Nijenrode230507

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1: 

Red Cloud over China De Valkuilen van China’s Economisch Mirakel Nijenrode, Beijing, 21 mei 2007 Willem van Kemenade E-mail: kemenade@xs4all.nl Website:willemvk.org

Slide2: 

In 1900, Europe accounted for 20 percent of the world's population. Today, this figure is down to 12 percent. By 2050 it will drop to 7, by the end of the 21st century to 4 percent. Today, India and China together account for 37 % of the world’s population.

Portret van het Chinese “Hervormings-Communisme” 2007: 

Portret van het Chinese “Hervormings-Communisme” 2007 Staatskapitalisme zonder functionele rechtsstaat. Eigendomsrechten zijn pas in 2002-2003 opnieuw constitutioneel geratificeerd en dit jaar in groter maar inadequaat detail vastgelegd in een nieuwe Eigendoms-wet. Geen adequate pensioenen, geen echte vakbonden en geen goed functionerend belastings-systeem. Economische groei wordt voornamelijk gefinanceerd door banken die spaartegoeden van boeren overhevelen om te blijven lenen aan staatsbedrijven. De rest van de wereld kan Chinese exporten met hun huidige groei-patroon niet blijven absorberen. China kan niet eindeloos doorgaan met het accumuleren van forex reserves en optreden als ‘banker of last resort’ voor de VS. China moet een normalere economie worden, met hoge binnenlandse consumptie, lagere besparingen en efficientere staatsbedrijven.

Politieke Liberalizering ?: 

Politieke Liberalizering ? China is van een totalitaire Marxistisch-Leninistische dictatuur naar een nationalistische, conservatieve, selectief repressieve, authoritaire staat geevolueerd. “Resilient authoritarianism” (Andrew Nathan). Overkoepelende doelstelling is “opbouw van harmonieuze maatschappij” (Neo-Confucianisme). Grootste probleem is nieuw top-talent in de partij te halen. Besten gaan werken voor multinationals en locale prive-sector. Optimisme dat engagement, internet, globalisering, WTO-toetreding, welvaart, stedelijke middenklasse en lagere verkiezingen tot democratisering op nationale schaal zouden leiden, is vooralsnog misplaatst gebleken.

No Elections, but “Selections”: 

No Elections, but “Selections” China’s topleiding is niet langer een rigide dictatuur – zoals onder Mao – zonder checks & balances. De leiders worden niet gekozen door het volk, maar geselecteerd door een elite. Het Selectoraat: Partij: 70.8 miljoen leden; Partijcongres (2120); Centraal Comite (198 + alternates) Politbureau (23-24) Standing Committee (9) Het machtigste cluster van organisaties onder de CP is het z.g. “Control Cartel”: Organization Dept., Propaganda Dept., Ministeries van Staats- en Openbare Veiligheid, PLA en PAP. “Zolang de CP de controle heeft over het geweer en de pen blijft haar macht verzekerd.

Wat is er nog Communistisch in China ?: 

Wat is er nog Communistisch in China ? Er is nog ingrijpende censuur op het Internet, maar voornamelijk op het gebied van politiek en staatsveiligheid. Cultuur, avant-gardistische mode, sex kennen nauwelijks restricties meer. Overzees toerisme, innovatieve interieurs, autorijden etc. zijn de besognes van de nieuwe midden-klasse. Nieuwe rijken en intellectuelen zijn huiverig voor overijlde democratisering. Verkiezingen op de mega-schaal van China zouden een “Boeren-partij” met een soort “Nieuwe Mao” aan de macht kunnen brengen. De CCP zou herdoopt moeten worden als “China Conservative Party”, “CRP’’, PVI” or “POP”.

China’s Nouveau Riches: 

China’s Nouveau Riches Een aantal van China’s nieuwe multi-miljonairs heeft het afgebrokkelde socialisme vervangen door de extravagantie van Europese historische en Amerikaanse politieke monumenten. Het Chateau Zhang Lafitte in een voorstad van Peking is een exacte copy van het 17e eeuwse Chateau Maisons Lafitte in Fontainebleau. Eigenaar: project-ontwikkelaar Zhang Yuchen. Mega-rijken hebben bij Shanghai copieen van het Witte Huis en het Capitool gebouwd.

