CN MC3 Nam C - Lc 13,1-9 (Dụ ngôn cây vả)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN3 MÙA CHAY năm C (Lc 13,1-9) May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” ( Lc 13,9)

Slide2:

1 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Chúa Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao?

Slide3:

3 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối , thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. 4 Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao?

Slide4:

5 Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối , thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. ” 6 Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy,

Slide5:

7 nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? 8 Nhưng người làm vườn đáp:

Slide6:

"Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi ."

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 1 . Chúa Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu … … đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? (Lc 13,2)

Slide9:

1 S Ố P H Ậ N 2 3 4 5 6 2 . Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông … … … , thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy (Lc 13,3).

Slide10:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 4 5 6 3 . Cũng như … … … kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? (Lc 13,4).

Slide11:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 5 6 4 . Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này: "Người kia có một cây vả trồng trong … … mình (Lc 13,6).

Slide12:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 V Ư Ờ N N H O 5 6 5 . Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu … … , thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy ” (Lc 13,5).

Slide13:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 V Ư Ờ N N H O 5 S Á M H Ố I 6 6 . "Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ … … … ” (Lc 13,8b-9).

Slide14:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 V Ư Ờ N N H O 5 S Á M H Ố I C H Ặ T N Ó Đ I 6 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide15:

1 S Ố P H Ậ N 2 K H Ô N G S Á M H Ố I 3 M Ư Ờ I T Á M N G Ư Ờ I 4 V Ư Ờ N N H O 5 S Á M H Ố I C H Ặ T N Ó Đ I 6

Slide16:

SÁM HỐI

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng có hai phần chính: 1) Lc 13, 1-5: Chúa Giêsu mời gọi hoán cải nhân biến cố chính trị - xã hội ; 2) Lc 13, 6-9: Chúa Giêsu mời gọi hoán cải qua dụ ngôn cây vả không trái .

Slide20:

H: Với quan niệm của người Do Thái thời ấy: kẻ tội lỗi sẽ bị Thiên Chúa ra án phạt mà phải chết, nhưng Chúa Giêsu dạy về việc này ra sao?

Slide21:

T: Chúa Giêsu bác bỏ quan niệm sai lầm đó. Ngài đã dạy rằng, kẻ không biết ăn năm sám hối mới phải bị Thiên Chúa ra án phạt mà phải chết.

Slide22:

H: Qua dụ ngôn cây vả, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì?

Slide23:

T: Qua dụ ngôn cây vả, Chúa Giêsu muốn cảnh báo trước một kỳ hạn cuối cùng và cho thấy sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Slide24:

H: Trong Kinh Thánh, cây vả tượng trưng cho điều gì?

Slide25:

T: Trong Kinh Thánh, cây vả biểu trưng cho sự an bình, thịnh vượng (x. Mk 4,4): “ Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình, không còn ai quấy phá. Miệng ĐỨC CHÚA các đạo binh đã phán như vậy. ”

Slide26:

Việc triệt phá cây vả nói lên sự phán xét: “ Ta đã đánh phạt các ngươi khiến đồng lúa các ngươi bị úa vàng và sâu đục; bao vườn cây, vườn nho của các ngươi, những cây ô-liu và cây vả, đều bị châu chấu cào cào ăn sạch; thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. ” (Am 4,9)

Slide27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 3 Mùa Chay Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help