CN TN 19 Năm C Lc 12,32-48

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 19 năm C (Lc 12,32-48) “ Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. ” (Lc 12,37)

Slide2:

32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí . Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

Slide3:

35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức , thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.

Slide4:

38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. ”

Slide5:

41 Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? ” 42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín , khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.

Slide6:

44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ , vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

Slide7:

47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. “ Hãy bán tài sản của mình đi mà … … ” (Lc 12,33).

Slide10:

1 B Ố T H Í 2 3 4 5 6 7 8 2. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy … … … , thì thật là phúc cho họ (Lc 12,37).

Slide11:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 4 5 6 7 8 3. Nếu canh hai hoặc canh ba … … mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ (Lc 12,38).

Slide12:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 5 6 7 8 4. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em … … , thì Con Người sẽ đến. ” (Lc 12,40).

Slide13:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 6 7 8 5. Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia … … , khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (Lc 12,42).

Slide14:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 7 8 6. C hủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn … … , vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín (Lc 12,46).

Slide15:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 K H Ô N G N G Ờ 7 8 7. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ … … như vậy, thì thật là phúc cho họ (Lc 12,38).

Slide16:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 K H Ô N G N G Ờ 7 T Ỉ N H T H Ứ C 8 8. Hễ ai đã … … … thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn (Lc 12,48b).

Slide17:

1 B Ố T H Í 2 Đ A N G T Ỉ N H T H Ứ C 3 Ô N G C H Ủ 4 G I Ờ P H Ú T 5 T R U N G T Í N 6 K H Ô N G N G Ờ 7 T Ỉ N H T H Ứ C 8 Đ Ư Ợ C C H O N H I Ề U 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide18:

TỈNH THỨC

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1 ) Lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu về cách sử dụng của cải (12,32-34); 2) Những dụ ngôn của Chúa Giêsu về tỉnh thức và trung thành (12,35-48): a) Dụ ngôn 1 (cc. 35-38) ; b) Dụ ngôn 2 (cc. 39-40) ; c ) Dụ ngôn 3 (cc. 41-48).

Slide22:

H : Cụm từ “hỡi đoàn chiên nhỏ bé” trong câu 32 dùng để chỉ về những ai?

Slide23:

T : Cụm từ “hỡi đoàn chiên nhỏ bé” trong câu 32 được Chúa Giêsu dùng để nói với các môn đệ.

Slide24:

H : Từ “bố thí” trong câu 33 gợi nhớ đoạn văn nào trong Cựu Ước?

Slide25:

T : Từ “bố thí” trong câu 33 gợi nhớ đến câu “làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen” (Hc 35,2) và đoạn văn về việc bố thí trong sách Tôbia ( Tb 4,7-11 ).

Slide26:

H : Trong câu 35 , “ Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn ” có nghĩa là gì?

Slide27:

T : Trong câu 35, “ Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn ” có nghĩa là hãy tỉnh thức và sẵn sàng.

Slide28:

H : “Canh hai hoặc canh ba” là lúc mấy giờ?

Slide29:

T : Thời Chúa Giêsu có hai cách tính giờ: - Cách tính giờ theo người Rôma, chia một đêm từ 6g chiều đến 6 giờ sáng thành 4 canh: canh 1 từ 6g-9g, canh 2 từ 9g-12g, canh 3 từ 12g-3g, canh 4 từ 3g đến 6g.

Slide30:

- Cách tính giờ theo người Do thái, chia một đêm từ 6g chiều đến 6 giờ sáng thành 3 canh: canh 1 từ 6g-10g đêm, canh 2 từ 10g-2g, canh 3 từ 2g-6g sáng.

Slide31:

H : Tại sao trộm lại “khoét vách nhà”?

Slide32:

T : Vì tường nhà của người Do thái xưa được xếp bằng hai lớp gạch và chèn đất ở giữa, không có xi măng như ngày nay. Vì vậy, trộm dễ khoét vách, dỡ gạch mà vào nhà.

Slide33:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 19 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help