Віддалені результати ЕВЛК варикозно розширених підшкірних вен

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

В.В. Шапринський, С.С. Юрець, С.М. Леванчук, В.Б. Мельник, С.А. Чешенчук, В.Є. Лазоренко, Д.В. Цигалко Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Comments

Presentation Transcript

Віддалені результати ендовенозної лазерної коагуляції варикознорозширених підшкірних вен нижніх кінцівок з використанням лазерів інфрачервоного спектру із різною довжиною хвилі:

В і ддалені результати ендовенозної лазерної коагуляції варикознорозширених підшкірних вен нижніх кінцівок з використанням лазерів інфрачервоного спектру із різною довжиною хвилі В.В. Шапринський, С.С. Юрець, С.М. Леванчук, В.Б. Мельник, С.А. Чешенчук, В.Є. Лазоренко, Д.В. Цигалко. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

The VEIN-Term Transatlantic Interdisciplinary Consensus Document:

The VEIN - Term Transatlantic Interdisciplinary Consensus Document The Society for Vascular Surgery (SVS) and the American Venous Forum (AVF) JOURNAL OF VASCULAR SURGERY ( Gloviczki et al May Supplement 2011)

Метою роботи було оцінити власні результати лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок із використанням лазерного опромінення різних довжин хвиль.:

Метою роботи було оцінити власні результати лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок із використанням лазерного опромінення різних довжин хвиль.

В роботі представлено результати лікування 200 хворих на ВХ з використанням лазерної енергії різних довжин хвиль (940нм / 1460 нм). Група А - хворі в яких застосовано лазерне опромінення довжиною хвилі 940 нм (120 хворих - 128 кінцівок) Група Б - застосовано лазерне опромінення довжиною хвилі 1460 нм (80 хворих - 132 кінцівки). :

В роботі представлено результати лікування 200 хворих на ВХ з використанням лазерної енергії різних довжин хвиль (940нм / 1460 нм). Група А - хворі в яких застосовано лазерне опромінення довжиною хвилі 940 нм (120 хворих - 128 кінцівок) Група Б - застосовано лазерне опромінення довжиною хвилі 1460 нм (80 хворих - 132 кінцівки). Матеріали та методи Вікові групи, вік Стать Абс . число / % Чоловіки Жінки Підгрупи (А, Б) А Б А Б 18-30 2 1 18 8 29 (14,5%) 31-40 9 5 19 13 46 (23%) 41-50 18 12 14 10 54 (27%) 51-60 13 10 17 14 54 (27%) ≥ 61 3 1 7 6 17 (8,5%) Всього 45(37,5%) 29(36,3%) 75(62,5%) 51(63,8%) 200(100 %)

PowerPoint Presentation:

Хворі підгрупи. А Стадія захворювання згідно класифікації СЕАР Всього С2 С3 С4 С5 С6 Чоловіки 9(7,5%) 17(14,2%) 12(10%) 3(2,5%) 4(3,3%) 45(37,5%) Жінки 17(14,2%) 26(21,6%) 17(14,2%) 7(5,8%) 8(6,7%) 75(62,5%) Разом 26(21,7%) 43(35,8%) 29(24,2%) 10(8,3%) 12(10%) 120(100%) Хворі підгрупи. Б Стадія захворювання згідно класифікації СЕАР Всього С2 С3 С4 С5 С6 Чоловіки 7(8,8%) 10(12,5%) 5(6,25%) 1(1,25%) 6(7,5%) 29(36,3%) Жінки 11(13,8%) 18(22,5%) 12(15%) 5(6,25%) 5(6,25%) 51(63,8%) Разом 18(22,5 %) 28(35%) 17(21,3%) 6(7,5%) 11(13,8%) 80 (100%)

Довжина хвилі 940 нм; Потужність 20Вт.:

Довжина хвилі 940 нм; Потужність 20Вт . Довжина хвилі 1460 нм; Потужність 12Вт .