Nieuwe Eigendomswet: 

Nieuwe Eigendomswet De jaarlijkse zitting van het Nationale Volkscongres in maart heeft na lange strijd tegen oppositie van de orthodox-Marxistische vleugel van de CP de eerste wet aangenomen die prive-eigendom van land expliciet beschermt. Verdere oppositie tegen de wet was in feite verboden. De media mochten niet schrijven over de controverses en de wet werd met 2799 stemmen voor, 52 tegen en 37 onthoudingen aangenomen. De wet is van essentieel belang voor ondernemers, buitenlandse investeerders, huiseigenaren en boeren die hun langdurig gepacht land steeds onteigend zagen door ontwikkelaars en corrupte locale machthebbers.

Eigendoms-rechten: 

Eigendoms-rechten

Milieu-degradatie: 

Milieu-degradatie China publiceerde in september 2006 een “green accounting” studie die concludeert dat het kolossale milieu-probleem langzaam de lange termijn economische groei ondermijnt. Volgens het rapport kostte de vervuiling in 2004 $ 64 miljard, 3 % van het BNP. De ware groei was dan ook dichter bij de 7 i.p.v. 10 %. Het rapport schatte dat het schoonmaken van alle vervuiling die in 2004 in lucht, water en bodem gepompt was $ 136 miljard zou kosten, bijna 7 % van het BNP. China zal in 2007 de VS overtreffen als grootste CO2 producent, het-geen de druk zal verhogen om veel meer te doen aan reductie. Volgens schattingen van het IEA zal China tussen nu en 2015 nieuwe energie-centrales, hoofdzakelijk kolen-centrales bouwen, gelijk aan de totale capaciteit van de hele EU. De EU is pionier in de transfer van “near-zero emissions coal technology” aan China.

Energie Basics: 

Energie Basics ‘s-Werelds 2e grootste consument en 3e grootste producent van primaire energie. 8 % van wereld olie-consumptie; 27 % van groei. Voldoet voor 90% van energiebehoefte uit binnenlandse bron, hoofdzakelijk kool (70 %). Importeert helft van oliebehoefte. Ineffectieve instituties en sterke gevestigde (staats-) belangen. 2005: “Energy Leading Group” supra-ministerieel coordinatie panel, geleid door premier Wen Jiabao. Oliebehoefte is een van de belangrijkste determinanten van China’s buitenlands beleid. Gas vormt een steeds groter aandeel (6-8 %) van de energy mix, maar er is onzekerheid over het ontwikkelingstempo van de gas market, vanwege het gebrek aan infrastructuur. China’s olie firma’s hebben contracten getekend voor equity deelname in 31 landen, waaronder ook Canada

Onderontwikkeld Financieel Systeem: 

Onderontwikkeld Financieel Systeem China heeft het grootste, meest inefficiente kapitaal-reservoir ter wereld. In het banken-systeem zit meer dan $ 4 biljoen opgesloten en buitenlandse investeringen zijn meer dan $ 500 mrd. Burgers hebben geen adequate pensioenen of verzekeringen en zetten hun spaargeld in (staats-) banken die het grotendeels uitlenen aan inefficiente staatsbedrijven. Derivaten en hedging instrumenten bestaan nog nauwelijks 2006 BNP $ 2.7 biljoen. Marktkapitalisering op de beurs $ 600 mrd. De RMB is niet volledig convertibel uit vrees voor speculatieve aanvallen, kapitaalvlucht etc. Het financiele landschap verandert snel. Stroomlijning van de Hong Kong en Chinese beurzen is begonnen en integratie wordt verwacht, die in tien jaar Hong Kong + China de tweede grootste financiele hub ter wereld na New York zal maken. Drie van China’s banken behoren nu tot de top-tien in de wereld.

