1-3 Основні можливості мови Python і структура проекту

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інформатика 10 клас (профільний рівень) за підр. Руденко В.Д. Тема 1, п.1.3. Основні можливості мови Python і структура проекту

Comments

Presentation Transcript

Первинне закріплення знань:

Основні можливості мови Python і структура проекту Профільна інформатика, 10 клас За підручником Руденко В.Д. РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ 1. Структура і способи виконання проектів мовою Python

Первинне закріплення знань:

Мотивація вивчення мови Python Матеріал підручника зорієнтовано на роботу з мовою програмування Python*, яка підтримує об’єктно-орієнтований і процедурний методи програмування з інтерпретацією команд ( інструкцій ). Мова Python підтримується всіма операційними системами і дозволяє розв’язувати складні математичні задачі , створювати графічні зображення , розробляти веб- сайти , працювати з реляційними базами даних . Мова Python має потужну стандартну бібліотеку , яку користувач може розширювати власними бібліотеками і бібліотеками інших користувачів . Розширення NumPy містить реалізацію різноманітних математичних обчислень , модуль tkinter дозволяє реалізувати графічний інтерфейс користувача . Програми можуть розроблятися в консольному режимі ( такі програми мають розширення py ) і з графічним інтерфейсом ( програми мають розширення pyw ).

Первинне закріплення знань:

Розробник мови програмування Python Нідерландський програміст Гвідо ван Россум — щирий прихильник скетч- серіалу « Літаючий цирк Монті Пайтона » ( англ. Monty Python’s Flying Circus). На честь цієї програми він назвав створену ним мову програмування — Python. Існують версії для Linux , Windows , MacOS .

Первинне закріплення знань:

Python Python   – динамічна інтерпретована об’єктно-орієнтована скриптова мова програмування із строгою динамічною типізацією . Розроблена в 1990 році голандським програмістом   Гвідо ван Россумом .                               Гвідо ван Россум

Первинне закріплення знань:

Використання Python Python використовується для різних цілей : для створення ігор і веб- додатків , розробки внутрішніх інструментів для різноманітніх проектів . Мова також широко застосовується в науковій області для теоретичних досліджень і розв’язування прикладних завдань . Програма мовою Python — це звичайний текстовий файл , інструкції ( команди ) якого виконуються інтерпретатором для кожного рядка. Під час першого запуску програми створюється байт-код, який зберігається у файлі з розширенням pyw . Якщо після цього програма не змінювалася , то в ході наступних її запусків буде виконуватися байт-код. Усі дані мови , у тому числі прості типи даних (числа, рядки ) є об’єктами . У змінній зберігається не сам об’єкт , а посилання на нього , тобто адреса пам’яті , у якій зберігається об’єкт .

Первинне закріплення знань:

Редактори для створення програми мовою Python Програму мовою Python можна створювати і редагувати за допомогою будь- якого редактора , наприклад , Notepad ++, Eclipse , PythonWin та ін .

Первинне закріплення знань:

Структура проекту мовою Python Структура проекту мовою Python складається з окремих модулів . Модуль — це будь- який файл із програмним кодом . Кількість таких модулів не обмежена . Один модуль може бути вкладений в інший модуль, тобто застосовується багатоієрархічна структура модулів . Модулі можуть групуватися в пакети . Модулі можуть розроблятися самим програмістом , а можуть використовуватися вже існуючі у стандартній бібліотеці мови . Один із модулів є головним , з нього запускається проект на виконання . Щоб запустити один модуль з іншого , перший необхідно під’єднати до останнього ( імпортувати ). Мова Python підтримує динамічну типізацію даних. Це означає, що оголошувати типи даних не потрібно, мова самостійно слідкує і визначає їх тип на основі їх зовнішнього вигляду. Автоматично звільнюється пам’ять для тих даних, які стають непотрібними.

Первинне закріплення знань:

Python - інтерпретована мова програмування Python - це високорівнева інтерпретована мова програмування , на відміну від C++, яка є прикладом компільованої мови програмування . Назва Python відноситься як до мови програмування , так і до інтерпретатора – комп’ютерної програми , яка зчитує вихідний код (написаний на Python ) і виконує інструкції ( команди ). Програми , написані на мові високого рівня , називаються вихідним кодом. Для виконання програми комп’ютером необхідно перекласти вихідний код на машинну мову , яка складається лише з 0 і 1 . Компілятор перекладає весь вихідний код на машинну мову за один раз, потім машинний код виконується .

Первинне закріплення знань:

Структура проекту модуля мовою Python Варіант структури проекту мовою Python Наведена структура програми складається з чотирьох файлів : a1.py, a2.py, a3.py, a4.py, які розробляє програміст , а також модулів стандартної бібліотеки мови Python. Файл a1.py є головним , з нього запускається програма . Цей файл, так само як і інші три модулі , складається з інструкцій мови Python. Фактично це звичайні текстові файли , які нами будуть розроблятися у середовищі IDLE. Файли a2.py, a3.py і a4.py самостійно не запускаються . Файл a2.py запускається з головного файла. Але для запуску його слід спочатку імпортувати у файл a1.py. Файли a3.py і a4.py запускаються з файла a2.py, але для цього їх також слід імпортувати у файл a2.py. Із файлів a3.py і a4.py запускаються модулі стандартної бібліотеки , які також потрібно імпортувати у ці файли .

Первинне закріплення знань:

багатоієрархічна структура вкладеності модулів Мова Python реалізує багатоієрархічну структуру вкладеності модулів . Але ми будемо застосовувати найпростішу архітектуру програми , яка містить лише головний файл, та програму , яка містить головний файл і модулі стандартної бібліотеки . У такій архітектурі модулі стандартної бібліотеки імпортуються безпосередньо у головний файл програми . Реально програмний модуль може складатися не тільки з інструкцій мови Python, але й із змінних , функцій і класів . В ООП мовою Python використовуються класи і методи . Модуль може імпортувати інші модулі , які написано не тільки мовою Python, але й мовою С. Він також може бути імпортований в інші модулі .

Первинне закріплення знань:

Первинне закріплення знань

authorStream Live Help