MV CN 01 Năm A Mt 24,37-44

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN MV 1 năm A (Mt 24,37-44) “ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,42)

Slide2:

37 "Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy , thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.

Slide3:

40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 42 "Vậy anh em hãy canh thức , vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.

Slide4:

43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức , không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy , anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Slide5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày … … quang lâm cũng sẽ như vậy (Mt 24,37).

Slide7:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 3 4 5 6 7 8 2. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người … … cũng sẽ như vậy (Mt 24,39).

Slide8:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 4 5 6 7 8 3. Bấy giờ, … … đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại (Mt 24,40).

Slide9:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 5 6 7 8 4. … … đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. (Mt 24,41).

Slide10:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5. Vậy anh em hãy … … , vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến (Mt 24,42).

Slide11:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 7 8 6. Anh em hãy biết điều này: nếu … … biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu (Mt 24,43).

Slide12:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 C H Ủ N H À 7 8 7. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông … … , không để nó khoét vách nhà mình đâu (Mt 24,43).

Slide13:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 C H Ủ N H À 7 Đ Ã T H Ứ C 8 8. Cho nên … … … … , anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến (Mt 24,44).

Slide14:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 C H Ủ N H À 7 Đ Ã T H Ứ C A N H E M C Ũ N G V Ậ Y 8 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 C H Ủ N H À 7 Đ Ã T H Ứ C A N H E M C Ũ N G V Ậ Y 8

Slide16:

CANH THỨC

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1) Hình ảnh thời ôn Nôê ( Mt 24,37-39) và “cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy” ; 2) Cuộc phân rẽ vào ngày Quang Lâm ( Mt 24, 40-41); 3) Hãy canh thức và sẵn sàng ( Mt 24, 42-44), với dụ ngôn “Kẻ trộm đêm khuya” .

Slide20:

H: Trong câu 37, cụm từ “thời ông Nôê” ở trong đoạn nào của sách Sáng Thế?

Slide21:

T: Câu 37 ý nói về việc ông Nôê đóng tàu (St 6,11-13).

Slide22:

H : Quang lâm có nghĩa là gì?

Slide23:

T : Quang lâm là sự viếng thăm trong vinh quang của người bề trên, làm cho người dưới được vinh hạnh . Hội Thánh sơ khai dùng khái niệm Quang Lâm để diễn tả việc Chúa Giêsu Kitô ngự đến lần thứ hai trong vinh quang, phán xét nhân loại vào ngày Cánh Chung .

Slide24:

Đó là chiến thắng cuối cùng của Chúa Giêsu Kitô và là ngày Nước Trời được thiết lập vĩnh viễn, ngày mà Chúa Giêsu Kitô trao lại vương quốc cho Thiên Chúa, ngày mọi sự hoàn tất, muôn vật, muôn loài đều quy phục Thiên Chúa (x. Pl 2,9-11).

Slide25:

H : Hồng thủy là gì?

Slide26:

T : Hồng Thủy là trận lụt rất lớn được kể trong sách Sáng Thế (x. 6,5–9,17). Trận lụt này đã nhận chìm tất cả các sinh vật trên mặt đất, trừ ông No ê cùng với gia đình và các súc vật của ông được sống sót .

Slide27:

Bởi vì Thiên Chúa không chấp nhận tội lỗi lan tràn trên mặt đất, nên đã tiêu diệt nó bằng Hồng Thủy . Tuy nhiên, Ngài đã cứu ông No ê , người công chính, để từ ông và những người của ông, thiết lập một thế giới mới với một trật tự mới .

Slide28:

H : Trong câu 40, “ một người được đem đi, một người bị bỏ lại ” có nghĩa là gì?

Slide29:

T : Theo truyền thống của người Do thái, Thiên Chúa sẽ sai thiên thần tập họp những người được chọn (x Mc 13,27). Từ “được đem đi” nghĩa là được chọn, được cứu thoát. Từ “bị bỏ lại” nghĩa là bị kết án.

Slide30:

H : Canh thức nghĩa là gì?

Slide31:

T : Canh thức nghĩa là không ngủ trong đêm để lo gìn giữ. Đây là thái độ Chúa Giêsu yêu cầu phải có nơi những người đang trông chờ Người đến . Ngày nay, c anh thức là một hình thức cầu nguyện được tổ chức vào ban đêm .

Slide32:

H: Người Do thái chia một đêm ra thành mấy canh?

Slide33:

T: Người Do thái chia một đêm thành bốn canh: canh một từ lúc mặt trời lặn đến 9g tối; canh hai từ 9g tối đến 12g đêm; canh ba từ 12g đêm đến 3g sáng; canh bốn từ 3g sáng đến khoảng 6g sáng.

Slide34:

H : Từ “kẻ trộm sẽ đến” trong câu 43 có nghĩa là gì?

Slide35:

T : Trong câu 43, Kinh Thánh dùng từ “kẻ trộm sẽ đến” để nói lên tính bất ngờ của ngày Chúa đến. (1 Tx 5,2: “N gày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm .”)

Slide36:

H : Từ “khoét vách ” trong câu 43 có nghĩa là gì?

Slide37:

T : Người Do Thái thời Chúa Giêsu thường làm vách nhà bằng đá hoặc bằng đất trét trộn với cành cây khô. Vì vậy kẻ trộm có thể khoét thủng vách mà vào nhà.

Slide38:

Hình ảnh phục dựng nhà của n gười Do Thái thời Chúa Giêsu.

Slide39:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN MV 1 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help