 для кодування команд здійснюється код UTF-8, який буде використовуватися далі . Для застосування іншого коду необхідно в першому або другому рядку програми вказати назву коду за допомогою інструкції : # –*– coding: < код> –*–. Наприклад , для коду Windows 1251 інструкція матиме такий зміст : # –*– coding: cp1251 –*–. Виконати програму , створену раніше , можна також подвійним клацанням імені відповідного файла у папці C:\Python37. Але у цьому випадку останньою командою програми обов’язково повинна бути input (). Інакше результат її виконання можна не побачити .

Домашнє завдання:

Первинне закріплення вивченого матеріалу

Домашнє завдання:

Завдання для самостійного виконання

Домашнє завдання:

Тренувальні вправи (робота в парах) 5. У коло радіусом r вписано правильний трикутник. Розробіть програму визначення площі кола, яку не зайнято трикутником. Збережіть програму у файлі f_03. Виконайте програму та доведіть, що вона функціонує правильно .

Домашнє завдання:

Тренувальні вправи (робота в парах) 6 . У правильний трикутник зі стороною а вписано коло. Розробіть програму визначення площі трикутника, яку не зайнято колом. Збережіть програму у файлі f_04. Виконайте програму та доведіть, що вона функціонує правильно .

Домашнє завдання:

Тренувальні вправи (робота в парах) 7 . Знайдіть в Інтернеті відстань по шосе між містами Хмельницький і Вінниця. Розробіть проект визначення орієнтовного часу прибуття автобуса до Вінниці, який починає рух із Хмельницького о 8.30 .

Домашнє завдання:

Тренувальні вправи (робота в парах) 8 . Врахуйте відомості в Інтернеті про найнижчу і найвищу температуру в Києві у лютому. Розробіть проект визначення різниці між цими показниками. tmax =39.9 tmin = - 32.2 t= tmax-tmin print(t) input()

Домашнє завдання:

Домашнє завдання Опрацювати п. 1.4-1 підручника Виконати вправи 3-4 (створені файли надіслати на поштову скриньку вчителя): 3. Складіть програму для обчислення площі трикутника за значеннями його сторін. Збережіть програму у файлі f_02. Виконайте програму та доведіть, що отриманий результат є правильним. 4. Викличте програму, що зберігається у файлі f_02. Внесіть до неї такі зміни, щоб обчислювалася площа прямокутного трикутника за значеннями його катетів. Площу трикутника  ∆ABC можна знайти знаючи довжини його сторін   a, b  і  c , скориставшись   формулою Герона :

authorStream Live Help