NEOPUFF Reanimatie pasgeborene / Instructie Vrouwenzorg / Vrouw&Zorg

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

NEOPUFF resuscitation / reanimatie pasgeborene / NEOPUFF Newborn-neonatal Life Support

Comments

Presentation Transcript

Neopuff E-learning Deel 1:

Neopuff E-learning Deel 1 2013

Inhoud e-learning:

Inhoud e-learning Werking NEOPUFF NEOPUFF tijdens reanimatie NEOPUFF Scenario’s Maximale PIP druk

Wat is een neopuff:

2013 Copyright Vrouw&Zorg 3 Wat is een neopuff De Neopuff: Wordt gebruikt bij de beademing van een pasgeborene tijdens een reanimatie Regelt de druk van de beademing bij een neonaat Is aangesloten op een zuurstof-persluchtsysteem Heeft een instelbare beademingsdruk (PIP) Heeft een instelbare positieve einddruk (PEEP)

Wat is PIP?:

4 Wat is PIP? PIP = Peak Inspiratory Pressure Dit is de maximale inspiratoire druk tijdens het beademen Neopuff geeft gecontroleerde PIP Waarom is gecontroleerde PIP belangrijk? Ongecontroleerde druk kan leiden tot longschade (bijv. Pneumothorax) Te weinig inflatie zal geen adequate gasuitwisseling tot stand brengen. 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Wat is PEEP?:

5 Wat is PEEP? PEEP = Positive End Expiratory Pressure de druk in de longen aan het einde van de expiratie Waarom is PEEP belangrijk? PEEP houdt de longblaasjes open gedurende de expiratie en voorkomt daarmee schade Constante PEEP zorgt voor Functional Residual Capacity (FRC) 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff: Wat is Wat?:

6 Neopuff: Wat is Wat? Flowmeter O 2 blender Gastoevoerslang Kapje voor PIP-instelknop Ingang gastoevoer Drukmeter PIP-instelknop Uitgang gasmengsel Patiënt toevoerslang T-stuk met PEEP-klep Masker 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 4 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff: Aansluiten gastoevoer en afvoer:

Copyright Vrouw&Zorg 7 Neopuff: Aansluiten gastoevoer en afvoer Aansluiting gastoevoer Gas toevoerlijn Patiënt toevoerslang met T-stuk & masker T-stuk voor masker/Tube. Aansluiting Toevoerslang Gastoevoer

Neopuff: “Aanzetten”:

8 Neopuff: “Aanzetten” Zet de Flow op 10 Ltr . ( A ) Zet de O 2 -Blender op 21% ( B ) 10 Ltr O 2 21 % B A A B 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff:Controle PIP:

Copyright Vrouw&Zorg 9 Neopuff:Controle PIP Houdt de beide kanten van het T-stuk dicht De PIP instelling wordt zichtbaar PIP is nu 20 cm H 2 O

Neopuff:Controle PIP:

10 Neopuff:Controle PIP Heeft de PIP een afwijkende waarde?! Corrigeer de waarde door de stand van de PIP-instelknop te verzetten PIP-Knop 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff: Bijstellen PIP:

11 Neopuff: Bijstellen PIP Draai de PIP-instelknop tot de gewenste waarde 20 cm H 2 O 28 cm H 2 O 38 cm H 2 O 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff:Controle PEEP:

12 Neopuff:Controle PEEP Houdt de uitgang van het T-stuk dicht (dit kan met kap en zonder kap) Stel met de PEEP-draaiknop de waarde op 6 cm H 2 O De PEEP is hier 6 cmH 2 O 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff tijdens reanimatie:

13 Neopuff tijdens reanimatie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Beademen met de Neopuff:

14 Beademen met de Neopuff Flow op 10 Ltr. Controleer PIP en PEEP Blender op 21%O 2 Plaats het masker over mond-neus (CE-greep) 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Beademen met de Neopuff:

15 Beademen met de Neopuff Sluit met de duim de opening op de PEEP-klep om de beademing te starten Start met 5 insufflaties inspiratietijd 2-3 seconden expiratietijd 1 seconde Let op zichtbare thoraxexcursies Na 5 insufflaties  evalueer effect AH+Kleur+Hfr Hfr 60-100  Vervolg met beademing  tempo 40-60 x p/min Na 30 seconden  evalueer effect AH+Kleur+Hfr+ Stel beleid z.n. bij 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Beleid bijstellen met de Neopuff:

2013 Copyright Vrouw&Zorg 16 Beleid bijstellen met de Neopuff Bijstellen beleid op basis van evaluatie: Hfr 60-100  beademing  tempo 40-60 x p/min Overweeg bijstellen O 2 percentage (stappen:21-50-80-100%) Hfr < 60  Thoraxcompressie+beademing = 3:1 Thoraxcompressie 100x p/min 100 O 2 percentage direct ophogen (stappen:50-80-100%) Iedere 30 seconden  evalueer effect AH+Kleur+Hfr+ SpO 2 (satuaratie vanaf 2 min. na start) Stel beleid z.n. bij Overweeg bijstellen O 2 percentage

Beademen:

17 Beademen Sluit met de duim de bovenkant van het T-stuk in het gewenste ritme van 30-60 x p/min 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Beademen met de Neopuff:

18 Beademen met de Neopuff 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff Scenario’s:

19 Neopuff Scenario’s Scenario’s geven richting aan handelen Insufflatie scenario Reanimatie scenario Saturatie scenario PEEP scenario Evaluatie van Ah, Hfr, Kleur en SpO 2 zijn leidend voor vervolg actie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Insufflatie Scenario 1:

20 Insufflatie Scenario 1 Scenario 1: Pasgeborene heeft post partum inadequaat of niet geademd Actie: Start met 5 insufflaties Evalueer na 5 insufflaties: Kleur, Hfr, Ah Bepaal vervolgactie PIP tijdens insufflatie 20 cm H 2 O Observatie: Hfr+, Kleur+, Ah+ Thoraxexcursie e/o uitzetting van flanken 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Insufflatie Scenario 2:

21 Insufflatie Scenario 2 Scenario 2: Pasgeborene heeft spontaan geademd post partum maar ademt vervolgens inadequaat of stopt met ademhaling Actie: Start met 5 insufflaties Evalueer na 5 insufflaties: Kleur, Hfr, Ah Bepaal vervolgactie PIP tijdens insufflatie 20 cm H 2 O Observatie: Hfr+, Kleur+, Ah+ Thoraxexcursie e/o uitzetting van flanken 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Insufflatie Scenario 3:

22 Insufflatie Scenario 3 Scenario 3: Insufflaties zonder thorax excursies of uitzetting flanken Actie PIP ophogen met stappen van 5 cm H 2 O PIP maximum = 35 cm H 2 O (25  30  35) Dien opnieuw 5 insufflaties toe na iedere verhoging Na iedere verhoging/stap observeer/evalueer effect Observatie: Hfr+, Kleur+, Ah+ Uitzetting flanken thorax e/o thoraxexcursies Voldoende effect? (thorax excursies of uitzetting flanken)  start indien nodig vervolgens beademing (30-60x p.m.) 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 1:

23 Reanimatie Scenario 1 Scenario 1: Na toediening 5 insufflaties 1’Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr >60 < 100 p/min Kleur geen verbetering Actie: 30-60 x p/min beademing met 21 % O 2 (Flow = 10 Ltr) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 1:

24 Reanimatie Scenario 1 Vervolg Scenario 1: 2’ en verdere Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr >60 < 100 p/min Kleur geen verbetering Actie: 30-60 x p/min beademing met 21 % O 2 (Flow = 10 Ltr) Overweeg ophogen O 2 percentage (21-50-80-100%) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 2:

25 Reanimatie Scenario 2 Scenario 2: Na toediening 5 insufflaties 1’Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr < 60 p/min Kleur geen verbetering Actie: Start Thoraxcompressie+beademing 3:1 (90 x compressie + 30 x beademen p/m) 50 % O 2 (Flow = 10 Ltr) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 2:

26 Reanimatie Scenario 2 Vervolg Scenario 2: 2’Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr < 60 p/min Kleur geen verbetering Actie: Start Thoraxcompressie+beademing 3:1 (100 x compressie + 30 x beademen p/m) 80 % O 2 (Flow = 10 Ltr) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 2:

27 Reanimatie Scenario 2 Vervolg Scenario 2: 3’Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr < 60 p/min Kleur geen verbetering Actie: Start Thoraxcompressie+beademing 3:1 (100 x compressie + 30 x beademen p/m) 100 % O 2 (Flow = 10 Ltr) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 3:

28 Reanimatie Scenario 3 Scenario 3: Na toediening 5 insufflaties 1’Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr < 60 p/min Kleur geen verbetering Actie: Start Thoraxcompressie+beademing 3:1 (90 x compressie + 30 x beademen p/m) 50 % O 2 (Flow = 10 Ltr) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 3:

29 Reanimatie Scenario 3 Vervolg Scenario 3: 2’Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr > 60 p/min + geen verbetering Hfr Kleur geen/nauwelijks verbetering Actie: 30-60 x p/min beademen met 50% O 2 (Flow = 10 Ltr) Overweeg ophogen O 2 percentage (21-50-80-100%) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Reanimatie Scenario 3:

30 Reanimatie Scenario 3 Vervolg Scenario 3: 3’Evaluatie Ah = neg of apnoe Hfr > 60 p/min + verbetering Hfr Kleur verbetering Actie: 30-60 x p/min beademen met 50% O 2 (Flow = 10 Ltr) Overweeg ophogen/afbouwen O 2 percentage afhankelijk van herstel (21-50-80-100%) Evalueer na 30 sec: Kleur, Hfr, Ah, SpO 2 Bepaal vervolgactie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Saturatie Scenario :

31 Saturatie Scenario Scenario 1: Na toediening 5 insufflaties Aanvaardbare preductale SpO 2 waarden (meting aan rechter hand) ≥ 32 wkn < 32 wkn 2 min: 60% 3 min: 70% 4 min: 80% 5 min: 85% • 5 min: 75-85% 10 min: 90% • 10 min: 80-90% Overweeg aanpassing O 2 % bij afwijkende SpO 2 2013 Copyright Vrouw&Zorg

PEEP scenario :

32 PEEP scenario Scenario : Ah+/-, kreunen, inadequate AH Prematuur (ter ondersteuning) Verlaagde SpO 2 waarden Actie: Toediening 21% O 2 met PEEP Evaluatie na iedere 30 sec. Ah+, Kleur+, Hfr+, SpO 2 Actie: Stoppen PEEP bij adequate AH Continueren PEEP (b.v. bij kreunen e/o prematuriteit) Overweeg extra O 2 % op geleide SpO 2 waarden Start beademing op indicatie 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Neopuff e-learning Deel 2:

33 Neopuff e-learning Deel 2 Maximale PIP Standaard instelling op 50 cm H 2 O 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Maximale PIP instelling:

34 Maximale PIP instelling Doel: Beveiliging NEOPUFF tegen te hoge PIP-druk toediening Optie om op indicatie met hogere PIP-druk te beademen (20 253035cm H 2 O) Verhoogde PIP-druk zonodig toepassen bij insufflatie beademingen om longontplooiing te bevorderen 2013 Copyright Vrouw&Zorg

Maximale PIP instelling:

Copyright Vrouw&Zorg 35 Maximale PIP instelling Stap 1: Sluit het T-stuk aan beide kanten af Draai de PIP-instelknop “open” (met klok mee)

Maximale PIP standaard:

Copyright Vrouw&Zorg 36 Maximale PIP standaard Stap 2: Verwijder de klep van de PIP-Maxknop Stel met de PIP-Maxknop de stand op max 50 cm H 2 O

Maximale PIP standaard:

Copyright Vrouw&Zorg 37 Maximale PIP standaard Stap 3: Zet de klep terug op de PIP-Maxknop Stel met de PIP-instelknop de PIP op 20 cm H 2 O PIP op 20 cm H 2 O

PowerPoint Presentation:

Copyright Vrouw&Zorg 38 Einde E-learning Neopuff

PowerPoint Presentation:

2013 Copyright Vrouw&Zorg 39 Copyright: Vrouw&Zorg, Amsterdam Foto opnames locatie verloskamers OLVG Amsterdam Contact: E-mail: info@vrouwenzorg.nl Bron NRR richtlijn reanimatie pasgeborene 2010 Vrouw&Zorg training reanimatie pasgeborene 2013 Illustraties: Vrouw&Zorg Fisher&Paykel

authorStream Live Help