KÃytettÃvyysstandard it WUD 2006

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

"Käytettävyysstandardit; teoriaa vai käytännön työkaluja?" : 

"Käytettävyysstandardit; teoriaa vai käytännön työkaluja?" Päivi Roiha, Usability Manager, GE Healthcare / Monitoring Systems

Sisältö: 

Sisältö GE Healthcare Osallistujat standardointipelissä Standardointityö Yleiset käytettävyysstandardit Lääkelaitteiden käytettävyysstandardit Standardien käyttökelpoisuus Yhteenveto Lyhenteet

GE Healthcare: 

GE Healthcare Lääketieteellinen teknologia ~ 43 000 työntekijää ~ 100 maassa

Osallistujat: 

Valmistajat Käyttäjät Osallistujat Viranomaiset: FDA, VTT Standardointijärjestöt: ISO, IEC, AAMI, ANSI Tekniset komiteat: TC, WG Standardityyppi: Standardi, TR Kansalliset komiteat: SESKO Vaatimusten määrittäjä: MDD Hyväksyntämerkintä: CE

Standardien synty: 

Standardien synty Työ tehdään komiteoissa (esim. ISO TC 229) Perusperiaatteet Konsensus intressiryhmien välillä Pyritään saamaan maailmanlaajuinen ratkaisu Osallistuminen vapaaehtoista Prosessin vaiheet Ehdotus standardointi tarpeesta Työkomitean valmistelu Komitean sisäinen standardin valmistelu Standardin kommentointi Standardin hyväksyntä Standardin julkaisu

Käytettävyysstandardit: 

Käytettävyysstandardit Kahdenlaisia: 1) Prosessisuuntautuneita -> käytettävyysvaatimusten määrittely ja evaluointi -> käytettävyyden yhdistäminen laatujärjestelmään -> prosessinohjaus 2) Tuotesuuntautuneita -> ominaisuuksien määritteleminen -> käyttöliittymäsuunnittelun ohjeistus -> kriteerejä evaluointiin

Prosessi-standardit: 

Prosessi-standardit ISO 6385: Ergonomic principles in the design of work systems (1981) ISO 10075-1: Ergonomic principles related to mental workload – general terms and definitions (1994) ISO 9241: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) Part11: Guidance on usability (1998) Part 1: General introduction Part 2: Guidance on task requirements ISO/IEC 14598-1: Information technology – Evaluation of software products – General guide (1998 ) ISO 13407: Human-centred design processes for interactive systems (1999) ISO/TR 18529: Ergonomics – Ergonomics of human-system interaction – Human-centred lifecycle process description (2000)

ISO 9241-11: Usability: 

ISO 9241-11: Usability Ydin standardi Käytettävyyden määritelmä Yleiset käytännöt ja menetelmät Kommunikointi ja informointi Suunnittelu ja kehitys Evaluointi (mittaus) Osto/hankinta

Käytettävyydenmääritelmät:: 

Käytettävyydenmääritelmät: Usability: extend to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, effciency and satisfaction in a specified context of use Effectiveness: accuracy and completeness with which users achieve specified goals Efficiency: resources expected in relation to the accuracy and completeness with which users achieve goals Satisfaction: freedom from discomfort and positive attitudes to the use of the product Context of use: users, tasks, equipment and the physical and social enviroments in which a product is used User: Individual interacting with the system (ISO 9241-10 1996)

ISO 13407: Human centered design process for interactive systems : 

ISO 13407: Human centered design process for interactive systems Identify need for human-centred design Understand and specify the content of use Specify the user and organizational requirements Produce design solutions Evaluate designs against requirements System satisfies specified user and organizational requirements Managereille

ISO/TR 18529: Ergonomics…: 

ISO/TR 18529: Ergonomics… Toteuttajille HCD1 Ensure HCD content in systems strategy HCD3 Specify stakeholder and organizational requirements HCD2 Plan and manage HCD process HCD4 Understand and specify context of use HCD5 Produce design solutions HCD6 Evaluate designs against requirements HCD7 Introduce and operate the system

Tuote-standardit: ISO 9241: 

Tuote-standardit: ISO 9241 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) Part 3: Visual display requirements Part 4: Keyboard requirements Part 5: Workstation layout and postural requirements Part 6: Environmental requirements Part 7: Display requirements with reflections Part 8: Requirements for displayed colours Part 9: Requiremnts for non-keyboard input devices Part 10: Dialogue principles Part 12: Presentation of information Part 13: User guidance Part 14: Menu dialogues Part 15: Command language dialogues Part 16: Direct manipulation dialogues Part 17: Form-filling dialogues

Tuotestandardit - muita: 

Tuotestandardit - muita ISO/IEC 10741-1: Dialogue interaction – Cursor control for text editing ISO/IEC 11581 Icon symbols and functions Part 1: Icons general Part 2: Object icons Part 3: Pointer icons Part 4: Control icons Part 5: Tool icons Part 6: Action icons

Lääkelaitteiden standardit Miksi? : 

Lääkelaitteiden standardit Miksi?

Lääkelaitteiden käytettävyysprosessistandardit: 

Lääkelaitteiden käytettävyysprosessistandardit ANSI/AAMI HE48: Human factors engineering guidelines and preferred practices for the design of medical devices (1993) ANSI/AAMI HE74: Human Factors design process for medical devices (2000) IEC 60601-1-6: Medical electrical equipment: Part 1-6: General requirement for safety – Collateral standard: Usability (2004) IEC62366 Medical devices – Application of usability engineering to medical devices (CDV) Tuote

60601-1-6: Usability: 

60601-1-6: Usability Määrittelee käytettävyysprosessin vaiheet, jotka pitää valmistajan prosessista löytyä, mutta ei ota suoranaisesti kantaa millainen prosessin pitää olla a) Usein käytettävät toiminnot b) Turvallisuuteen liittyvät toiminnot Pakollinen CE-merkinnän saamiseksi 1.9.2007 sähköisille lääkintälaitteille

Käyttökelpoisuus, prosessit ?: 

Käyttökelpoisuus, prosessit ? ISO 9241: Part11: Guidance on usability (1998) ISO 13407: Human-centred design processes for interactive systems (1999) ISO/TR 18529: Ergonomics – Ergonomics of human-system interaction – Human-centred lifecycle process description (2000) ANSI/AAMI HE74: Human Factors design process for medical devices IEC 60601-1-6: Medical electrical equipment: Part 1-6: General requirement for safety – Collateral standard: Usability (2004)

Käyttökelpoisuus: Tuote? : 

Käyttökelpoisuus: Tuote? ISO 9241 ISO/IEC 10741 ISO/IEC 11581 Esim. Windows UI guidelines

Yhteenveto: 

Yhteenveto Käytettävyyden alueen standardeista prosesseja kuvaavat ovat käyttökelpoisia myös yrityksen omaa käytettävyysprosessia suunniteltaessa Kun taas tuoteominaisuuksia määrittelevät standardit ovat vaikeammin hyödynnettävissä

Lyhenteet: 

Lyhenteet AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation ANSI: Americal National Standards Institute CVD: Commitee draft for voting FDA: Food and drug admistration IEC: International Electrotechnical Commission ISO: International Organization for Standardization) MDD: Medical Device Directive SESKO: Sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestö TC: Technical Commitee, WG: Working Group TR: Technical Report VTT: Valtion teknillinen tutkimuslaitos

authorStream Live Help