CI resultaten

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CI-resultaten:

CI-resultaten Dit is een automatische demo… Duur: 10-15 minuten u kunt op elk moment stoppen door het internet-venster te sluiten

CI-resultaten:

CI-resultaten Deze demo toont de audiologische resultaten van een cochleair inplant Het doel hiervan is Een beeld te geven van de verschillende audiologische evaluaties Een beeld te geven van de betere resultaten Deze resultaten worden zeker niet altijd bereikt Bespreek uw eigen prognose en resultaten steeds met uw arts

PowerPoint Presentation:

Dit is een klassiek “audiogram” met het rechter oor… en het linker oor…

PowerPoint Presentation:

Dit is een klassiek “audiogram” dit is de toonhoogte (in Hertz) Hz van bas-tonen … tot scherpe tonen …

PowerPoint Presentation:

Dit is een klassiek “audiogram” dB dB Dit is de luidheid (in decibel)

PowerPoint Presentation:

De gehoordrempels van een normaal horend persoon liggen bovenaan De gehoordrempels van een dove persoon liggen onderaan dB dB

PowerPoint Presentation:

Dit zijn de drempels van een CI-kandidaat Het rechter oor is “doof” Het linker oor is zwaar slechthorend Meestal nemen we het gemiddelde op 500, 1000 en 2000 Hz We spreken dan van een gehoorverlies van bv. 85 dB. Een toon moet dus 85 dB luid zijn (zeer luid!) alvorens deze persoon hem hoort

PowerPoint Presentation:

Dit zijn de drempels met hoortoestellen Het gehoor is beter, maar zeker nog niet normaal

PowerPoint Presentation:

Dit zijn de drempels met CI (rechts) Het gehoor is bijna normaal Nu hoort deze patiënt geluiden vanaf 25 dB!

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) U hebt ca 25% van de demo bekeken…

PowerPoint Presentation:

Dit is de luidheidsaangroei-test Deze maakt deel uit van de A§E® De A§E® is een test die door de oorgroep ontwikkeld is en die over de ganse wereld gebruikt wordt En dan moet de patiënt zeggen hoe hard dit klinkt op een schaal van 0 (niet hoorbaar) tot 6 (te luid) We weten al dat deze patiënt begint te horen bij 25 dB Bij de luidheidsaangroei-test wordt nagegaan hoe hij luidere geluiden ervaart Daarvoor wordt geluid gegeven in toenemende luidheid

PowerPoint Presentation:

De test wordt uitgevoerd met geluid van 250 Hz, 1000 Hz en 4000 Hz De zwarte lijn toont het gemiddelde resultaat bij normaal horenden En alles tussen de grijze lijnen beschouwen we “normaal”

PowerPoint Presentation:

Bij deze patiënt is de luidheidaangroei quasi normaal op alle frequenties

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB)

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) Luidheidsaangroei (A§E®): bijna normaal

PowerPoint Presentation:

Dit is de “foneemdiscriminatie” Ook dat is een onderdeel van de A§E® Hierbij wordt nagegaan of de patiënt met zijn CI in staat is fijne verschillen van mekaar te onderscheiden Daarvoor worden een aantal verschillende klanken aangeboden, zoals de i tegenover de a De patiënt moet dan zeggen of dit voor hem andere klanken zijn ofwel juist dezelfde

PowerPoint Presentation:

Dit is de “foneemdiscriminatie” Ook dat is een onderdeel van de A§E® Deze test wordt vóór de implantatie uitgevoerd met de beide hoortoestellen rechts links Deze patiënt kon slechts 2 van de 22 contrasten onderscheiden, namelijk het contrast /a-r/ en het contrast /schwa-o/; hij behaalt dus een score van 9%.

PowerPoint Presentation:

Dit is de “foneemdiscriminatie” Ook dat is een onderdeel van de A§E® Reeds 1 maand na implantatie kan hij alle 22 contrasten uit mekaar onderscheiden Dat betekent dat het CI deze heel belangrijke functie van het slakkenhuis prima heeft vervangen! Ook bij latere evaluaties (6 maand, 2 jaar, etc…) is dit zo gebleven rechts links

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) Luidheidsaangroei (A§E®): bijna normaal

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) Luidheidsaangroei (A§E®): bijna normaal Foneemdiscriminatie (A§E®): normaal (100%) U hebt ca 50% van de demo bekeken…

PowerPoint Presentation:

Dit is een “spraakaudiogram” Hiermee wordt nagegaan hoeveel een patiënt ook daadwerkelijk verstaat van gesproken woorden Daarbij worden lijstjes korte woorden aangeboden op verschillende luidheid De patiënt moet de woorden dan herhalen en het % juiste woorden of fonemen wordt op de grafiek gezet De zwarte lijn toont het resultaat bij normaal horenden; die verstaan niets op 15 dB en 100% vanaf ongeveer 35-40 dB 100% op 35 dB