De Effectenbeurs: 

De Effectenbeurs Na daling tot een ongekend dieptepunt begin 2006 is de Chinese beurs meer dan 200 % omhoog geschoten. Redenen: grote binnenstroom van geld vanwege handels-overschotten, groei-optimisme, overheveling van geld uit onroerend goed naar de beurs en recente regeringsbeslissing om voorheen “non-tradeable government-owned shares” in staatsbedrijven om te zetten in “tradeable shares”. “Irrational exuberance” sloeg toe. 27 Februari zag een massale verkoop en de “Shanghai Composite Index” dook 8.8 % naar 2,771.79. Aandelenprijzen kelderden wereldwijd: Dow Jones 416 punten. Spoedig bleek dat het een tijdelijke terugslag was in een galloperende “bull-market”, die nu rond de 4.000 zig-zagt. Er is een ontembare opgekropte vraag. Begin mei werden er dagelijks meer dan 300.000 nieuwe investment accounts geopend. Li Ka-shing sprak dezer dagen zijn verontrusting uit over de “bubble” op de Chinese beurs.

Inadequate Gezondheidszorg: 

Inadequate Gezondheidszorg De rudimentaire, maar brede gezondheidszorg van het orthodoxe communisme is volledig gedesintegreerd. Als gevolg is volgens regerings-schattingen in minder dan een generatie 79 % van de plattelandsbevolking, die eens simpele, algemene dekking genoot onverzekerd. Meer dan 50 % van de stadsbevolking heeft daarentegen een of andere vorm van verzekering, die beheerd wordt door hun werkgevers. Er is nu een experimenteel plan dat boeren tegen betaling van ruim een dollar per jaar enige – ontoereikende - basis-zorg geeft. Premier Wen Jiabao zei daarover tijdens het recente Volkscongres: “We are drawing up a plan for medical and healthcare reforms in the urban and rural areas, and this will also have a system eventually. With a system in place, things will not change easily; things will not change because of change in government and change in leadership”.

Groeiende Ongelijkheid Het Spookbeeld van Instabiliteit: 

Groeiende Ongelijkheid Het Spookbeeld van Instabiliteit In 1980, toen markthervormingen begonnen, had China een van ‘s-werelds meest gelijke inkomensverdelingen. Na 25 jaar hervormingen verdienen stedelingen meer dan het drievoud van plattelanders. China zal decennia lang hoge structurele ongelijkheid kennen. Het zal tientallen jaren duren om de immense boerenmassa’s over te hevelen naar industry en dienstensector. China’s sociale structuur heeft nog niet de vorm van een olijf, maar van een ui. Nog geen echte middenklasse. China’s “Gini-coefficient” is 0.46 ~ 0.49 en stijgt. De hoogste in de wereld is Brazilie: 0.61. US: 0.41; Germany: 0.28 In 2006 84.000 gewelddadige demonstraties tegen corruptie, ongelijkheid, beslagleggingen op land, milieu-degradatie etc.

Vakbonden ~ Arbeid: 

Vakbonden ~ Arbeid Een jaar nadat Wal-Mart onder druk vakbonden toeliet in zijn 62 vestigingen, werkt McDonald's nu ook samen met de “All China Federation of Trade Unions” om bonden toe te laten in zijn 750 outlets. Teamster-leider James Hoffa bezoekt momenteel China. Het gaat er vooral om de positie van studenten die als parttime krachten onderbetaald worden te verbeteren. De ACFTU zegt dat haar doelstelling is om eind 2007 actieve bonden te hebben in alle bedrijven met buitenlandse investeringen. Een indicatie van de groeiende macht van de bonden is de rol die zij spelen in het ontwerpen van de nieuwe Arbeidswet, die wellicht nog dit jaar gereed zal komen. De EU & VS Kamers van Koophandel zijn kritisch over het nieuwe wetsontwerp omdat het de rechtspositie van Chinese werknemers zal verbeteren, o.a. ontslag zal bemoeilijken. Zij dreigen o.a. met vertrek naar Vietnam, Cambodja.