PowerPoint Presentation:

До відносних протипоказів ми відносили : - антикоагулянтну терапію - значне розширення стовбуру ВПВ ( >2 см) - неможливість створення адекватної компресії у - пацієнтів, що страждають на ожиріння. До абсолютних протипоказів ми відносили : - хронічну ішемію нижніх кінцівок, пов’язану з оклюзією або вираженими стенозами артерій нижніх кінцівок на фоні атеросклерозу, облітеруючого ендартеріїту - гострий флеботромбоз системи нижньої порожнистої вени - встановлену тромбофілію - обмеження мобільності пацієнта в ранньому післяопераційному періоді. Показами до проведення ЕВЛК в нашому дослідженні були патологічні рефлюкси крові ( reflux >0.5 seconds ) із системи глибоких вен у поверхневі Guidelines of the American Venous Forum ( Edited by Peter Gloviczki MD FACS )

PowerPoint Presentation:

Кросектомія Ретроградне ендовенозне введення катетеру Лігування (або ЕВЛК) перфорантних вен М ікрофлебектомія Паравенозна інфільтрація 0,9 % р-ном NaCI Склеротерапія по методиці Foam-Form Еластична компресія кінцівки Ендовенозна лазерна коагуляція вен Етапи операції :

PowerPoint Presentation:

Макроскопічні та патоморфогістологічні зміни стінки вени

PowerPoint Presentation:

Дані УЗДС вен до та після проведення ЕВЛК

Результати лікування :

Результати лікування Структура побічних ефектів Частота випадків Хвиля 940 нм Хвиля 1,46 нм Всього екхімози 91 (71%) 47 (36%) 138 ( 69% ) Тяж 27 (21%) 17 (12,9%) 44 ( 22% ) гіперпігментація 12 (9,4%) 6 (4,6%) 18 ( 9 % ) Структура п/о ускладнень Частота п/о ускладнень Хвиля 940 нм Хвиля 1,46 нм Класична флебектомія Парестезії 15 (11,7%) 9 (6,8%) 42 (37,5%) Гематоми 2 (1,6%) 0 37 (33%) Тромбофлебіти 4 (3,1%) 1 (0,75%) 16 (14,3%) Опік шкіри 4 (3,1%) 0 0 Обрив катетора 2 (1,6%) 0 0 Залишення оплівки світлодіоду 1 (0,78%) 0 0 Тромбоз глибоких вен 0 0 3 (2,7%) Кровотеча 0 0 2 (1,8%) Нагноєнння ран 0 0 4 (3,6%) Лімфорея 0 0 3(2,7%)

Висновки:

Висновки - Проведені патоморфогістологічні дослідження змін вен, що відбуваються під впливом лазерної енергії довжиною хвиль 940 та 1460 нм свідчать, що вони достатні для утворення асептичного тромбу в вені для подальшого її виключення з кровотоку . - Використання водоспецифічного лазерного опромінення, значно зменшує вірогідність карбонізації і перфорації вени, що веде до зменшення екстравазації вапоризованого вмісту, зменшуючи вірогідність післяопераційних екхімозів , термічного враження тканин. Швидкість фіброзного переродження вени, яка підлягала впливу водоспецифічного лазерного опромінення (1460 нм ) відбувається в коротший термін ніж у вен, що підлягали впливу гемоглобінспецифічного (940 нм ) лазерного опромінення. - У льтразвуков е дуплексн е сканування свідчить, що в результаті проведеного ЕВЛК відбувається повна облітерація просвіту вени у 99,4 % випадків. - На 84% зменшився ліжкодень , кількість ускладнень таких як гематоми зменшилась на 92%, парестезії на 85%, тромбофлебіти на 69%, тромбозів глибоких вен при використання комбінованого методу з ЕВЛК не було, тоді як при звичайній операції по Бебкоку-Нарату їх кількість склала 4%.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !:

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

authorStream Live Help