CN PS5 Nam A Ga 14,1-12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 5 PHỤC SINH năm A (Ga 14,1-12) “ Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy ” (Ga 14,6).

Slide2:

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy , để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi .”

Slide3:

5 Ông Tô-ma nói với Chúa Giêsu: “ Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? ” 6 Chúa Giêsu đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Slide4:

8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." 9 Chúa Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?

Slide5:

Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.

Slide6:

Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 1. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều … … ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em (Ga 14,2).

Slide9:

1 C H Ỗ Ở 2 3 4 5 6 2. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em … … … , để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó (Ga 14,3).

Slide10:

1 C H Ỗ Ở 2 V Ề V Ớ I T H Ầ Y 3 4 5 6 3. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi (Ga 14,4).

Slide11:

1 C H Ỗ Ở 2 V Ề V Ớ I T H Ầ Y 3 B I Ế T Đ Ư Ờ N G R Ồ I 4 5 6 4. Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha … … Thầy sao ? (Ga 14,10a)

Slide12:

1 C H Ỗ Ở 2 V Ề V Ớ I T H Ầ Y 3 B I Ế T Đ Ư Ờ N G R Ồ I 4 Ở T R O N G 5 6 5. Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha , … luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình (Ga 14,10b) .

Slide13:

1 C H Ỗ Ở 2 V Ề V Ớ I T H Ầ Y 3 B I Ế T Đ Ư Ờ N G R Ồ I 4 Ở T R O N G 5 Đ Ấ N G 6 6. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm . Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy … … Chúa Cha (Ga 14,12 ).

Slide14:

1 C H Ỗ Ở 2 V Ề V Ớ I T H Ầ Y 3 B I Ế T Đ Ư Ờ N G R Ồ I 4 Ở T R O N G 5 Đ Ấ N G 6 Đ Ế N C Ù N G 7. Hãy tìm chủ đề ô chữ tuần này ở hàng dọc.

Slide15:

1 C H Ỗ Ở 2 V Ề V Ớ I T H Ầ Y 3 B I Ế T Đ Ư Ờ N G R Ồ I 4 Ở T R O N G 5 Đ Ấ N G 6 Đ Ế N C Ù N G

Slide16:

Ở TRONG

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Chúa Giêsu trấn an các môn đệ (1 4 ,1); 2) Chúa Giêsu mặc khải về Nhà Cha và mình chính là con đường để đưa những ai tin về Nhà Cha (1 4 , 2- 6); 3) Chúa Giêsu mặc khải về mối tương quan mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con (10,7-12).

Slide20:

H: Tại sao trong câu 1 Chúa Giêsu lại trấn an các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến”?

Slide21:

T: Vì bài Tin Mừng này thuộc về diễn từ thứ nhất (Ga 13,31-14,31), lúc Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào Cuộc Khổ Nạn. Diễn từ thứ hai ở Ga 15,1-16,33, diễn từ thứ ba ở Ga 17,1-26.

Slide22:

S au khi nghe Thầy cho biết sắp phải chịu tử nạn (Ga 12,32-33), có một kẻ trong Nhóm Mười Hai sẽ nộp Thầy (Ga 13,21) và ông Phê-rô sẽ chối Thầy ba lần

Slide23:

(Ga 13,38), thì các môn đệ thấy xao xuyến và lo âu chán nản, nên Chúa Giê-su lên tiếng để động viên tinh thần của các môn đệ .

Slide24:

H: Trong bài Tin Mừng này, con đường dẫn đến Nhà Cha được Chúa Giêsu đề cập đến từ câu thứ mấy?

Slide25:

T: Chúa Giêsu bắt đầu đề cập đến con đường từ câu 4 nhưng trong câu 5, ông Tôma vẫn chưa hiểu nên Chúa đã tái khẳng định ở câu 6.

Slide26:

H: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” trong câu 6 có nghĩa là gì?

Slide27:

T: Trong câu 6: - THẦY LÀ CON ĐƯỜNG: đây là con đường về Nhà Cha là Nước Trời, là “chiếc thang” mà ông Gia-cóp đã mơ thấy (“ Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống ” St 27,12.), nơi “ có nhiều chỗ ở ” cho mọi người công chính.

Slide28:

- THẦY LÀ SỰ THẬT: lời cho biết , “ Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài ” (Dt 1,1-2).

Slide29:

- THẦY LÀ SỰ SỐNG: lời mặc khải cho biết sự hiệp thông của Chúa Giê-su và Chúa Cha có từ đời đời. Những người tin vào Chúa Con, hiệp thông với Chúa Con thì sẽ được tham dự vào sự sống vĩnh cửu đích thực, đó là được hiệp thông với Chúa Cha.

Slide30:

H : Trong bài Tin Mừng hôm nay, từ “ở trong” được Thánh Gioan lặp lại mấy lần, với ý nghĩa gì?

Slide31:

T: Trong bài Tin Mừng hôm nay, từ “ở trong” được Thánh Gioan lặp lại năm lần: ba lần ở câu 10 và hai lần ở câu 11. Từ “ở trong” nói lên sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi và là ân sủng Thiên Chúa ban cho con người được hiệp thông với Ngài qua việc con người ở lại trong lời của Chúa Giê-su (x Ga 8, 31).

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 5 Phục sinh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help