CN Lễ PS 1 Năm B Ga 20,1-9

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 1 NĂM B (Ga 20,1-9) “T heo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. ” (Ga 2,17b)

Slide2:

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria M a cđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Slide3:

3 Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ . 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước.

Slide4:

5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ , thấy những băng vải để ở đó,

Slide5:

7 và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại , xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.

Slide6:

9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: T heo Kinh Thánh, Chúa Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. 10 Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 1. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà … M a cđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (Ga 20,1)

Slide9:

1 M A R I A 2 3 4 5 6 7 2. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra … (Ga 20,3)

Slide10:

1 M A R I A 2 M Ộ 3 4 5 6 7 3. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã … … .. . (Ga 20,4)

Slide11:

1 M A R I A 2 M Ộ T Ớ I M Ộ T R Ư Ớ C 3 4 5 6 7 4. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng … … , thấy những băng vải để ở đó (Ga 20,6)

Slide12:

1 M A R I A 2 M Ộ T Ớ I M Ộ T R Ư Ớ C 3 4 T R O N G M Ộ 5 6 7 5. Ông … … và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.

Slide13:

1 M A R I A 2 M Ộ T Ớ I M Ộ T R Ư Ớ C 3 4 T R O N G M Ộ C Ú I X U Ố N G 5 6 7 6. và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng … … , xếp riêng ra một nơi. (Ga 20, 7)

Slide14:

1 M A R I A 2 M Ộ T Ớ I M Ộ T R Ư Ớ C 3 4 T R O N G M Ộ C Ú I X U Ố N G 5 6 C U Ố N L Ạ I 7 7. T heo Kinh Thánh, … … phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20, 9b)

Slide15:

1 M A R I A 2 M Ộ T Ớ I M Ộ T R Ư Ớ C 3 4 T R O N G M Ộ C Ú I X U Ố N G 5 6 C U Ố N L Ạ I 7 C H Ú A G I Ê S U 8. Chủ đề ô chữ kỳ này là gì?

Slide16:

1 M A R I A 2 M Ộ T Ớ I M Ộ T R Ư Ớ C 3 4 T R O N G M Ộ C Ú I X U Ố N G 5 6 C U Ố N L Ạ I 7 C H Ú A G I Ê S U

Slide17:

MỘ TRỐNG

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 ) Thời điểm bà Maria Mácđala ra mộ ( Ga 20 , 1-2 ); 2 ) Thái độ của ông Phêrô và “môn đệ kia” khi ra mộ ( Ga 20 , 3-9 ) .

Slide21:

H: Từ “sáng sớm” nghĩa là khoảng mấy giờ?

Slide22:

T: Từ “sáng sớm” nghĩa là lúc 3g đến 6g, theo cách tính giờ của người Rôma.

Slide23:

H: Từ “Mácđala” trong tên của bà Maria Mácđala có ý nghĩa gì?

Slide24:

T: Từ “Mácđala” trong tên của bà Maria Mácđala chỉ thành Mácđala, nơi bà Maria đó xuất thân. Thành Mácđala ở gần Biển Hồ

Slide25:

Galilê và cách thành Caphácnaum khoảng bảy dặm về phía Tây Nam.

Slide26:

H: Từ “môn đệ kia” nhằm ám chỉ ai?

Slide27:

T: Theo truyền thống, từ “môn đệ kia” ám chỉ ông Gioan tông đồ.

Slide28:

H: Ngày thứ nhất trong tuần là ngày trước hay sau ngày sabat?

Slide29:

T: “Ngày thứ nhất” trong tuần là ngày liền sau ngày sabat. Điều đó gợi ý thế giới đã bước vào một thời điểm mới.

Slide30:

H: Câu “ những băng vải để ở đó, khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. ” có ý muốn nói điều gì?

Slide31:

T: Điều đó chứng tỏ rằng thân xác của Chúa Giêsu không hề bị đánh cắp mà Ngài đã phục sinh. Bởi thế, Thánh Phêrô và môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin.

Slide32:

H: Hình ảnh ngôi mộ trống nói lên điều gì?

Slide33:

T: Hình ảnh ngôi mộ trống đã diễn tả: chính Chúa Giêsu Phục Sinh, quyền lực của sự sống đã chiến thắng và tước hết quyền của sự chết.

Slide34:

H : Trong bài Tin Mừng, Thánh Gioan đã liệt kê ra bao nhiêu nhân chứng đầu tiên về sự kiện Chúa Giê-su phục sinh?

Slide35:

T : Trong bài Tin Mừng, Thánh Gioan đã nêu ra ba nhân chứng đầu tiên về sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, đó là: - Bà Maria Mácđala.

Slide36:

- Ông Thánh Phêrô. - Ông Thánh Gioan. Câu cuối cùng nói các ông trở về nhà. Sau đó sự biến đổi lớn nơi các môn đệ mới là lời chứng mạnh mẽ nhất.

Slide37:

H : Việc Chúa Giê-su phục sinh và việc Chúa cho con trai bà góa thành Naim, con gái ông Giairô hay Lazarô ở làng Bêtania trở về sau cái chết giống nhau hay khác nhau?

Slide38:

T : Việc Chúa Giê-su phục sinh có nghĩa là Ngài đã sống lại từ cõi chết, đó là sự sống thần linh. Còn việc con trai bà góa thành Naim (Lc 7, 11-17), con gái ông Giairô (Lc 8, 40-56),

Slide39:

hay Lazarô ở làng Bêtania (Ga 11,1-45 ) được Chúa Giê-su cho hồi sinh sau khi chết để rồi cũng trở về bụi đất như mọi người. Sau khi hồi sinh họ vẫn phải sống dưới quyền lực của sự chết.

Slide40:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 1 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help