1-4-1 Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інформатика 10 клас (профільний рівень) за підр. Руденко В.Д. Тема 1, п.1.4-1 Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE. Виконання програмного коду в інтерактивному режимі

Comments

Presentation Transcript

Завдання для самостійного виконання:

Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE Профільна інформатика, 10 клас За підручником Руденко В.Д. РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ 1. Структура і способи виконання проектів мовою Python

Завдання для самостійного виконання:

Режими виконання програмного коду мовою Python

Завдання для самостійного виконання:

Виконання програмного коду в інтерактивному режимі В інтерактивному режимі результати виконання інструкцій користувача виводяться одразу після їх уведення. Тобто вводиться перша інструкція, яка одразу виконується, потім уводиться друга інструкція і т. д. Розглянемо способи запуску інтерактивного режиму роботи інтерпретатора IDLE.

Завдання для самостійного виконання:

Виконання програмного коду в інтерактивному режимі Вікно інтерпретатора , яке відкрито у середовищі IDLE

Завдання для самостійного виконання:

Використання Інтерактивного режиму Інтерактивний режим доцільно використовувати на етапі вивчення синтаксису мови, коли потрібно переконатися у правильності виконання окремих інструкцій після їх введення. А також для тестування коду, що зберігається у файлах.

Завдання для самостійного виконання:

Виконання програми компілятором

Завдання для самостійного виконання:

Виконання програми інтерпретатором Інтерпретатор перекладає програму з мови високого рівня у машинну мову рядок за рядком, виконуючи кожен з них. Інтерпретатор Python починає свою роботу у верхній частині файлу, перекладає перший рядок на машинну мову, а потім виконує його. Цей процес повторюється до кінця файлу.

Завдання для самостійного виконання:

Завантаження Python Версії інтерпретатора   Python  для різних операційних систем доступні для безкоштовного завантаження за адресою   https://www.python.org/downloads Як завантажити і налаштувати роботу  Python :  Завантаження і встановлення Python .

Завдання для самостійного виконання:

Середовище програмування для Python Для написання програм використовують  текстові редактори  або  інтегровані середовища розробки , які включають в себе різні інструменти для роботи з кодом: засіб для написання коду (текстовий редактор), інтерактивний інтерпретатор, відлагоджувач тощо. Для налаштування середовищ програмування:  Налаштування середовища програмування .

Завдання для самостійного виконання:

Запуск Python: інтерактивний інтерпретатор У режимі   інтерактивного інтерпретатора   команди вводяться у термінальному вікні одна за одною і по натисненні клавіші Enter відразу виконуються з відображенням результату виконання . Для переходу в цей режим натисніть сполучення клавіш   WIN +R на клавіатурі , введіть команду  cmd , натисніть Ok . У термінальному вікні , що з’явилося , введіть команду python Якщо на екрані з’явиться запрошення >>>, значить система виявила встановлену версію Р ython Введіть в термінальному режимі інтерпретатора наступний рядок print(“ Привіт, Python!”) і натисніть Enter, і переконайтеся в тому, що на екрані з’явилось таке ж повідомлення   Щоб закрити термінальний режим інтерпретатора Python , натисніть Ctrl+Z , або введіть команду exit() http://pythonguide.rozh2sch.org.ua/ Перейти до довідника мови

Завдання для самостійного виконання:

Практична робота Приклад. Програма повинна містити повідомлення про стилі програмування та побажання успіхів . Цю програму можна подати у такому вигляді : # Починаємо вивчати мову Python print (’’Python підтримує ООП і процедурний стиль ’’) # повідомлення print (’’ Найбільших успіхів ’’) # побажання Тут знак # — це коментар , який жодним чином не впливає на роботу інтерпретатора ( все, що пишеться після нього , не виконується ). Він може бути розташований як на початку рядка програми , так і наприкінці кожної команди . Команда print забезпечує виведення на екран повідомлення , що міститься у круглих дужках у подвійних лапках . Хід виконання Для введення програми запускаємо інтерпретатор мови Python середовища IDLE . Одразу після знаку запрошення (>>>) уводимо перший рядок програми (# Починаємо вивчати мову Python) і натискаємо клавішу Enter . 3 . Знак запрошення переміститься на наступний рядок, після якого уводимо команду другого рядка програми ( print (’’ Python підтримує ООП і процедурний стиль’’) # повідомлення і натискаємо клавішу Enter. 4. Система виведе повідомлення ’’ Python підтримує ООП і процедурний стиль’’, а в наступному рядку з’явиться знак запрошення , після якого уводимо print (’’ Найбільших успіхів ’’) # побажання . Динаміку описаного процесу введення і виконання програми в інтерактивному режимі зображено на рис.

Завдання для самостійного виконання:

До уваги! Це цікаво ! Після того як Гвідо ван Россум розробив мову Python ( приблизно у 1991 році ), він виклав її в Інтернет . Мова Python сподобалася програмістам і почала вільно поширюватися . Таким чином, до розробки приєдналося вже співтовариство програмістів . У середньому кожні 2 чи 2,5 роки з’являється нова версія мови .

Завдання для самостійного виконання:

До уваги! Кожну команду рекомендується вводити в окремому рядку , але команди можна розміщувати й у декількох рядках. Наприклад , команду x=130+82+45 можна розмістити у два рядки за такими варіантами : x= 130 + 82 \ +45 або x =( 130 + 82 +45) У мові Python відсутні спеціальні засоби для виділення блоків , наприклад фігурні дужки або конструкція begin…end . Якщо команда містить блок, то кожна команда блоку мовою Python відокремлюється від початку рядка чотирма пробілами . Якщо кількість пробілів різна , інтерпретатор видає повідомлення про фатальну помилку . Щоб завершити роботу інтерактивного режиму, необхідно натиснути сполучення клавіш Ctrl+z .

Завдання для самостійного виконання:

Функція Print() Функція  print () входить у стандартну бібілотеку   Python . Вона виводить інформацію, вказану в дужках, на екран або записує у файл. Початковий курс мови програмування Перейти на сайт

Завдання для самостійного виконання:

Перевірка знань

Завдання для самостійного виконання:

Завдання для самостійного виконання

authorStream Live Help