Text

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Текстообработка : 

Текстообработка Упражнение

Подредете структурните елементи на текста по “големина” : 

Подредете структурните елементи на текста по “големина” знак дума изречение абзац набор редактиране форматиране отпечатване

Подредете структурните елементи на текста по големина : 

Подредете структурните елементи на текста по големина дума изречение абзац набор редактиране форматиране отпечатване форматиране отпечатване абзац форматиране отпечатване редактиране абзац форматиране отпечатване изречение редактиране абзац форматиране отпечатване набор изречение редактиране абзац форматиране отпечатване

Подредете структурните елементи на текста по големина : 

Подредете структурните елементи на текста по големина изречение абзац набор редактиране форматиране отпечатване форматиране отпечатване абзац форматиране отпечатване редактиране абзац форматиране отпечатване редактиране абзац форматиране отпечатване набор редактиране абзац форматиране отпечатване дума

Подредете структурните елементи на текста по големина : 

Подредете структурните елементи на текста по големина абзац набор редактиране форматиране отпечатване дума изречение

Видове знаци : 

Видове знаци Букви Препинателни знаци Цифри Специални символи 1 2 3 @ А б в . , ! ? :

Slide 7: 

Дума – последователност от символи, между които няма интервал. Изречение – Думи, свързани по смисъл. Започва с главна буква и завършва с препинателен знак. Абзац – Завършена мисъл. Започва на нов ред, малко по-навътре.

Открий 5 грешки при набора на долния текст. : 

Всички миг се втурнаха към сладкарницата. Оказа тя има нови собственици много добри хора. от тях бяха на повече от 20 години) получиха сладолед. Открий 5 грешки при набора на долния текст. ведин се ,че - Децата( някои по един безплатен в един се, че - Децата (някои по един безплатен

Дейности при работа с текст. : 

Дейности при работа с текст. Набор – текстът се въвежда на компютъра чрез клавиатура. Редактиране – поправка на грешки, премахване и добавяне на текст. Форматиране – оформяне на текста. Промяна на шрифт, размер на символите, цвят, подравняване... Отпечатване – принтиране на хартиен носител.

Клавиатура : 

Функционални клавиши Цифров блок Блок за навигация Символен блок Клавиатура

authorStream Live Help