1-2 Призначення і склад середовища програмування

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Інформатика 10 клас (профільний рівень) за підр. Руденко В.Д. Тема 1, п.1.2. Призначення і склад середовища програмування

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Призначення і склад середовища програмування Профільна інформатика, 10 клас За підручником Руденко В.Д. РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ 1. Структура і способи виконання проектів мовою Python

Презентация PowerPoint:

Середовище програмування Для зручної розробки програм існують спеціальні засоби їх створення, — середовища (системи) програмування, які забезпечують весь цикл роботи з програмою — від її розроблення до виконання й отримання необхідних результатів. Середовище програмування — це комплекс програмних засобів, які призначено для автоматизації процесу підготовки та виконання програм користувача.

Презентация PowerPoint:

основні складові середовища програмування

Презентация PowerPoint:

етапи процесу розробки програми Для свідомого розуміння призначення складових середовища програмування опишемо етапи процесу розробки програми, пов’язані з використанням комп’ютера. Етап 1. Уводимо текст розробленої програми, яку називають початковим кодом, у комп’ютер і зберігаємо в пам’яті. Для цього середовище програмування має редактор тексту, який забезпечує введення й редагування початкового коду. Етап 2. Після введення програми та виправлення помилок, які могли статися під час введення, здійснюється перетворення програми з мови програмування високого рівня у двійковий код. Таке перетворення здійснюється за допомогою транслятора програм. Розрізняють  два  типи трансляторів: компілятори  та інтерпретатори. У процесі інтерпретації з початкового програмного коду послідовно кожна команда (інструкція) перетворюється у двійковий код і відразу виконується, — на екрані висвітлюється результат її виконання. Після завершення виконання однієї команди виконується наступна і так далі до останньої команди. Але результат перетворення не зберігається, і кожного запуску програма починається спочатку. У процесі компіляції здійснюється перетворення всього тексту програмного коду у двійковий код. Отриману після компіляції програму називають об’єктним модулем. Така програма ще не готова до виконання. Початковий код зазвичай містить посилання на інші модулі (підпрограми), які містяться в бібліотеці підпрограм (наприклад, модуль обчислення квадратного кореня). Таким чином, до програмного модуля потрібно додати коди необхідних підпрограм, щоб підготувати програму для виконання. Компільовані програми виконуються швидше за інтерпретовані. Режим інтерпретації потребує додаткової основної пам’яті, оскільки інтерпретатор повинен увесь час зберігатися разом із кодом. Але інтерпретація в роботі зручніша. Особливо для програмістів, які лише починають працювати з середовищем програмування, бо контролюється результат кожної команди.

Презентация PowerPoint:

етапи процесу розробки програми Етар 3. Після компіляції редактор зв’язків « склеює » окремі двійкові модулі в єдину програму , яка називається програмою , що виконується , і яка вже призначена для виконання . Цей процес ( етапи 1–3) подано схемою Процес опрацювання початкового коду програми Для подальшого виконання програмного коду, що виконується, компілятор не потрібен. Отже, після компіляції програма подана двійковими символами 1 і 0.

Презентация PowerPoint:

етапи процесу розробки програми Етап 4. Отримана програма , що виконується , не гарантує , що немає логічних помилок . Вона може виконуватися , але результат виконання може бути неправильним . Тож потрібно здійснити тестування ( випробування ) програми на предмет виявлення й усунення в ній логічних помилок . Тестування — досить відповідальний етап . У великих ІТ-компаніях над розробленням програм, які називають проектами, працюють десятки і навіть сотні програмістів різних напрямків. Одні з них розробляють проекти, інші займаються тестуванням програм, економічним обґрунтуванням тощо. На цьому етапі застосовується налагоджувач програм, який дає змогу покроково аналізувати програму. Налагоджувач дозволяє виконувати трасирування програми, встановлювати і видаляти контрольні точки в програмах , умову призупинення виконання програми тощо . Описаний процес розробки програм є класичним для процедурних мов програмування. Для програм, розроблених мовою ООП, є відмінності. Їх сутність полягає у тому, що після компіляції отримується не машинний, а проміжний код, так званий байт-код. За допомогою спеціального програмного забезпечення він потім перетворюється на машинний . Байт-код — це проміжний код між початковим кодом і кодом, що виконується.

Презентация PowerPoint:

середовища програмування Такий підхід обумовлений тим, що в Інтернеті вільно переміщуються дані і програми ( аплети — невеликі програми, призначені для передавання через Інтернет і виконання в браузері, сумісному з мовою програмування). Їх потрібно захистити від вірусів та інших шкідливих програм, а також реалізувати переносимість програм. Під переносимістю розуміють можливість завантаження і виконання аплета на комп’ютерах із будь-яким типом процесора, будь-якою операційною системою і браузером, що під’єднано до Інтернету. Саме ці проблеми й дозволяє розв’язати байт-код. Зрозуміло, що використання будь-якого проміжного коду, у тому числі й байт-коду, знижує швидкість виконання програм і потребує додаткових апаратних засобів. Утім, ці втрати незначні порівняно з отриманим виграшем . Якщо б ООП-програма одразу компілювалася в машинний код, то для кожного комп’ютера зі своїм типом процесора необхідно було б мати окрему версію тієї самої програми, що економічно вкрай невигідно. Інколи використовуються так звані динамічні компілятори. Їх сутність полягає в тому, що байт-код компілюється у машинний код не весь одразу, а окремими фрагментами, у міру необхідності. Інші частини коду можуть виконуватися в режимі інтерпретації. Цим самим досягається висока ефективність роботи з кодом.

Презентация PowerPoint:

середовища програмування Середовища (системи) програмування часто іменуються за назвою мови, яка в них реалізується, наприклад середовище Pascal , середовище Delphi. Інколи назва середовища містить префікс, який вказує на розробника середовища: назва середовища Turbo-C означає, що її розробником є фірма Borland. Сьогодні все частіше використовуються інтегровані середовища програмування, які забезпечують роботу з декількома мовами. Такими середовищами є, наприклад , IntelliJ IDEA, Eclipse. Варіант Ultimate Edition середовища IDEA забезпечує роботу з мовами програмування Java , PHP, Python. Деякі середовища підтримують як режим інтерпретації, так і режим компіляції програм. Далі у процесі опису мови програмування Python ми будемо застосовувати середовище IDLE. Середовище IDLE

Презентация PowerPoint:

Первинне закріплення вивченого матеріалу

Презентация PowerPoint:

Потребу в розробці мов ООП з використанням байт-коду на початку 1990-х років обумовлено розвитком виробництва побутових приладів із вбудованими контролерами на різних типах процесорів. Спочатку виникла потреба у програмах і компіляторах для кожного типу процесора. Та розробка компілятора виявилася справою доволі дорогою. Так з’явилася ідея створити мову для розробки коду, придатного для виконання на будь-якому типі процесора. За рік виникла потреба у мові, яку можна було б використовувати на будь-якому типі процесора. Це було обумовлено розвитком Всесвітньої павутини й Інтернету, які об’єднали різні типи комп’ютерів із різними процесорами й ОС.

authorStream Live Help