leasing pracowniczy – leasing work

Views:
 
     
 

Presentation Description

Leasing work - Leasing pracowniczy, rekrutacja i wynajem pracowników z Chin, Nepalu, Indii, Filipin, Ukrainy Leasing pracowników z Azji

Comments

Presentation Transcript

AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY I DORADZTWA PERSONALNEGO:

AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY I DORADZTWA PERSONALNEGO ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa, tel. 022 2472159 fax. 022 2472459 e-mail: office@yourjob.com.pl web : www.jourjob.com.pl

Kompleksowa oferta współpracy w zakresie leasingu pracowników oraz innych obszarów zarządzania zasobami pracy:

Kompleksowa oferta współpracy w zakresie leasingu pracowników oraz innych obszarów zarządzania zasobami pracy

Szanowni Państwo,:

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na usługi typu bussines to bussines w branży Human Resources powołana została firma YOURJOB. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu nasza firmę oraz wskazać na obszary, w których służymy pomocą naszym Klientom. Wypracowaliśmy własne narzędzia i metody searchingu , rekrutacji i selekcji dzięki czemu jesteśmy dynamicznym i niezwykle skutecznym partnerem w rozwiązywaniu Państwa problemów, podpowiadaniu właściwych rozwiązań, szukaniu nowych sposobów funkcjonowania na rynku. Zrealizowaliśmy szereg unikalnych, wartościowych i udanych projektów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nasi pracownicy legitymują sie wieloletnim doświadczeniem z dziedziny HR, zarządzania, sprzedaży i marketingu. Jesteśmy ekspertami w kwestii rozwiązań personalnych we wszystkich branżach. Rozumiemy potrzeby dzisiejszego biznesu, jego specyficzne cele oraz konieczność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Wyrażamy nadzieje, ze zaprezentowana oferta spotka sie z zainteresowaniem z Państwa strony i przyczyni do nawiązania długoterminowej współpracy . Zapraszam do zapoznania sie z dalsza częścią oferty,

O FIRMIE:

O FIRMIE YOURYOB – zajmuje sie szeroko rozumianym outsourcingiem kadrowym, doradztwem personalnym i pośrednictwem pracy w Polsce jak również za granica. Posiadamy Certyfikaty 6643 wydane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie : pośrednictwa pracy w kraju pośrednictwa pracy za granica agencji pracy tymczasowej Nasza firma wychodzi naprzeciw problemom, z którymi spotykają sie pracownicy działów personalnych, kadr i płac. Zapewniamy płynność zatrudnienia, sprawne i profesjonalne poszukiwanie pracowników podstawowego i średniego szczebla, oraz dbałość o wysoka jakość usług poprzez przestrzeganie i poszanowanie prawa i etyki obowiązującej w branży.

MISJA:

MISJA Misją YOURJOB jest być liderem na międzynarodowym rynku pośrednictwa pracy. Osiągamy ją poprzez takie działania jak elastyczne i odpowiednio dobrane formy zatrudnienia umożliwiające pełna integracje zawodową zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Kompleksowa obsługa każdego klienta, nawet po wykonaniu zlecenia, utrzymywanie stałych pozytywnych stosunków z naszymi partnerami, a także indywidualne i profesjonalne podejście do każdego pracownika, który dzięki nam znalazł pracę w Polsce lub Europie.

USŁUGI:

USŁUGI PRACA TYMCZASOWA I LEASING PRACOWNICZY , REKRUTACJA STAŁA, REKRUTACJA I SELEKCJA, LEASING PRACOWNIKÓW Z AZJI ORAZ EUROPY WSCHODNIEJ, REKRUTACJA Z NISKIM NAKŁADEM INWESTYCYJNYM, OUTSOURCING i CONSULTING . PRACOWNICY SEZONOWI OBSŁUGA WIZOWA CUDZOZIEMCÓW LEGALIZACJA POBYTU I ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA TYMCZASOWA:

