CN TN 05 Năm C Lc 5,1-11

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 5 năm C (Lc 5,1-11) Bấy giờ Chúa Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.“ ( Lc 5,10b)

Slide2:

1 Một hôm, Chúa Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.

Slide3:

3 Chúa Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."

Slide4:

5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.

Slide5:

7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Chúa Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! "

Slide6:

9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn , cũng kinh ngạc như vậy.

Slide7:

Bấy giờ Chúa Giê-su bảo ông Si-môn: " Đừng sợ , từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 1 . Một hôm, Chúa Giê-su … … ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa (Lc 5,1).

Slide10:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 3 4 5 6 2 . Bấy giờ Chúa Giê-su bảo ông Si-môn: “ … … , từ nay anh sẽ là người thu phục người ta ” (Lc 5,10b).

Slide11:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 4 5 6 3 . Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người … … thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới (Lc 5,2).

Slide12:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 5 6 4 . Chúa Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người … … đám đông (Lc 5,3).

Slide13:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 G I Ả N G D Ạ Y 5 6 5 . Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với … … , cũng kinh ngạc như vậy (Lc 5,10).

Slide14:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 G I Ả N G D Ạ Y 5 S I M Ô N 6 6 . Họ đã làm như vậy, và … … rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới (Lc 5,6).

Slide15:

1 Đ A N G Đ Ứ N G 2 Đ Ừ N G S Ợ 3 Đ Á N H C Á 4 G I Ả N G D Ạ Y 5 S I M Ô N 6 B Ắ T Đ Ư Ợ C 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide16:

ĐỪNG SỢ

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: H ồ Ghen-nê-xa-rét nằm ở vị trí nào so với Ca- phác - na -um ?

Slide19:

T: H ồ Ghen-nê-xa-rét là một trong những tên gọi của Biển hồ Ga-li-lê. Ghen-nê-xa-rét là tên Hy Lạp của giải đất nhỏ nằm ở phía tây Biển Hồ, đất đai màu mỡ và đông dân cư; giải đất nhỏ này ở phía nam của Ca- phác - na -um .

Slide20:

H: Cụm từ “lời Thiên Chúa” trong câu 1 có nghĩa là gì?

Slide21:

T: Cụm từ “lời Thiên Chúa” nghĩa là “Lời do Thiên Chúa ban”. Chúa Giêsu đã giảng dạy những Lời do Thiên Chúa ban và sau này các Tông đồ cũng đặt việc rao giảng của cộng đoàn trên nền tảng là lời rao giảng của Chúa Giêsu.

Slide22:

Trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca có bốn lần dùng cụm từ “lời Thiên Chúa”, đó là: Mt 5,1; Mt 8,11; Mt 8,21; Mt 11,28.

Slide23:

H: Cụm từ “Người ngồi xuống” trong câu 3 có nghĩa là gì?

Slide24:

T: Ngồi xuống để giảng dạy lời Thiên Chúa, đó là tư thế của một người Thầy .

Slide25:

H: Câu “ Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! ” có ý nghĩa như thế nào?

Slide26:

T: Ông Simôn thoáng nhận Thầy Giêsu là “Chúa”. Ông cũng ý thức về tình trạng tội lỗi, bất xứng của mình và thấy sợ hãi khi đứng trước Thiên Chúa là Đấng Thánh (x. Is 6,5).

Slide27:

“ Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh! ” (Is 6,5)

Slide28:

H: Câu “ Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta ” có ý nghĩa như thế nào?

Slide29:

T: Trong Kinh Thánh, từ “đừng sợ” hàm ý rằng có Thiên Chúa ở cùng. Cụm từ “người thu phục người ta” chính là sứ mệnh truyền giáo của người môn đệ đi theo Chúa Giêsu.

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN5 NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help