Pensioenen: 

Pensioenen Als ultiem resultaat van de een kind-politiek zal in 2050 1/3 van China’s bevolking uit gepensioneerden bestaan. De ratio werker-pensionaris zal van 6 : 1 nu, dalen van 2 : 1 in 2040. De huidige huwbare generatie zal de taak krijgen om voor vier (schoon-) ouders te zorgen. Pensioen-leeftijd verhogen brengt andere problemen. B.v. van 4 miljoen afgestudeerden is een derde werkeloos. Miljoenen arbeiders zijn ontslagen door verlieslijdende staats-bedrijven en hebben voorrang met pensioenen boven bejaarden. De plattelandsbevolking van ruim een half miljard wordt helemaal niet gedekt door het gebrekkige sociale vangnet. China heeft net besloten om ruim $ 9 mrd. pensioenen aan fundmanagers over te dragen, o.a. China Merchants Fund, waarin ING 30 % heeft.

China en de Wereld Economie: 

China en de Wereld Economie BNP in 2006 $ 2.7 trillion, 5 % + van de wereld economie; 4de economie van de wereld. Per capita inkomen $ 2.070,--. Aandeel in mondiale groei veel groter. VS: 20 - 22%, China: 16 - 18%, Japan: 6 - 7%. In groei-termen is China's impact op de wereld-economie al die van een supermacht. In 2006 was China’s buitenlandse handel $ 1.761 biljoen met een surplus van $ 177 miljard. In 2005 was de totale import/export processing $690.5 billion, equivalent met 48.6% van totale handel; na aftrek import- van export cijfer blijkt dat China slechts $ 142.5 miljard verdiende. China heeft de hoogste deviezen-reserves in de wereld - $ 1.20 biljoen, maar het heeft nauwelijks olie-reserves – zeven dagen (Japan: 200 !) – en 600 ton goud reserves (US: 8.135 tons).

De VS-China Economische Relatie: “A Balance of Financial Terror” (Chimerica): 

De VS-China Economische Relatie: “A Balance of Financial Terror” (Chimerica) Beide landen zouden economisch zo verwoest worden door een handels en monetaire oorlog “mutually assured economic destruction” – dat geen van beiden die zal lanceren, ondanks de escalerende handelsgeschillen. Volgens deze logica, zal China niet stoppen tientallen miljarden dollars per maand te kopen, omdat dit een “dollar collapse” zou kunnen teweeg brengen die de koopkracht van de Amerikaanse consument en de mondiale stabiliteit waarop China’s economisch mirakel rust, zou ondermijnen. China heeft al enige keren geopperd dat het zijn reserves wil diversifieren in andere valuta’s. De VS zal geen sancties opleggen om China te straffen voor zijn ondergewaardeerde munt omdat dat waarschijnlijk inflatie, hogere interest en recessie zou veroorzaken in de VS. VS handelstekort heeft in 2006 alle records gebroken - $765.3 miljard. Het tekort met China klom naar $232.5 mrd. Het hoogste niveau dat ooit gehaald is met een enkel land.

Het Chinese Export-geleide Economisch Model moet veranderen : 

Het Chinese Export-geleide Economisch Model moet veranderen Als de huidige groei-structuur voortduurt, zullen Chinese exporten tegen 2020 bijna $ 5 biljoen bedragen, of plm. 100 % van het BNP en de helft van het exportvolume van de hele wereld bedragen. Exporten worden grotendeels gedragen (60%) door buitenlandse bedrijven. Om de groei te handhaven, zullen Chinese exporten moeten komen van haar eigen firma’s, eigen technologie, eigen nieuwe productie-lijnen, eigen merken. Er zijn nog geen Chinese merken onder de top-bedrijven in de wereld. Staatsoliemaatschappijen en staatsbanken niet meegerekend, zijn er slechts een paar multinationals, Huawei, Lenovo en Haier en die zijn nog heel klein. China moet accent verleggen naar binnenlandse consumptie.