PRACA TYMCZASOWA Powodem dynamicznego rozwoju zatrudnienia tymczasowego są radykalne zmiany w światowej gospodarki. Skrócenie cykli produkcyjnych oraz szybko rosnący popyt na pracowników tymczasowych wymagał szybkich decyzji, które zwiększyły elastyczność i ustabilizowały gospodarkę. Elastyczność zarządzania łączy gospodarcze i społeczne wymagania z jasnymi gospodarczymi korzyściami. O atrakcyjności takich rozwiązań niech świadczy fakt, ze w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej ok. 10% ogółu czynnych zawodowo pracuje w oparciu o zasady leasingu pracowniczego YOURJOB daje możliwość szybkiego dostosowywania poziomu zatrudnienia do potrzeb kadrowych w Państwa firmie, np. w okresie wzmożonego zapotrzebowania na personel. Zatrudnienie pracowników tymczasowych reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. Usługa polega na oddelegowaniu do Państwa firmy pracowników wyselekcjonowanych wg określonych przez Państwa kryteriów. YOURJOB znajduje, zatrudnia i deleguje pracowników do pracy w Państwa firmie. Na czas trwania powierzonych zadań zatrudnione osoby stają się pracownikami YOURJOB, Państwa firma pracodawcą użytkownikiem. YOURJOB przejmuje obsługę administracyjno-prawną wynikającą z zatrudniania pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy, świadczenia chorobowe, urlopy). W Polsce YOURJOB świadczy usługi pracy tymczasowej dla  różnej wielkości: międzynarodowych korporacji, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw polskich, firm budowlanych. Zatrudniamy  pracowników tymczasowych na różnego typu stanowiskach: od niewykwalifikowanych i wykwalifikowanych pracowników fizycznych, poprzez stanowiska handlowe, administracyjne aż po stanowiska specjalistyczne.

PRACA TYMCZASOWA:

PRACA TYMCZASOWA Praca tymczasowa polega na nawiązaniu trójstronnego stosunku pracy : Klient - pracodawca użytkownik YOURJOB- pracodawca Pracownika Pracownik tymczasowy Zasady współpracy w ramach tej usługi : Klient przesyła zlecenie, które określa profil kandydatów, wymiar i system czasu pracy oraz liczbę pracowników, YOURJOB przeprowadza selekcje i deleguje pracowników do pracy we wskazanym miejscu , Klient przeprowadza wstępne oraz stanowiskowe szkolenie BHP, w zależności od ustaleń YOURJOB lub Klient przeprowadza wstępne badania lekarskie , po zakończonym miesiącu pracy Klient przesyła YOURJOB ewidencje czasu pracy YOURJOB przesyła Klientowi FV za poprzedni miesiąc wykonywania usługi

PRACA TYMCZASOWA:

PRACA TYMCZASOWA W ramach usług z zakresu pracy tymczasowej zapewniamy również: Elastyczność działania Firmy. Najczęściej spotykane sytuacje, w których Klient korzysta z naszej oferty to: nieobecność etatowego pracownika z powodu urlopu czy choroby, sezonowe zapotrzebowanie, przedłużający sie wakat na danym stanowisku, stanowiska, na których jest wysoka rotacja, prace związane z większa liczba zamówień, zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności, wypróbowanie pracownika, przed podpisaniem z nim umowy o prace.

REKRUTACJA STAŁA:

REKRUTACJA STAŁA Rekrutacje z YOURJOB to oszczędność Państwa cennego czasu oraz nowatorskie sposoby selekcji i rekrutacji pracowników. Naszym kapitałem jest kandydat, dlatego codziennie poszerzamy naszą bazę o nowe, starannie wyselekcjonowane osoby. Sprawdzone przez nas w wielu krajach metody pozwalają dostarczyć wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników do każdego działu, do firmy z każdej branży. YOURJOB prowadzi proces rekrutacji we współpracy z Państwem. Przejmując obowiązki związane z całym procesem rekrutacji, istotnie pomagamy we wszystkich czynnościach związanych z poszukiwaniem kandydatów i ich selekcją. YOURJOB to proste i szybkie rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości Państwa firmy. Podstawowy zakres projektu rekrutacyjnego obejmuje poszukiwanie, weryfikację dokumentów aplikacyjnych, oraz selekcję kandydatów na określone stanowisko. Identyfikacja kandydatów odbywa się przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce metod poszukiwań. Nasze doświadczenie każe traktować każde zlecenie w sposób indywidualny, tak więc stosując metody oceny kwalifikacji i predyspozycji kandydatów do pracy wybieramy takie narzędzia, których zastosowanie gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu. Powierzając YOURJOB poszukiwanie i selekcję kadr, uwalniają się Państwo od żmudnych i czasochłonnych procesów, osiągając tym samym możliwość realizacji swoich zadań w pełnym wymiarze. W trakcie realizacji projektu rekrutacyjnego jesteśmy z Państwem w stałym kontakcie przekazując na bieżąco informacje na temat stopnia zaawansowania realizowanego zlecenia.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY:

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Korzyści płynące ze współpracy z YOURJOB to: zawieranie dowolnej liczby umów o prace ze wskazanymi pracownikami, kontrola kosztów zatrudnienia, naliczanie i wypłaty wynagrodzeń, zastępstwa przez pracowników tymczasowych we wszystkich przypadkach, które będą tego wymagały (zwolnienie chorobowe, urlop, wyjazd etc.), okres wypowiedzenia umowy z pracownikiem 3-7 dni zamiast 14 dni, oszczędność czasu oraz brak dodatkowych kosztów w związku z procesem rekrutacyjnym , ogłoszeniami, interview kandydatów, wykorzystaniem profesjonalnych nośników reklamowych oraz narzędzi direct serach, zniesienie ryzyka kontroli za strony PIP, US i ZUS, wszelkie czynności administracyjne związane z obsługa pracowników (ZUS, US, wystawianie pracownikom świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz innych zaświadczeń np. RP-7, RMUA, PIT) pozostają po stronie YOURJOB. ubezpieczenie OC dla pracowników, wyeliminowanie kosztów nadgodzin, zmniejszenie kosztów będących skutkiem zwolnień chorobowych oraz zmniejszenie koszów w przypadku przestojów .

REKRUTACJA I SELEKCJA:

REKRUTACJA I SELEKCJA Nasz zespół stanowią doświadczeni managerowie i wybitni specjaliści miedzy innymi z dziedzin: psychologii, socjologii, prawa, ekonomii. To właśnie dzięki tym ludziom w ramach świadczenia usług z zakresu rekrutacji zapewniamy : Fachowe doradztwo i pomoc w znalezieniu właściwych pracowników. Kompletny i profesjonalny proces rekrutacji : poszukujemy pracowników wykorzystując w tym celu miedzy innymi ogłoszenia w prasie , Internecie, poszukiwania bezpośrednie. Przeprowadzamy rekrutację przy udziale współpracujących z nami firm z europy zachodniej oraz partnerów azjatyckich, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. dane kandydatów znajdujące sie w naszej bazie są systematycznie aktualizowane, kandydaci przechodzą rozmowy kwalifikacyjne z konsultantami, przeprowadzamy testy językowe i komputerowe, sprawdzamy referencje u poprzednich pracodawców kandydata, przygotowujemy kandydatów do podęcia pracy.

REKRUTACJA I SELEKCJA:

REKRUTACJA I SELEKCJA Gwarancja usług Opłata rekrutacyjna na rzecz YOURJOB następuje dopiero po dokonaniu wyboru pracownika. Działamy na zasadzie “no placement no fee ” , która oznacza, ze nie ponoszą Państwo żadnych kosztów aż do momentu zatrudnienia kandydata . Jeżeli w trakcie pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia wyselekcjonowanego przez nas pracownika okaże sie, ze nie spełnia Państwa oczekiwań – YOURJOB na własny koszt ponowi proces rekrutacji. Gwarantujemy również, ze nie będziemy prowadzić działań rekrutacyjnych wśród pracowników naszych Klientów.

