interactivno obuchenie2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТУЕР CROSS STITCH PROFESSIONAL 2003 В РАЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ШЕВИЦА. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : 

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОФТУЕР CROSS STITCH PROFESSIONAL 2003 В РАЗРАБОТКА НА МОДЕЛИ ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ШЕВИЦА. ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Slide 2: 

АВТОР инж. ВЕНЕТА ЛАМБОВА

Slide 3: 

ЦЕЛ: Въвеждане на интерактивното обучение - използвайки компютърна програма ще се предизвика у учениците интерес към автентичната българска шевица чрез възстановяване на моделите и тяхното изпълнение в групи организирани в часовете за извънкласни форми. ПРИЛОЖЕНИЕ: за учениците от V до VІІІ клас с изявени интереси и способности, изпълнени с любов и отдадени към българския фолклор, обичаи и традиции.

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ОБУЧЕНИЕ : 

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ОБУЧЕНИЕ събиране на информация генериране и творческо обобщаване на идеи дискусионни методи обобщаване на информацията ръководене на учебния процес работа в екип

"СЪЗНАВАНЕТО НА КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА" : 

"СЪЗНАВАНЕТО НА КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА" Майсторството се проявява в изработваните шевици по дрехите и в орнаментите на тъканите. Художествената украса на тъканите се отличава с голямо локално разнообразие на стилове и колорит.

Slide 6: 

МОДЕЛИ ЗА БРОДЕРИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГРАМАТА : 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОГРАМАТА

Slide 8: 

работа в екип краен продукт изследователска група изпълнителска група програмна група

Slide 9: 

МОТИВ ОТ КАРЕ

Slide 10: 

Разработка на модели: Мирослава Тошкова Ламбова ІІІ а клас

Slide 11: 

изпълнение на модели 1.Айлин Юзджан VІ б 2. Жанета Живкова VІб 3.Снежа Живкова VІІІв 4. Ивелина Игнатова VІІІв 5. Миглена Живкова VІб 6. Виктория Валентинова VІа 7. Мелани Янкова VІа 8. Надя Владимирова VІа 9. Мариела Йорданова Vб

Slide 12: 

Участници в проекта “Магията на българската шевица”

authorStream Live Help