CN 16 TN Năm A Mt 13,24-30

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 16 TN năm A (Mt 13,24-30) “ Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt ” (Mt 13,30a).

Slide2:

24 Chúa Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.

Slide3:

27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “ Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ” 2 8 Ông đáp: “ Kẻ thù đã làm đó! ” Đầy tớ nói: “ Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? ” 29 Ông đáp: “ Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng , các anh làm bật luôn rễ lúa.

Slide4:

30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. ”

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 1. Chúa Giêsu trình bày cho … … nghe một dụ ngôn khác: Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình (Mt 13,24).

Slide7:

1 D Â N C H Ú N G 2 3 4 5 6 2. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm … … vào giữa lúa, rồi đi mất (Mt 13,25).

Slide8:

1 D Â N C H Ú N G 2 C Ỏ L Ù N G 3 4 5 6 3. Ông đáp: “ Kẻ thù đã làm đó! ” Đầy tớ nói: “ Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi … … không? ” (Mt 13,28).

Slide9:

1 D Â N C H Ú N G 2 C Ỏ L Ù N G 3 G O M L Ạ I 4 5 6 4. Ông đáp: “ Đừng, sợ rằng khi … … … , các anh làm bật luôn rễ lúa (Mt 13,29).

Slide10:

1 D Â N C H Ú N G 2 C Ỏ L Ù N G 3 G O M L Ạ I G O M C Ỏ L Ù N G 4 5 6 5. Cứ để cả hai … … … cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi (Mt 13,30).

Slide11:

1 D Â N C H Ú N G 2 C Ỏ L Ù N G 3 G O M L Ạ I G O M C Ỏ L Ù N G 4 5 C Ù N G L Ớ N L Ê N 6 6. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo … … : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi (Mt 13,30).

Slide12:

1 D Â N C H Ú N G 2 C Ỏ L Ù N G 3 G O M L Ạ I G O M C Ỏ L Ù N G 4 5 C Ù N G L Ớ N L Ê N 6 T H Ợ G Ặ T 7. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide13:

1 D Â N C H Ú N G 2 C Ỏ L Ù N G 3 G O M L Ạ I G O M C Ỏ L Ù N G 4 5 C Ù N G L Ớ N L Ê N 6 T H Ợ G Ặ T

Slide14:

CỎ LÙNG

Slide15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 / Nói với dân chúng về Nước Trời ( Mt 13 , 24-26 ); 2 / Dụ ngôn cỏ lùng ( Mt 13 , 27-30 ) .

Slide18:

H: Cỏ lùng là gì?

Slide19:

T: Cỏ lùng là loại cỏ dại có hình dáng giống như lúa, có sức sống mãnh liệt . Cỏ lùng thường mọc lẫn với lúa, trong thân cỏ có một loại nấm độc , gây hại cho lúa.

Slide20:

H: Người gieo giống tốt là ai?

Slide21:

T: Người gieo giống tốt là Con Người, chính là Chúa Giêsu (x. Mt 13, 37).

Slide22:

H: Ruộng, hạt giống tốt là những hình ảnh biểu trưng cho điều gì?

Slide23:

T: “Ruộng mình”, chính là thế gian mà Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế để cứu độ. Hạt giống tốt chính là con cái Nước Trời, những người được Chúa Giêsu quy tụ. (x. Mt 13,38a)

Slide24:

H: Kẻ thù, cỏ lùng là những hình ảnh biểu trưng cho ai?

Slide25:

T: Kẻ thù là Ác Thần, còn gọi là ma quỷ. Cỏ lùng chính là con cái Ác Thần. (x. Mt 13,38b.39a)

Slide26:

H: Mùa gặt, thợ gặt là những hình ảnh biểu trưng cho điều gì?

Slide27:

T: Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. (x. Mt 13,39b)

Slide28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 16 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help