CN MC1 Nam C - Lc 4,1-13 (Chúa Giêsu chiến thắng Satan)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN1 MÙA CHAY năm C (Lc 4,1-13) Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” ( Lc 4,12)

Slide2:

1 Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ . Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.

Slide3:

3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi! " 4 Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh ."

Slide4:

5 Sau đó, quỷ đem Chúa Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý.

Slide5:

7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Chúa Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Slide6:

9 Quỷ lại đem Chúa Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! 10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.

Slide7:

11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 12 Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người , quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Suốt … … ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ (Lc 4,2).

Slide10:

1 B Ố N M Ư Ơ I 2 3 4 5 6 7 2 . Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong … … và chịu quỷ cám dỗ (Lc 4,2).

Slide11:

1 B Ố N M Ư Ơ I H O A N G Đ Ị A 2 3 4 5 6 7 3 . Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ … … ” (Lc 4,4).

Slide12:

1 B Ố N M Ư Ơ I H O A N G Đ Ị A 2 3 C Ơ M B Á N H 4 5 6 7 4 . Sau đó, quỷ đem Chúa Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả … … thiên hạ (Lc 4,5).

Slide13:

1 B Ố N M Ư Ơ I H O A N G Đ Ị A 2 3 C Ơ M B Á N H 4 C Á C N Ư Ớ C 5 6 7 5 . Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và … … cho ai tùy ý (Lc 4,6).

Slide14:

1 B Ố N M Ư Ơ I H O A N G Đ Ị A 2 3 C Ơ M B Á N H 4 C Á C N Ư Ớ C 5 T Ô I M U Ố N 6 7 6 . Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ … … (Lc 4,2).

Slide15:

1 B Ố N M Ư Ơ I H O A N G Đ Ị A 2 3 C Ơ M B Á N H 4 C Á C N Ư Ớ C 5 T Ô I M U Ố N 6 C Á M D Ỗ 7 7 . Sau khi đã xoay hết cách để … … … , quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ (Lc 4,13).

Slide16:

1 B Ố N M Ư Ơ I H O A N G Đ Ị A 2 3 C Ơ M B Á N H 4 C Á C N Ư Ớ C 5 T Ô I M U Ố N 6 C Á M D Ỗ 7 C Á M D Ỗ N G Ư Ờ I 8 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide17:

1 B Ố N M Ư Ơ I H O A N G Đ Ị A 2 3 C Ơ M B Á N H 4 C Á C N Ư Ớ C 5 T Ô I M U Ố N 6 C Á M D Ỗ 7 C Á M D Ỗ N G Ư Ờ I

Slide18:

BỊ CÁM DỖ

Slide19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide21:

T: Bài Tin Mừng có năm phần chính: 1) Lc 4, 1-2a: phần mở đầu ; 2) Lc 4, 2b-4: cám dỗ thứ nhất ; 3) Lc 4, 5-8: cám dỗ thứ hai ; 4) Lc 4, 9-12: cám dỗ thứ ba ; 5) Lc 4,13: phần kết .

Slide22:

H: Con số “bốn mươi” trong Kinh Thánh có ý nghĩa gì?

Slide23:

T: 40 là con số quen thuộc trong Kinh Thánh :   - Thời ô ng Nôê , trời mưa ròng rã trong 40 đêm ngày (St 7 , 4).   - Sau khi ký kết giao ước trên Núi S inai, ông Môsê ở lại với Thiên Chúa 40 đêm ngày (Xh 24 , 18).  

Slide24:

- Khi ngôn sứ Êlia bị hoàng hậu Ideven cho người tìm giết, ông đã chạy trốn để thoát mạng và lên đường luôn 40 ngày đêm cho đến khi tới núi của Thiên Chúa là Khôrếp ( S inai) (1 V 19 , 8).  

Slide25:

- Trong Tân Ước , Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa 40 đêm ngày và   bốn mươi ngày sau khi sống lại, Người lên trời (Cv 1 , 3). Trong Kinh Thánh, con số 40 nói lên thời gian thử thách lâu dài, giai đoạn chuẩn bị cho ân sủng của Thiên Chúa.

Slide26:

H: Từ “hoang địa” trong Kinh Thánh có nghĩa là gì?

Slide27:

T: Trong Kinh Thánh, hoang địa là nơi gặp gỡ Thiên Chúa (Hs 2,14-15) nhưng cũng là nơi trú ẩn của Thần Chết (x. Lv 16,10; Is 13,21; 34,14; Tb 8,3). Với tôn giáo vùng Canaan, Thần Chết (Mot) là người cai quản hoang địa. Có những lúc tâm hồn con người cũng chịu cám dỗ như nơi hoang địa .

Slide28:

C ơn cám dỗ nơi hoang địa vẫn còn tiếp tục đeo đẳng trong suốt sứ mệnh của Chúa Giêsu , cho tới lúc trong vườn Ghếtsêmani và ngay trước khi chết, lúc Người bị thách thức hãy bước xuống khỏi thập giá.

Slide29:

H: Trong câu 4, Chúa Giêsu nói: “ Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh ”. Vậy lời này trích từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide30:

T: Trong sách Đệ Nhị Luật 8,3: “ Người đã bắt anh (em) phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh (em) ăn man-na là của ăn anh (em) chưa từng biết và cha ông anh (em) cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh (em) nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra .

Slide31:

H: Câu 1 “Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về ” và cụm từ “Con Thiên Chúa” ở câu 3 có gì liên quan với nhau hay không?

Slide32:

T: Câu 1 cho thấy Chúa Giêsu trở về sau khi sự kiện chịu phép rửa từ sông Giođan . Cũng chính trong sự kiện đó, Chúa Cha đã xác nhận: “Con là Con của Cha” (Lc 3,22).  Chúa Giêsu là Người Con luôn phục tùng thánh ý Chúa Cha, ngược lại với dân Israel là con của Thiên Chúa nhưng luôn sa ngã và bất phục tùng.

Slide33:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 1 Mùa Chay Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help