LEASING PRACOWNIKÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI:

LEASING PRACOWNIKÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw i jednoczesny deficyt pracowników na polskim rynku pracy, YOURJOB dedykuje specjalna ofertę leasingu pracowników z Chin, Indii, Nepalu, Filipin oraz Ukrainy . Proponujemy Państwu miedzy innymi leasing pracowników produkcyjnych , około produkcyjnych, rolnych, magazynowych, budowlanych.

LEASING PRACOWNIKÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI:

LEASING PRACOWNIKÓW Z EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI W ramach tej usługi proponujemy: tak jak w przypadku innych naszych usług działamy na zasadzie " success fee ", która oznacza, ze klient nie ponosi żadnych kosztów, aż do momentu zatrudnienia kandydata, a koszt procesu rekrutacyjnego pozostaje po naszej stronie, Wszystkie formalności związane z uzyskaniem zezwoleń na prace, organizacja transportu jak również praktycznej weryfikacji kandydatów pozostają po stronie YOURJOB i są koordynowane przez nasz oddział w Bangladeszu. w momencie rozpoczęcia współpracy rozpoczynamy budowę bazy kandydatów specjalnie pod Państwa potrzeby, tak aby jak najszybciej i najbardziej elastycznie reagować na zmieniające sie procesy związane z zatrudnieniem, specjalnie pod Państwa potrzeby jest możliwość uruchomienia konsultanta opiekującego sie oddelegowanymi pracownikami nie tylko w oddziale naszej firmy, ale także w Państwa siedzibie. Ponadto nasi pracownicy biorą czynny udział we wdrażania pracowników na stanowiska pracy jak również gwarantują wysoki poziom obsługi kontraktu na poziomie operacyjnym.

OUTSOURCING:

OUTSOURCING Kompleksowa obsługa, która polega na delegowaniu zadań, funkcji i procesów do realizacji przez firmę zewnętrzna wyspecjalizowaną w danej dziedzinie. Dzięki współpracy z nami będą mogli Państwo skupić swoje zasoby na kluczowych obszarach działalności oraz obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa. W ramach usługi „outsourcingu pracowniczego” zatroszczymy sie o : zawieranie umów o prace ze wskazanymi przez Państwa pracownikami, wszelkie czynności administracyjne związane z obsługa pracowników (ZUS, US, wystawianie pracownikom świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz innych zaświadczeń np. RP-7, RMUA, PIT, itp.), kontrole kosztów zatrudnienia, naliczanie i wypłaty wynagrodzeń, zastępstwa przez pracowników tymczasowych we wszystkich przypadkach, którebędą tego wymagały .

INDYWIDUALNE PROJEKTY :

INDYWIDUALNE PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY OUTSOURCINGOWE/CONSULTINGOWE Poza usługami powtarzalnymi, YOURJOB, dzięki rozbudowanej sieci przedstawicielstw , skutecznie realizuje specjalistyczne projekty, będące odpowiedzią na specyficzne wymogi Klientów, chcących rozwijać swa działalność na terenie Polski oraz wielu innych państw. Przykładami takich projektów są: B udowanie od podstaw fabryki, dotyczącej zarządzania i organizacji firmy, doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej oraz procesów produkcyjnych, wyszukiwanie, oraz negocjowanie warunków zakupu obiektów przemysłowych. wyszukiwanie partnerów biznesowych, Rejestracja firm Mamy nadzieje, ze nasza oferta spotkała sie z zainteresowaniem, z Państwa strony. Ponadto jesteśmy oczywiście gotowi przedstawić szerzej nasza propozycje współpracy podczas spotkania . Zapraszamy do współpracy, Zespół YOURJOB

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIECONY CZAS I UWAGĘ:

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIECONY CZAS I UWAGĘ WWW.YOURJOB.COM.PL

authorStream Live Help