China’s Technologie Status in Wereld-perspectief: 

China’s Technologie Status in Wereld-perspectief Rol in de wereld economie wordt overwegend bepaald door deelname in productie-networken opgezet door de Multinational Corporations (MNCs). MNC’s dominerende rol is beaseerd op controle over standaarden en intellectuele eigendom. De grote vraag is of manufacturing & trading giant China, ook een technology giant zal worden. High tech exporten komen voor 85% van MNC-filialen of j.v.’s, die management skills and technologieen van MNCs gebruiken. China zit in een “patent trap”, die de betaling van hoge royalties aan de IPR-eigenaren vereist. Volgens de OECD heeft China in 2006 voor de eerste keer meer aan R&D uitgegeven dan Japan - $ 136 bn – no. 2 na de VS - $ 330 bn (EU 15: $ 230 bn).

Mondiale Culturele “Soft” Power : 

Mondiale Culturele “Soft” Power Terwijl de VS bestaat uit immigranten van overal, is China de grootste bron van uitgaande emigranten naar overal. De wereldwijde Chinese diaspora telt meer dan 80 miljoen mensen. Chinese films, zowel uit China als Taiwan zijn internationaal populair. Cuisine is de meest geglobalizeerde. De afgelopen jaren zijn er 128 Confucius Instituten opgericht om de Chinese taal en cultuur te onderwijzen : 46 in Azie, 46 in Europa, 26 in Noord-Amerika, 6 in Africa and 4 in de Pacific. Dichtstbijzijnde in Den Haag en Luik. Meesten zijn joint ventures met locale universities, of in het geval van Nederland met NUFFIC. China’s Ministerie van Onderwijs voorspelt dat in 2010 100 miljoen mensen Chinees zullen studeren. China heeft Japan overtroffen als de grootste Aziatische bron van reizigers, 28.55 million gedurende de eerste 10 maanden van 2006. Toeristen geven $ 29.3 miljard uit, zesde hoogste in de wereld.

Een Economische NAVO ?: 

Een Economische NAVO ? Gabor Steingart, Der Spiegel publiceerde een boek oproepend tot een ‘Trans-Atlantic Free Trade Area’, een Economische NAVO om de uitdaging van China (‘a dark superpower’) en Azie te lijf te gaan in een ‘World War for Wealth’. Kanselier Angela Merkel omhelsde het idee en besprak het met president Bush, die koel reageerde. De EU en VS vormen 13 % van de wereldbevolking en 60 % van de economische wereldmacht. “De militaire alliantie sinds de Koude Oorlog kan herschapen worden in een economische wereldoorlog.” …..

Nieuw EU-China “Partnership and Cooperation Agreement” (PCA) : 

Nieuw EU-China “Partnership and Cooperation Agreement” (PCA) Omslachtige onderhandelingen – 2~3 jaar – over een nieuw basic framework voor EU-China relaties ter vervanging van het handelsakkoord van 1985. Obstakels: handelsgeschillen, ontevredenheid over de EU weigering om het wapen-embargo op te heffen en China geen Market Economy Status te geven. Hoofd-focus zal zijn klimaat-verandering en energie. China dringt aan op opheffing van het embargo, maar krijgt dit niet gratis: Releasing the remaining Tiananmen detainees Abolish administrative detention and rehabilitation through labor Ratify the UN Covenant on Civil and Political Rights Offer more transparency over defence budget Explain close relations to rogue regimes around the world

Zal China toegeven aan Westerse (VS-) Druk ? : 

Zal China toegeven aan Westerse (VS-) Druk ? Will Hutton schrijft in zijn nieuwe boek ‘The Writing on the Wall: China and the West in the 21st Century’: “Het system dat de reform-communisten hebben gecreeerd is structureel onstabiel ….. en nog slechts 5 tot 10 jaar houdbaar.” “Het is in een Westers belang dat China het communisme vervangt en zijn eigen Verlichtings-instituties vormt en een staat wordt die actief de waarden en methodes van international governance hooghoudt.” In December ging VS Treasury Secretary Hank Paulson, Fed Chairman Ben Bernanke en het halve VS cabinet naar China om de Chinezen te vertellen hoe zij hun economie verder moeten hervormen. Beijing riep de VS op de eigen economie te hervormen, de excessieve vraag naar Chinese producten en de leningen die de gigantische VS handels- en begrotingstekorten schragen, te verminderen. De tweede ronde van de Strategic Economic Dialogue begint woensdag temidden van schandalen over besmette/vergiftigde voedselimporten. De transformatie van een export-geleide economie naar een consumptie-geleide zal waarschijnlijk decennia duren.