PowerPoint Presentation:

Dit is een “spraakaudiogram” Hiermee wordt nagegaan hoeveel een patiënt ook daadwerkelijk verstaat van gesproken woorden Deze patiënt verstaat amper iets met zijn rechter hoortoestel en iets meer met zijn linker Met de 2 hoortoestellen haalt hij een score van 50-60% rechts links beide

PowerPoint Presentation:

Dit is een “spraakaudiogram” Hiermee wordt nagegaan hoeveel een patiënt ook daadwerkelijk verstaat van gesproken woorden Met CI behaalt hij 100% Vanaf 50 dB verstaat hij bijna alles; dat is dus iets minder goed dan een normaal horende! De oorgroep gebruikt een eigen index, de ESI (eargroup speech intelligibility index) en die bedraagt 85% CI rechts

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) Luidheidsaangroei (A§E®): bijna normaal Foneemdiscriminatie (A§E®): normaal (100%)

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) Luidheidsaangroei (A§E®): bijna normaal Foneemdiscriminatie (A§E®): normaal (100%) Spraakverstaan (spraakaudiogram): iets minder goed dan een normaal horende (ESI 85%)

Bilaterale CI…:

Bilaterale CI…

Bilaterale CI:

Bilaterale CI Bilaterale CI betekent dat een persoon een CI krijgt in elk oor De bedoeling is dat het “binaurale” gehoor zo goed mogelijk hersteld wordt Horen met 2 oren geeft een belangrijke meerwaarde tov horen met 1 oor; deze meerwaarde is moeilijk te omschrijven; het gaat over “volume”, “ruimtelijkheid”, “volheid” etc… Er zijn 3 tests waarmee we proberen dit in cijfers te gieten…

PowerPoint Presentation:

Dit betekent dat u meer verstaat wanneer iemand u toespreekt aan uw 2de zijde indien u daar ook een CI draagt dan indien u enkel een CI aan de andere zijde hebt Een eerste effect is het “hoofdschaduw-effect”

PowerPoint Presentation:

Normaal horende mensen kunnen zo tussen ongeveer 10 en 65% beter verstaan Bij wijze van voorbeeld: een “ster-patiënt” met 2 inplants vertoonde een winst van 33% Een eerste effect is het “hoofdschaduw-effect”

PowerPoint Presentation:

Dit kan getest worden met een redelijk moeilijke test en normaal horenden vertonen daarop een winst van -10 tot 40% spraakverstaan Een tweede fenomeen is het verbeterde spraakverstaan in ruis U hebt ca 75% van de demo bekeken…

PowerPoint Presentation:

Onze voorbeeld-patiënt behaalde een winst van 34%! Zelfs voor normaal horenden zou dit een heel goed resultaat zijn. Een tweede fenomeen is het verbeterde spraakverstaan in ruis

PowerPoint Presentation:

Een derde fenomeen is het “localisatie-vermogen” Dankzij 2 normaal horende oren, weten onze hersenen uit welke richting het geluid komt; daardoor weten we “blindelings” waar de spreker staat of vanwaar bv een alarm-signaal komt -6 0 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 Door een speciale test-opstelling in de audio-kabine, kan dit localisatie-vermogen getest worden

PowerPoint Presentation:

Een derde fenomeen is het “localisatie-vermogen” Het resultaat is een grafiek waarop staat naar welke luidspreker de testpersoon wijst als bron van het geluid Normaal horende personen hebben resultaten tussen de rode lijnen

PowerPoint Presentation:

Een derde fenomeen is het “localisatie-vermogen” Onze voorbeeld-patiënt wijst grotendeels naar luidsprekers binnen de juiste zone (groene stippen); dit is een resultaat zoals we dat ook bij normaal horenden kunnen zien

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) Luidheidsaangroei (A§E®): bijna normaal Foneemdiscriminatie (A§E®): normaal (100%) Spraakverstaan (spraakaudiogram): iets minder goed dan een normaal horende (ESI 85%)

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt …:

Dus: Resultaten bij deze CI-patiënt … Drempel (audiogram): bijna normaal (25 dB) Luidheidsaangroei (A§E®): bijna normaal Foneemdiscriminatie (A§E®): normaal (100%) Spraakverstaan (spraakaudiogram): iets minder goed dan een normaal horende (ESI 85%) Binauraal gehoor in geval van 2 CI’s: normaal Hoofdschaduw: +33% Spraakverstaan in ruis: +34% Localisatievermogen: normaal dit is het einde van de demo

authorStream Live Help