Кулинарно пътешествие

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Кулинарно пътешествиев Европа и света : 

Кулинарно пътешествиев Европа и света VІ клас Домашна техника и икономика Преподавател: инж. ВЕНЕТА ЛАМБОВА старши учител по техника и технологии ІХ ОУ “Панайот Волов” България, Шумен

Slide 2: 

Culinary trip to Europe and worldwide Subject: Engineering and Home Economics Class 6 Teacher: eng. Veneta Lambova               Senior teacher Technologies Primary school “Panayot Volov” Bulgaria, Shumen

Цели : 

Цели Усвояване на културните различия в храненето на отделните народи Откриване на общото и различното в нашата и чуждестранните кухни

Slide 4: 

objectives Learning the cultural differences in the diet of different nations in Europe and worldwide. Detection of similarities and differences in our and foreign cuisines.

Предварителна подготовка : 

Предварителна подготовка Проучете в интернет традициите в храненето на различните народи в Европа и света. Разгледайте Приложение №6 от учебника на стр.97 http://europe.avala.bg/ukazatel/azb_L.html http://vkusnoikrasivo.com/

Slide 6: 

Българската национална кухня е резултат от многовековното смесване на кулинарните вкусове, навици и обичаи на народите, населявали земите ни от древността до наши дни. Влияние върху съвременната българска кухня имат кухните на близките и далечните страни от Европа и света.

Slide 7: 

Характерни особености на българската кухня Голямо разнообразие и подчертана сезонност на продуктите Едновременна топлинна обработка на всички продукти Съответствие между вложените продукти и използваната мазнина Съчетаване на основния продукт и използваните подправки

Интерактивна игра : 

Интерактивна игра Разгледайте картите на Европа и света и представете характерно ястие от националната кухня с помощта на Приложение №6 Участие в дейностите по проект “Пролет в Европа 2010г.”

ЗАДАЧА № 1/ стр. 69 : 

ЗАДАЧА № 1/ стр. 69

Slide 12: 

Е В Р О П А

Slide 13: 

Участие в световен проект: “Панаир на страните”

authorStream Live Help