Zal de EU terug graviteren naar de VS of het “Strategic Partnership” met China aanhalen ?: 

Zal de EU terug graviteren naar de VS of het “Strategic Partnership” met China aanhalen ? De EU lijkt betere relaties met de VS en met China te hebben dan de VS en China met elkaar hebben, maar ze heeft weinig gedaan met het hefboomeffect dat dit geeft. Geinformeerde Chinezen beschouwen de EU als: “zwak, inconsistent, protectionistisch en te vaak te volgzaam tegenover de VS”. De VS en de EU zitten nog op een lijn in vele kwesties inzake China, bv. mensenrechten, China’s nauwe relaties met rogue regimes: Burma, [Iran], Sudan, Uzbekistan, Zimbabwe, handelsgeschillen, IPR-schendingen, etc. Het is goed denkbaar dat trans-Atlantische links weer momentum zullen krijgen, met name in het post Bush tijdperk en voorrang zullen houden op Europa’s onzekere “strategic partnership” with China.

Business Klimaat: 

Business Klimaat China’s business environment zal naar verwachting de komende jaren verbeteren, maar niet aanzienlijk: van (maximum 10) 5.3 in 1999-2003, tot 6.3 in 2004-2008. Vergeleken met 16 buurlanden, blijft China no. 11. China’s wereld-rang binnen de top 60 zal stijgen van 42 naar 38. Politiek risico zal enigszins toenemen van 4.5 (1999-2003) to 4.3 (2004-2008), vanwege de kans op sociale onrust. De financiele sector zal onder zware druk blijven vanwege massieve hoeveelheden NPLs, maar de entrée van internationale financiele instituties zal de kwaliteit van de bank sector als geheel ten goede komen. Probleem met IPR in China is niet de wetgeving, want die is adequaat. Het probleem is met naleving en afdwinging en dit hangt af van actieve samenwerking van locale overheden, politie en rechterlijke macht.

Onderhandelings-Cultuur: 

Onderhandelings-Cultuur Wetten en regels staan niet voorop. Chinezen prefereren vaagheid en grijze gebieden in plaats van precisie. Voorop staat vriendschap en vertrouwen, moraliteit en deugd. Chinees denken is holistisch, gefocussed op de big picture. Westers denken is specifiek, legalistisch, gefocussed op details. Chinezen zeggen zelden NEE. Zij gebruiken vaagheid. MAYBE is the way out ! De pijlers van de Chinese maatschappij zijn conservatisme, hierarchische relaties, harmonie en orde. De westerse tendens naar vluchtige spontaniteit, humor en nonchalance kan slecht vallen bij Chinezen die je niet goed kent. Voordat formele onderhandelingen beginnen, moeten “guanxi” (relaties) en warmte ontwikkelen. “Friendship first, deals later !” Een deal is niet het eind-resultaat van onderhandelingen, maar het begin van lange-termijn samenwerking.

Een Chinese Historische Visie op Nederlanders: 

Een Chinese Historische Visie op Nederlanders Tijdens de Gouden Eeuw klopten de Hollanders voor het eerste op de Chinese Rijks-deuren aan. Hun doel: de Portugezen en Spanjaarden verdrijven en een monopolie vestigen over de China-handel. De Ming-geschiedschrijvers keken verbaasd toe maar waren niet onder de indruk: “De Hollanders, ook wel genaamd ‘Roodharige Barbaren’ (Hongmaogui) bewonen een klein moerassing gebied aan de Grote Westelijke Oceaan. … Zij zijn heel groot … en hun manieren zijn heel ruw. Hun schepen zijn groter dan die van de andere barbaren en zitten vol ingenieuze voorwerpen. … De zeilen hangen als webben, zodat zij uit alle richtingen de wind kunnen vangen. … Zij zijn zeer sluw in het maken van winst. … Voor geld is geen land hen tever. Wanneer men ze op zee tegenkomt, wordt men zeker door ze beroofd”.

authorStream Live Help