CN Lễ PS4 Năm C Ga 10,27-30

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 4 PHỤC SINH năm C (Ga 10,27-30) Tôi và Chúa Cha là một (Ga 10,30).

Slide2:

27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Slide3:

29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không một ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một ."

Slide4:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide5:

1 2 3 4 5 1 . Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì … … tất cả, và không một ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha (Ga 10,29).

Slide6:

1 L Ớ N H Ơ N 2 3 4 5 2 . … … … … là một (Ga 10,30).

Slide7:

1 L Ớ N H Ơ N 2 T Ô I V À C H Ú A C H A 3 4 5 3 . Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và … … … cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha (Ga 10,29).

Slide8:

1 L Ớ N H Ơ N 2 T Ô I V À C H Ú A C H A 3 K H Ô N G M Ộ T A I 4 5 4 . Tôi và Chúa Cha … … (Ga 10,30).

Slide9:

1 L Ớ N H Ơ N 2 T Ô I V À C H Ú A C H A 3 K H Ô N G M Ộ T A I 4 L À M Ộ T 5 5 . Chiên của tôi thì … … … ; tôi biết chúng và chúng theo tôi (Ga 10,27).

Slide10:

1 L Ớ N H Ơ N 2 T Ô I V À C H Ú A C H A 3 K H Ô N G M Ộ T A I 4 L À M Ộ T 5 N G H E T I Ế N G T Ô I 6 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide11:

1 L Ớ N H Ơ N 2 T Ô I V À C H Ú A C H A 3 K H Ô N G M Ộ T A I 4 L À M Ộ T 5 N G H E T I Ế N G T Ô I

Slide12:

LÀ MỘT

Slide13:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide14:

H: Bài Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay có thể chia thành mấy phần?

Slide15:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia là ba phần: 1) Mối tương quan giữa đoàn chiên và Chúa Giêsu (10,27-28); 2) Chúa Cha và đoàn chiên (10,29); 3) Chúa Giêsu cho biết, Người và Chúa Cha là một (10,30).

Slide16:

H: Câu “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. ” có ý nghĩa như thế nào ?

Slide17:

T: Chúa Giêsu nói : “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. ” bởi vì người chăn chiên và đàn chiên gắn bó mật thiết với nhau . Người chăn chiên đặt tên cho từng con chiên , thường chăm sóc và nói chuyện với chiên .

Slide18:

Như vậy , những người nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa thì thuộc về đoàn chiên . Còn những người Do thái không nghe tiếng Chúa thì không phải là chiên và không thuộc về đoàn chiên .

Slide19:

Hình ảnh người chủ chăn và đàn chiên .

Slide20:

H: Ở câu 29, Chúa Giêsu đã sử dụng những câu nào có trong sách Cựu Ước ?

Slide21:

T: Ở câu 29, Chúa Giêsu đã dùng ý của : - Sách K hôn Ngoan 3,1 : Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. - Sách Is aia 43,13 : T ự muôn đời, Ta vẫn là Ta: không ai cứu thoát khỏi tay Ta, Ta đã làm, ai dám làm ngược lại?

Slide22:

H: Câu Chúa Giêsu nói: “Tôi và Chúa Cha là một” có ý nghĩa gì?

Slide23:

T: Trong câu 30, Chúa Giêsu cho biết, Người và Chúa Cha là một (10,30) có nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói rằng Người cùng một bản thể với Chúa Cha.

Slide24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 4 Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help